Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chodský Újezd 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tachov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 64,78 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 800 (12.07.2004)

Chodský Újezd

Chodský Újezd liegt 6 km westlich von Planá. Die Gemeinde verfügt über gute Verkehrsanbindung sowohl nach Planá, als auch nach Tachov. In Chodský Újezd befinden sich Gemeindeamt und Grundschule. Im Jahre 1955 wurden Teile der Gemeinde unter Denkmalschutz gestellt, da es in Chodský Újezd eine Reihe von Choden-Gehöften gibt, die die Volksarchitektur des 17. und 18. Jahrhunderts repräsentieren. Sehenswürdigkeiten: - Kirche der Erhebung des Hl. Kreuzes - ursprünglich gotische Kirche aus dem Jahre 1360, umgebaut im Barockstil in den Jahren 1790-1792. Im Interieur der Kirche Achtkannt-Weihwedel aus dem 15. Jahrhundert und Wappengrabstein aus dem 16. Jahrhundert. - Marterl

Chodský Újezd

Chodský Újezd leží 6 km západně od Plané. Obec má dobré dopravní spojení s Planou i Tachovem. V Chodském Újezdu se nachází obecní úřad a základní škola. V roce 1995 zde byla zřízena vesnická památková zóna, neboť ve vsi je několik chodských statků, kteří reprezentují lidovou architekturu 17. a 18. stol. Památky: - Kostel Povýšení sv. Kříže - původně gotický kostel z roku 1360, barokně přestavěn v letech 1790-1792.V interiéru kostela osmiboká kamenná kropenka z 15. stol. a erbový náhrobník ze 16. stol. - boží muka

Geschichte • Historie

Chodský Újezd

Chodský Újezd unterstand als privilegiertes Chodendorf bis zur Hussitenzeit dem tschechischen König. Bereits im Jahre 1359 entstand hier die Pfarrkirche der Erhebung des Hl. Kreuzes, nach der das Dorf den neuen Namen "Heiliges Kreuz" erhalten hat. Im Jahre 1426 stand "Heiliges Kreuz" im Besitz des Meißener Burggrafen Heinrich senior von Plauen, von dem es im Jahre 1443 ein bedeutsames Privilegium erhalten hat. Nach diesem Sonderrecht konnten die Einwohner des Dorfes ihre Habe sowohl in der Männer- als auch in der Frauenlinie erben und durften vom Tachover Stadtrecht Gebrauch machen. König Ludwig von Jagellon erhob "Heiliges Kreuz" im Jahre 1522 zum Markt, wodurch man nun berechtigt war, jeden Samstag einen Wochenmarkt zu veranstalten. "Heiliges Kreuz" war bis zum Jahre 1606 Bestandteil der Herrschaft Tachov, aber vermutlich fiel sein Status bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wieder auf den des Dorfes zurück. Im Jahre 1606 verkaufte Kaiser Rudolf II. das Dorf an Josta Adam Schirndinger. Dieser schloss das Dorf der Herrschaft Chodová Planá an, der es bis zum Ende des Feudalismus angehörte. Im Jahre 1960 wurde das Dorf in Chodský Újezd umbenannt.

Chodský Újezd

Chodský Újezd patřil jako privilegovaná chodská ves až do husitství českému králi. Již v roce 1359 v ní stál farní kostel Povýšení sv.Kříže, podle něhož dostala ves nové jméno Svatý Kříž. V roce 1426 patřil Svatý Kříž míšeňskému purkrabímu Jindřichovi staršímu z Plavna, který mu udělil r. 1443 významné privilegium. Podle něho mohli obyvatelé vsi dědit majetek v mužské i ženské linii a směli používat tachovské městské právo. Král Ludvík Jagellonský povýšil Svatý Kříž v roce 1522 na městečko,které mohlo mít týdenní trh každou sobotu. Svatý Kříž byl součástí tachovského panství až do rozprodání panství v roce 1606, ale zřejmě již ve druhé polovině 16. století poklesl zase na ves. Roku 1606 prodal císař Rudolf II. ves Joštu Adamu Schirndingerovi. Ten připojil ves k chodovoplánskému panství, k němuž patřila až do konce feudalismu. V roce 1960 přejmenován na Chodský Újezd.

Wirtschaft • Hospodářství

Chodský Újezd

In der Gemeinde gibt es keine größeren Arbeitgeber, daher pendeln die Einwohner von Chodský Újezd nach Planá oder Tachov.

Chodský Újezd

V obci nepůsobí žádná větší firma, a proto většina obyvatel za prací dojíždí do Plané či Tachova.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chodský Újezd 
 •  
 • Chodský Újezd 71 
 • 348 15  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Di: 07.30-11.30 12.00-15.30 h Mi: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Do: 07.30-11.30 12.00-15.00 h Fr: 07.30-11.30 12.00-14.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Út: 07.30-11.30 12.00-15.30 h St: 07.30-11.30 12.00-17.00 h Čt: 07.30-11.30 12.00-15.00 h Pá: 07.30-11.30 12.00-14.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB