Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chanovice 
 •  
 • Chanovice 1 
 • 341 01 Chanovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 19,68 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 720 (09.07.2004)

Chanovice

Die Gemeinde Chanovice liegt nördlich von Horažďovice. In der Gemeinde gibt es neben dem Gemeindeamt ein Postamt, eine Grundschule und eine Bibliothek. In Chanovice befindet sich ein Barockschloss das zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch den Umbau eines gotischen Bollwerks entstanden ist und in den Jahren 1811 - 1838 noch weiter ausgestaltet wurde. Zur Zeit befindet sich die Schule im Schloss. Am Rande der Gemeinde ist ein frühgotischer Getreidespeicher zu besichtigen (im Volksmund, abgeleitet vom ursprünglich deutschen Wort, "špeichar" genannt). In der Nähe des Schlosses befindet sich die Barockkirche Hl. Kreuz aus den Jahren 1751 - 1764 und das ebenfalls barocke Pfarrhaus. Eine Besichtigung wert ist auch der Schlosspark, der nicht nur Naturschönheit zu bieten hat, sondern auch die kulturelle Reife der Besitzer der Herrschaft von Chanovice und ihre Beziehung zur Gartenarchitektur deutlich macht. An der Straße nach Nová Ves entstand ein Freilichtmuseum, das der Volksarchitektur des südwestlichen Böhmens gewidmet ist. Im Ort sind auch eine Reihe von Kulturinstitutionen und Vereinen aktiv: Bürgerverein Panorama Landkreismuseum in Klatovy Heimatkundliche Gesellschaft REGIO Interessengemeinschaft der jur. Personen Prácheňsko

Chanovice

Obec Chanovice leží severně od Horažďovic. V obci je obecní úřad, pošta, základní škola a knihovna. V Chanovicích se nachází barokní zámek z počátku 18. století, který vznikl přestavbou gotické tvrze a byl upravován v letech 1811 - 1838. Nyní je v něm škola. Na okraji obce je raně barokní sýpka ("špejchar"). Blízko zámku je barokní kostel sv. Kříže z l. 1751 - 1764 a barokní fara. Za zhlédnutí stojí i zámecký park, který je kromě svého přírodního významu i dokladem kulturní vyspělosti majitelů chanovického panství a jejich vztahu k zahradní architektuře. Při silnici do Nové Vsi vznikl skanzen lidové architektury jihozápadních Čech. Působí zde též řada kulturních institucí a spolků: Občanské sdružení Panoráma Okresní muzeum v Klatovech Vlastivědná společnost REGIO Zájmové sdružení právnických osob Prácheňsko

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Chanovice

Die älteste schriftliche Erwähnung der Ortschaft Chanovice stammt aus dem Jahre 1352. In den Registern der päpstlichen Zehenten aus dieser Zeit wird die Chanovicer Kirche als Pfarrkirche erwähnt. Die Herrschaft Chanovice war im Besitz von folgenden Geschlechtern: Chanovs von Dlouhá Ves (1468 - 1717) Rummerskirch (1717 - 1789) Becher und Daubek (1809 - 1888) Schmiedel und Goldegg (1889 - 1945). Nach dem Jahr 1945 ging das Schloss in staatlichen Besitz über. Im Jahre 1947 wurde im Schloss die Grundschule eröffnet. Die Wirtschaftsgebäude rund um das Schloss wurden von landwirtschaftlichen Genossenschaften genutzt. Seit den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts ist das gesamte Schlossareal im Besitz der Gemeinde Chanovice.

Chanovice

Nejstarší písemná zmínka o Chanovicích pochází z roku 1352. V registrech papežských desátků z této doby je uveden chanovický kostel jako farní. Chanovické panství bylo majetkem těchto rodů: Chanovští z Dlouhé Vsi (1468 - 1717) Rummerskirchové (1717 - 1789) Becherové a Daubkové (1809 - 1888) Schmiedlovi a Golldeggovi (1889 - 1945) Po roce 1945 byl zámek vyvlastněn a stal se majetkem státu. V roce 1947 byla v zámku otevřena základní škola. Hospodářské budovy kolem zámku využívala zemědělská družstva. Od 90. let 20. století je výlučným vlastníkem celého zámeckého areálu obec Chanovice.

Wirtschaft • Hospodářství

Chanovice

Im Ort ist mit HAAS FERTIGBAU (Produktion von Fertigbau-Häusern) nur eine größere Firma der holzverarbeitenden Industrie tätig.

Chanovice

V obci působí pouze jedna větší firma, která podniká v dřevozpracujícím průmyslu: HAAS FERTIGBAU - výroba dřevěných montovaných domků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chanovice 
 •  
 • Chanovice 36 
 • 341 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-17.00 h Mi: 08.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-17.00 h St: 08.00-17.00 h
Rendert Time: 1,604 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,80 MB