Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chudenice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 21,13 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 692 (07.07.2004)

Chudenice

Chudenice liegt in Westböhmen, an der Strecke zwischen Domažlice und dem Städchen Švihov. In der Gemeinde gibt es eine Grundschule und eine Apotheke. Anreise: Die einfachste Anreise zur Gemeinde führt über die Straße Nr. 27 von Pilsen in Richtung Přeštice. In Švihov biegt man auf die Straße Nr. 184 ab, die direkt nach Chudenice führt. Die nächste Bahnstation ist in Dehtín an der Strecke Nr. 183, ca. 7,5 km von Chudenice entfernt. Eine Bushaltestelle gibt es direkt in Chudenice. Sehenswürdigkeiten: - Czernin Schloss in Chudenice - Spätbarockschloss, erbaut an Stelle der gotischen, im 16. Jahrhundert erweiterten Zwingburg. Im Schloss sind eine Ausstellung über das Geschlecht Czernin, ein Josef Dobrovsky-Museum und eine Jaroslav Kvapil gewidmete Ausstellung mit seinen Geburtsräumen untergebracht. Zudem kann man hier ein Museum besichtigen, das sich mit Landschaft und Geschichte des Gebietes rund um Chudenice beschäftigt. - Amerikanischer Garten - ein Naturschutzpark von 1,9 ha Fläche, gegründet im Jahre 1842 durch den Grafen E. Czernin. Edelgehölzsammlung amerikanischen und asiatischen Ursprungs. - Schloss Lázeň (Bad) - Aussichtswarte Bolfánek

Chudenice

Chudenice leží v západních Čechách, ve dvou třetinách úsečky mezi Domažlicemi a městečkem Švihov. Nachází se zde základní škola a lékárna. Příjezd: Nejsnadnější příjezd k obci je po silnicích č. 27 od Plzně směrem na Přeštice. Ve Švihově odbočit na silnici č. 184, která vede přímo na Chudenice. Parkovat je možné bezplatně u kostela. Nejbližší želez-niční stanicí je Dehtín na trati č. 183. Stanice je od Chudenic vzdálena asi 7,5 km. Autobusová zastávka je přímo v Chudenicích. Památky: - Černínský zámek v Chudenicích - pozdně barokní zámek na místě gotické tvrze, rozšířené na konci 16. stol. Nachází se zde expozice historie rodu Černínů, muzeum Josefa Dobrovského, expozice Jaroslava Kvapila s jeho rodnou síní, příroda a historie Chudenicka. - Americká zahrada- chráněný park o výměře 1,9 ha založen roku 1842 hrabětem E. Černínem. Sbírka vzácných dřevin amerického a asijského původu. - zámeček Lázeň - rozhledna Bolfánek

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Chudenice

Das Dorf Chudenice wird zum ersten Mal im Jahr 1291 schriftlich erwähnt, als es im Besitz von Drslav von Chudenice war, der aus dem bereits Ende des 12. Jahrhunderts erwähnten Geschlecht Czernin stammt. Die Czernins besaßen die Herrschaft von Chudenice, nach dem Jahre 1848 Großgrundbesitz, ununterbrochen bis 1945. Es ist nicht überliefert, wann die Zwingburg erbaut wurde. Man nimmt jedoch an, dass sie bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstand. Erstmals erwähnt wurde die Zwingburg erst im Jahre 1564, und zwar in der Niederschrift über die Besitzverteilung zwischen Jan und Humprecht Czernin von Chudenice. Humprecht erwarb damals Chudenice und erhob das Dorf im Jahre 1592 zum Städtchen. Es wurde nach und nach zum Zentrum einer umfangreichen Herrschaft, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts neben dem Städchen Chudenice 12 weitere Dörfer angehörten.

Chudenice

Ves Chudenice je doložena poprvé v r. 1291, kdy ji držel Drslav z Chudenic z rodu Černínů, připomínaného již na sklonku 12. století. Černínové z Chudenic drželi chudenické panství, po r. 1848 velko-statek, nepřetržitě až do r. 1945. Kdy byla v Chudenicích postavena tvrz, není známo, i když se tak stalo snad již v první polovině 14. století. První zpráva o tvrzi je až z r. 1564, a to v zápise o rozdělení majetku mezi Jana a Humprechta Černíny z Chudenic. Chudenice tehdy získal Humprecht, který povýšil dosavadní ves r. 1592 na městečko, které se postupně stalo střediskem rozsáhlého panství, k němuž v polovině 17. století náleželo městečko Chudenice a 12 vesnic.

Wirtschaft • Hospodářství

Chudenice

In der Gemeinde ist kein größeres Unternehmen ansässig, nur einige Gewerbetreibende sind hier tätig. Die meisten Einwohner pendeln deshalb nach Klatovy.

Chudenice

V obci se nenachází žádná větší firma, podniká zde pouze několik živnostníků, a proto většina občanů dojíždí za prací do Klatov.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chudenice 
 •  
 • Kvapilova 23 
 • 340 14  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-18.00 h Di: 08.00-14.00 h Mi: 08.00-16.00 h Do: 08.00-14.00 h Fr: 08.00-13.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-18.00 h Út: 08.00-14.00 h St: 08.00-16.00 h Čt: 08.00-14.00 h Pá: 08.00-13.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,79 MB