Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Chotěšov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 26,81 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.633 (02.06.2004)

Chotěšov

Die Gemeinde Chotěšov liegt am Fluss Radbuza in einer plateauförmigen Landschaft, ca. 18 km südwestlich von Pilsen. Zusammen mit den angrenzenden Gemeinden Mantov, Losina, Týnec und Hoříkovice hat sie Bodenfläche von 2.681 ha und 2.633 Einwohner (Stand per 1.1.2003). Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1115. Durch die Gründung des Klosters gewann sie an Bedeutung. Weiteren Aufschwung brachten der Kohlebergbau und die Errichtung einer Eisenbahnlinie im Jahr 1861. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört das von Hroznata in den Jahren 1202-1210 gegründete Kloster, die Pfarrkirche der Geburt der Jungfrau Maria aus dem Jahre 1366, eine Betsäule aus dem Jahre 1687, eine Säule mit einer Statue des Johann Nepomuk aus dem Jahre 1700 und mehrere Pestsäulen. Die Gemeinde liegt an der Staatsstraße Nr. I/26 Pilsen-Taus -Grenzübergang Folmava/Furth im Wald. Die Autobahn D5 Prag-Pilsen-Rozvadov/Waidhaus verläuft nur 6 km von Chotěšov entfernt. Der Ort liegt zudem direkt an der Eisenbahnstrecke Plzeň - Domažlice - Česká Kubice - Furth im Wald.

Chotěšov

Obec Chotěšov leží na řece Radbuze v rovinaté krajině asi 18 kilometrů jihozápadně od města Plzně. Společně s přilehlými obcemi Mantov, Losina, Týnec a Hoříkovice má rozlohu 2.681 ha a k 1. 1. 2003 má 2.633 obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1115, na významu nabyla po založení kláštera, k dalšímu rozvoji dochází po zahájení těžby uhlí a zřízení železnice v roce 1861. Mezi pamětihodnosti patří klášter založený Hroznatou v letech 1202 - 1210, farní kostel Narození Panny Marie z r. 1366, mariánský sloup z r. 1687, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1700 a morové sloupy. Obec leží na státní silnici č. I/26 Plzeň - Domažlice - hraniční přechod Folmava - Furth im Wald. 6 km od obce prochází dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov. Obcí prochází také železniční trať Plzeň - Domažlice - Česká Kubice - Furth im Wald.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Chotěšov

Die Geschichte der Gemeinde ist mit der Gründung des Klosters in den Jahren 1202 - 1210 durch den seeligen Hroznata eng verbunden. Es ist eines der ersten Klöster, das bei der Kolonisierung Westböhmens gegründet wurde. Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts unterstanden dem Kloster über 50 Dörfer in der Umgebung. Unter Propst Sulka erreichte das Kloster seine Blütezeit. In der Hussitenzeit und während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster mehrmals erobert und geplündert. Im Jahre 1782 wurde das Kloster aufgelöst. Seine heutige Gestalt erhielt es durch einen Umbau im 18. Jahrhundert, nach einem Entwurf von Jacob Auguston. Das Kloster war in den Jahren 1822 - 1945 im Besitz des Hauses Thurn und Taxis. Ab 1878 wurde es an den Orden der Salesianerinnen vermietet.

Chotěšov

Historie obce se spjata se založením kláštera v letech 1202 - 1210 Blahoslaveným Hroznatou. Jedná se o jeden z prvních klášterů, které byly založeny při kolonizaci západních Čech. Na sklonku 14. a počátkem 15. století mu patřilo přes 50 vesnic v okolí. Za probošta Sulka dosáhl klášter největšího rozmachu. V době husitské i za třicetileté války byl klášter několikrát dobyt a vypleněn. Roku 1782 byl klášter zrušen. Do dnešní podoby byl přestavěn v 18. století podle návrhu Jakuba Augustona. Klášter vlastnil v letech 1822 - 1945 rod Thurn - Taxisů. Od roku 1878 byl klášter pronajat řádu salesiánek.

Wirtschaft • Hospodářství

Chotěšov

Das größte Unternehmen im Ort ist die MD Elmont GmbH (Produktion von Kabelsträngen). Sie beschäftigt ca. eintausend Mitarbeiter. Eine weitere bedeutende Firma ist die GERWAH GmbH, die Teile für die Automobilindustrie herstellt. Weiter zu nennen sind eine private landwirtschaftliche Gesellschaft, das Hotel VAKOR und einige kleinere private Firmen im Bereich des Baugewerbes, der handwerklichen Produktion und des Handels.

Chotěšov

Největší průmyslový podnik v obci je MD Elmont s.r.o. na výrobu kabelových svazků. Zaměstnává cca. tisíc pracovníků. Další významnou firmou je GERWAH s.r.o. vyrábějící díly pro automobilový průmysl. Dále zde působí soukromá zemědělská společnost, hotel VAKOR a několik soukromých firem zabývajících se stavební, výrobní, řemeslnou a obchodní činností.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Chotěšov 
 •  
 • Obecní úřad Chotěšov, Dobřanská 6 
 • 332 14  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 08.00-12.00 12.30-17.00 h Mi: 08.00-12.00 12.30-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 08.00-12.00 12.30-17.00 h St: 08.00-12.00 12.30-17.00 h
Rendert Time: 1,583 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,79 MB