Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Běšiny 
 •  
 • Běšiny 220 
 • 339 01 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 16,02 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 843 (15.10.2004)

Běšiny

Běšiny liegt 11 km südöstlich von Klatovy im Tal des Bachs Drnový und zählt 843 Einwohner. die Gemeinde hat eine Zentrumsfunktion mit einer guten Verkehrsanbindung (Zug- und Busverbindungen) und einer sehr ausgeprägten Infrastruktur mit Post, Kindergarten, Grund- und Hauptschule und Gemeindebibliothek. 1960 erfolgte der Zusammenschluss mit den umliegenden Ortschaften. Zu Běšiny kamen der Ort Úloh mit der Siedlung Rajské, der Ort Kozí und die Siedlung Hořákov hinzu. 2001 wurde in Běšiny der Campingplatz Eurocamp geöffnet. Dieser Platz ist ganzjährig geöffnet und bietet den Gästen hochwertigen Service, sowohl im Bereich der Unterkunft als auch für die Freizeit. Die malerische Umgebung bietet mit Naturschätzen, den Schönheiten des Böhmerwalds und historischen Denkmälern sehr gute Bedingungen für Wanderungen und für Radtouren. In der Umgebung von Běšiny wurden 250 km Radwege ausgebaut. Denkmäler und Sehenswürdigkeiten: - Festung aus dem 17. Jahrhundert, als Renaissanceschloss umgebaut, von dem nur das Gebäude des Herrenspeichers erhalten blieb, - Kirche Mariä Heimsuchung aus dem 16. Jahrhundert, 1788 umgebaut, - Ruinen der St. Bartholomäuskirche (2,5 km vom Ort entfernt), - Denkmal der Opfer des 2. Weltkriegs (Urnenwiese auf dem Friedhof).

Běšiny

Běšiny leží 11 km jihovýchodně od Klatov v údolí Drnového potoka a čítají 843 obyvatel. Obec Běšiny jsou střediskovou obcí s velmi vyvinutou infrastrukturou a dopravní obslužností - vlakové i autobusové spojení, pošta, základní i mateřská škola a obecní knihovna. V roce 1960 došlo ke sloučení okolních obcí. K Běšinám připadly obce Úloh s osadou Rajské, obec Kozí a osada Hořákov. V roce 2001 byl v obci otevřen nový areál Eurocampu, s celoročním provozem, který nabízí návštěvníkům kvalitní služby jak v oblasti ubytování, tak ve využití volného času. Malebné okolí s přírodním bohatstvím, krásou šumavské přírody, historickými památkami vytváří velmi dobré podmínky pro pěší turistiku i pro cykloturistiku. V okolí Běšin je vybudováno 250 km cyklotras. Památky: - zemanská tvrz ze 17. stol. přestavěna na renesanční zámek z něhož se dodnes dochovala pouze budova panské sýpky, - kostel Navštívení Panny Marie ze 16. stol., přestavěn v roce 1788, - ruiny kostela sv. Bartoloměje, (vzdálen 2,5 km od obce), - památník obětem 2. světové války (urnový háj na hřbitově).

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Běšiny

Die erste Erwähnung von Běšiny geht auf das Jahr 1379 zurück, als der Ort den Landsherren Častovoj, Sud und Drslav gehörte. 1382 wurde Běšiny zum Besitz des Herren Jeník Mnich aus Běšiny. Das Geschlecht der Herren aus Běšiny besaß das Běšiner Gut bis Anfang des 17. Jahrhunderts. 1612 kam Běšiny ins Eigentum des deutschen Geschlechts der Lamminger aus Albenreuth, in dessen Besitz es bis 1626 war. Danach hielten Běšiny die Herren Koc aus Dobrš und nutzten es bis 1678. Im selben Jahr kaufte das Gut Herr Wilhelm Albrecht Kolowrat. In Besitz dieses Geschlechts war Běšiny bis 1924.

Běšiny

První zmínka o Běšinech pochází z roku 1379, kdy ves patřila zemanům Častovoji, Sudovi a Drslavu. V roce 1382 byly Běšiny majetkem pana Jeníka Mnicha z Běšin. Rod pánů z Běšin podržel běšinské panství až do počátku 17. století. Teprve v roce 1612 přechází Běšiny v majetek německého rodu Lamingarů z Albenreithu, v jichž držení byly až do roku 1626. Poté uvázali se v držení Běšin páni Kocové z Dobrše a na Úloze a užívali jich do roku 1678. Roku 1678 koupil panství pan Vilém Albrecht Kolowrat. V držení tohoto rodu byly Běšiny do r. 1924.

Wirtschaft • Hospodářství

Běšiny

In Běšiny gibt es nur zwei Produktionsbetriebe: die Schnapsbrennerei Běšiny und die Firma Drokos (Produktion von Werkzeugen für den Gartenbedarf). Ein wichtiger Bereich für die Gemeinde ist der Ausbau des Tourismus. Deshalb wurde hier 2001 der Campingplatz Eurocamp Běšiny eröffnet. Auf diesem Platz steht den Gästen ein Restaurant, ein Freibad, Tennisplätze (Hardcourt), Minigolf, Sauna und weitere Einrichtungen zur Verfügung. Der Platz ist auch für Caravans ausgerüstet. Das Eurocamp hat eine Kapazität von 320 Gästen. 2002 wurden auf dem Eurocamp auch ein Informationszentrum und ein Schulungszentrum eröffnet.

Běšiny

V Běšinech provozují svoji činnost pouze dva výrobní podniky: Lihovar Běšiny a Drokos (výroba zahradnického nářadí). Důležitý význam přikládá obec rozvoji cestovního ruchu, a proto byl zde otevřen v roce 2001 areál Eurocamp Běšiny. V areálu je hostům k dispozici restaurace, koupaliště, tenisové kurty s umělým povrchem, minigolf, sauna a další novinky, včetně sociálního zázemí pro karavany. Eurocamp má nyní kapacitu 320 osob. V roce 2002 bylo v Eurocampu též otevřeno informační centrum a školicí středisko.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Běšiny 
 •  
 • Běšiny 150 
 • 339 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Do: 07.30-12.00 13.00-17.00 Uhr Fr: 07.30-12.00 13.00-14.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Čt: 07.30-12.00 13.00-17.00 hodin Pá: 07.30-12.00 13.00-14.30 hodin
Rendert Time: 0,943 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB