Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Blovice 
 •  
 • Zámek Hradiště 
 • 336 01 Blovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 28,95 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.809 (25.06.2004)

Blovice

Blovice ist natürlicher, historischer und kultureller Mittelpunkt entlang des Flussgebiets der Úslava. Die Stadt ist Zentrum der vereinigten Gemeinden der Mikroregion Úslava und liegt 23 km südöstlich von Pilsen. Blovice ist reich an Geschichte, Persönlichkeiten, kulturellen Denkmälern und touristische Angeboten. In Blovice befinden sich folgende Sehenswürdigkeiten: - Kirche des hl. Johann Evangelist - ursprünglich gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert, später in den Jahren 1760 - 1767 im Barockstil umgebaut, - Schloss Hradiště - ursprünglich Kastell aus dem Jahre 1545, später im Stil der englischen Gotik im Jahre 1873 durch Eduard Pálffy umgebaut. Heute ist im Schloss das sehenswerte Landkreis-Museums untergebracht, das im Jahr 2002 der Öffentlichkeit mit einem Teil der historischen Expositionen zugänglich gemacht wurde. - Burg Vlčtejn - oberhalb der Gemeinde Vlčtejn befindet sich die Ruine der gotischen Burg aus dem 14. Jahrhundert. Bedeutende Persönlichkeiten: František Raušar - Ortspatriot und Schuldirektor Vojtěch V. Bělohrobský - Lehrer und Dichter Adolf Opper de Blowitz - Journalist F.J.Vacek - Kamenický - Priester und Dichter

Blovice

Město Blovice je přirozeným historickým a kulturním středem velké části povodí Úslavy. Je centrem Svazku obcí Úslava. Leží 23 km jihovýchodně od Plzně. Město bohaté historií, osobnostmi, kulturními památkami, turistickými možnostmi. V Blovicích se nachází tyto památky: Kostel sv. Jana Evangelisty - původně gotický kostel ze 14. stol., později barokně přestavěný v letech 1760 - 1767., Zámek Hradiště - původně tvrz z roku 1545, do současné podoby přestavěna v roce 1873 ve stylu anglické gotiky Eduardem Pálffym. V současnosti zde sídlí Okresní muzeum, jemuž zámek patří. V roce 2002 byl zámek zpřístupněn veřejnosti a otevřena část jeho historických expozic. Hrad Vlčtejn - nad obcí Vlčtejn se nachází zřícenina gotického hradu ze 14. stol. Významné osobnosti: František Raušar - místní patriot a ředitel školy Vojtěch V. Bělohrobský - učitel, básník Adolf Opper de Blowitz - novinář F.J.Vacek - Kamenický - kněz a básník

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Blovice

Die erste urkundliche Erwähnung von Blovice geht zurück auf das Jahr 1284. Zu dieser Zeit war Blovice Marktdorf - im Besitz des Zisterzienserklosters von Nepomuk. Im Jahre 1420 wurde Blovice an die Besitzer der Herrschaft Zelená Hora (Grünberg), die Herren von Švamberk verpfändet. Nach dem Tode von Bohuslav von Švamberk wird als Stadthalter von Blovice Jaroslav von Javor und nach ihm Vilém von Netunice erwähnt. Im Jahre 1561 erteilte Vilém von Šternberk den Blovicern das Recht vom freiem Geschäft. Im Jahre 1566 wurde Blovice von der Herrschaft Zelená Hora getrennt und der Besitz ging an die Herren von Roupov über. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts fiel die Herrschaft Hradiště an das Geschlecht der Hradišťský von Hořovice anheim, der sie bis 1618 gehalten hat.

Blovice

První písemnou zprávu o Blovicích máme z r. 1284, kdy byly trhovou vsí, patřící cisterciáckému klášteru v Nepomuku. Koncem 14. stol. jsou Blovice uváděny jako městečko. V r. 1420 byly Blovice zastaveny majitelům zelenohorského panství - pánům ze Švamberka. Po smrti Bohuslava ze Švamberka se uvádí jako držitel Blovic Jaroslav z Javora a po něm Vilém z Netunic. V roce 1561 přidělil Blovickým Vilém ze Šternberka právo svobodného kšeftování. V r. 1566 byly Blovice odtrženy od Zelené Hory a staly se majetkem pánů z Roupova. Ke konci 16. stol. připadlo panství Hradiště rodu Hradišťských z Hořovic, který je držel do r. 1618.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Blovice 
 •  
 • Masarykovo náměstí 143 
 • 336 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Montag: 07.00-17.00 h Dienstag: 07.00-15.00 h Mittwoch: 07.00-17.00 h Donnerstag: 07.00-15.00 h Freitag: 07.00-13.00 h
 • Otevírací doba:
 • Pondělí: 07.00-17.00 h Úterý: 07.00-15.00 h Středa: 07.00-17.00 h Čtvrtek: 07.00-15.00 h Pátek: 07.00-13.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,80 MB