Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Flossenbürg 
 •  
 • Hohenstaufenstraße 24 
 • 92696 Flossenbürg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 23,27 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.729 (28.08.2002)

Flossenbürg

Nicht zuletzt der Granit ist es, der Flossenbürg zu seiner Bekanntheit verhalf. Sei es durch die aufgeschichteten Blöcke, auf denen die Burg steht oder der Abbau und die Veredelung - das Urgestein hat seit jeher den Ort wesentlich geprägt. Fassadenverkleidungen, Bodenbeläge, Stufen, Fenster- und Türgewände oder vieles andere mehr wird heute mit modernsten Fertigungsmethoden hergestellt. Im Straßenbau kommen beispielsweise Pflaster- oder Randsteine zum Einsatz. Künstler aus vielen Ländern arbeiten gerne mit dem Material aus Flossenbürg. Die Gemeinde Flossenbürg hat eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Lodi/Italien. Bis in die sechziger Jahre wurde am Schloßberg noch abgebaut. Dann war - im Interesse der Burgruine - Schluß. Die zwiebelschalenförmig angeordneten Granitlager sind am Fuße der ehemaligen Hohenstaufenfeste besonders schön zu sehen. Traurige Berühmtheit erlangte Flossenbürg durch das KZ, das heute als Gedenkstätte erhalten ist. Im Dokumentations-zentrum werden die Verbrechen, das Leid und Geschichte dargestellt.

Flossenbürg

V neposlední řadě je to granit, jemuž Flossenbürg vděčí za svůj věhlas. Ať už je to díky navrstveným blokům, na nichž stojí hrad, nebo díky těžbě a zušlechťování - tato prahornina město odedávna charakterizovala. Obklady fasád, podlahy, schodiště, okenní a dveřní zárubně a mnoho dalšího se dnes vyrábějí pomocí nejmodernějších metod. Při výstavbě ulic se například používají dlažební kostky a obrubníky. Umělci z mnoha zemí rádi pracují s materiálem z Flossenbürgu. Obec Flossenbürg uzavřelo partnerství s italským městem Lodi. Až do šedesátých let se zde ještě těžilo. Pak byla těžba ukončena v zájmu zříceniny hradu. Granitová ložiska uspořádaná na sobě formou cibulové slupky jsou zvláště dobře viditelná na úpatí bývalé Hohenstaufské pevnosti. Neslavně proslul Flossenbürg koncentračním táborem, který dnes slouží jako památník. V jeho dokumentačním středisku jsou představeny zločiny, utrpení a historie.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Flossenbürg

Erste urkundliche Nennung im Jahr 948 : - occisio paganorum ad flozzun - Der bayerische Herzog besiegt die Ungarn am Mezelberg, dem heutigen Entenbühl. Um 1100 erbaut Graf Berengar von Sulzbach den ältesten Teil der Burg. Die Hohenstaufen waren Burgherrn von 1189 bis 1212. Hussiteneinfälle aus Böhmen fügen "Ampt" Flossenbürg im Jahr 1428 großen Schaden zu. 1634:E inquartierte schwedische Dragoner vom Leibregiment des Herzogs Bernhard von Weimar brennen die Burg nieder. Ein erster Hinweis auf den gewerbsmäßig betriebenen Granitabbau reicht in das Jahr 1769 zurück. Das erste Schulhaus wird 1776 gebaut (bis 1926 evangelisches Schulhaus am Burgweg). Das Gemeindeedikt von 1808 ordnet das Gemeindewesen neu. Die Gemeinden im heutigen Sinn entstehen. Einer Brandkatastrophe fallen 1888 gleich 26 Anwesen und die Kirche zum Opfer. 1911 brachte die Eisenbahn einen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Zugverkehr wurde 1972 wieder eingestellt. Die katholische Kirche Sankt Pankratius wird 1915 erbaut. Gleichzeitig endet das Simultaneum. Zum 1.1.1980 bekommt Flossenbürg seine verwaltungsmäßige Selbständigkeit zurück. Ein Gemeindewappen wird verliehen.

Flossenbürg

První v listinách dochovaná zmínka - v roce 948: - occisio paganorum ad flozzun - Bavorský vévoda poráží Uhry u Mezelbergu, dnešního Entenbühlu. Kolem roku 1100 buduje hrabě Berengar ze Sulzbachu nejstarší část hradu. Hohenstaufové byli hradními pány od roku 1189 do roku 1212. Husitské vpády z Čech způsobily ve Flossenbürgu značné škody v roce 1428. 1634: ubytovaní švédští dragouni z osobního ochranného regimentu vévody Bernharda z Výmaru hrad spalují. První zmínka o průmyslově prováděné těžbě granitu sahá do roku 1769. První školní budova byla postavena v roce 1776 (do roku 1926 evangelická škola na Hradní cestě). Edikt o obcích z roku 1808 reformuje obecní správu. Vznikají obce v dnešním slova smyslu. Oběťmi katastrofálního požáru v roce 1888 se stává 26 osob přítomných v kostele, který lehne popelem. V roce 1911 dosáhla železnice svého hospodářského rozmachu. Vlaková doprava byla znovu zavedena v roce 1972. Katolický kostel Svatého Pankráce byl postaven v roce 1915. Zároveň končí simultáneum. K 1.1. 1980 dostává Flossenbürg zpátky svoji správní samostatnost. Je mu propůjčen znak obce.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Flossenbürg 
 •  
 • Hohenstaufenstraße 24 
 • 92696  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr und 18.00-20.00 Uhr
  Di, Mi: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
  Do: 07.30-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
  Fr: 07.30 - 12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po: 07.30-12.00 hodin a 13.00-16.00 hodin a 18.00-20.00 hodin
  Út, St: 07.30-12.00 hodin a 13.00-16.00 hodin
  Čt: 07.30-12.00 Uhr a 13.00-18.00 hodin
  Pá: 07.30 - 12.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB