Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Freystadt 
 •  
 • Marktplatz 1 
 • 92342 Freystadt 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neumarkt i.d. Opf.

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 80,58 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 8.800 (28.08.2002)

Freystadt

Am Rande der Oberpfälzer Jura liegt in einer flachen Talmulde an der Schwarzach das Städtchen Freystadt. Freystadt besticht durch einen weiten Marktplatz, darauf ein generalsaniertes freistehendes Rathaus, von zwei Toren abgeschlossen und zwei Parallelgassen begleitet. Die Bausubstanz stammt größtenteils aus der Barockzeit. Nordwestlich vom Stadtkern interessiert den Kirchenfreund die ansehnliche und schöne barocke Wallfahrtskirche "Maria Hilf". Freystadt hat eine besondere Lebensqualität. Dazu gehören die vielen Feste und Feiern, attraktiv für Bürger und Gäste. Das vielfältige kulturelle Leben ist besonders ausgeprägt. Freystadt hat dazu ein vielseitiges und verlockendes Freizeitangebot mit guten Erholungsmöglichkeiten in gesunder Natur. Freystadt ist mit seiner Umgebung eine gern besuchte Region mit ganz eigenem Charme. In liebenswerter Erinnerung bleibt den Gästen nicht nur das Herz-Stück - die Stadt Freystadt - sondern auch die vielen geschichtsträchtigen Spuren im Umfeld der Gemeinde. In Freystadt zeigen sich moderne und zukunftsträchtige Tendenzen von Stadtplanung und Gesellschaftsstruktur. Die Stadt vermittelt einen geschlossenen Eindruck von Vergangenheit und Gegenwart.

Freystadt

Na okraji hornofalcké Jury v plochém údolí říčky Schwarzach leží městečko Freystadt. Freystadt okouzluje rozlehlým náměstím a na něm volně stojící zcela restaurovanou radnicí , uzavřeným dvěma branami a doprovázeným dvěmi paralelními uličkami. Stavební substance pochází z největší části z doby baroka. Severozápadně od jádra města zaujme církevní příznivce pohledný a pěkný poutní kostelík "Maria Hilf". Freystadt má zvláštní kvalitu života. K tomu patří mnohé svátky a oslavy, atraktivní pro občany i hosty. Zvlášť výrazný je rozmanitý kulturní život. K tomu má Freystadt širokou a lákavou nabídku pro volný čas s dobrými možnostmi odpočinku ve zdravé přírodě. Freystadt se svým okolím je s oblibou navštěvovaný region se zcela zvláštním šarmem. V milé vzpomínce zůstane hostům nejen jeho srdce - město Freystadt - nýbrž také mnohé, na historii bohaté stopy v okolí obce. Ve Freystadtu se projevují moderní a perspektivní tendence plánování města a společenská struktura. Město poskytuje ucelený dojem minulosti a přítomnosti.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Freystadt

Die planmäßige Gründung geht auf Heinrich II und seinen Sohn Hippolyt von Stein (Hilpoltstein) zurück. Im Reigen der Wittelsbacher Neugründungen des 13. Jahrhunderts zählt das Gesicht Freystadts wohl auch in seiner abgerundeten Harmonie zu den vollendetsten. Die Stadtrechte wurden 1332 verliehen. Um 1400 wurde in Freystadt schon Schulunterricht erteilt. 1871 gab es in Freystadt die erste Normalschule der Oberpfalz. Heute befindet sich darin die Volksbücherei Freystadt sowie Sitzungssaal und Archiv der Stadtverwaltung. Der Dreißigjährige Krieg brachte über Freystadt viel Elend. So wurde 1632 die Stadt von den Schweden geplündert und angezündet. Lange Jahre war der Ort daraufhin praktisch entvölkert und verödet. Nach Ende des Krieges erfolgte der Wiederaufbau. Das Rathaus wurde 1664 neu erbaut. Selten sind Geschichte und Gegenwart so hautnah und unzertrennbar zu spüren wie in Freystadt. Im Laufe der 700-jährigen Entwicklung entstand eine bewußt vorausgedachte Stadtanlage nach abgestecktem Plan. Der weite, großzügige Marktplatz ist einer der markantesten im süddeutschen Raum. Gerade diese Klarheit und Systematik in der Grundrißplanung zeigt, daß es von Anfang an so gewollt war: nämlich formvollendet und funktional.

Freystadt

Plánovité založení města je spojováno se jmény Heinricha II. a jeho syna Hyppolita von Steina. Mezi nově založenými městy v regionu Wittelsbachů ve 13. století patří tvář města Freystadt též ve své zaoblené harmonii k nejdokonalejším. Městská práva byla udělena v roce 1332. Kolem roku 1400 již byla ve Freystadtu poskytována školní výuka. V roce 1871 existovala ve Freystadtu první normální škola v Horní Falci. Dnes se v ní nachází Lidová knihovna, jakož i zasedací sál a archiv správy města. Třicetiletá válka přinesla Ftreystadtu mnoho utrpení. V roce 1632 bylo město vyplněno Švédy a zapáleno. Dlouhá léta bylo místo po těchto událostech prakticky vylidněno a zpustošeno. Po skončení války následovala opětovná výstavba. Radnice byla nově postavena v roce 1664. Zřídka lze vnímat historii a současnost tak blízko a neoddělitelně od sebe jako ve Freystadtu. Během 700-letého vývoje vznikla vědomě předem promyšlená městská zástavba podle stanoveného plánu. Rozlehlé, vylkorysé náměstí je jedno z nejmarkantnějších v jižním Německu. Právě tato čistota a systematika v plánování ukazuje, že to bylo od samého začátku takto chtěné, totiž s dotaženými formami a funkcionalitou.

Wirtschaft • Hospodářství

Freystadt

Freystadt hat eine zentrale Bedeutung in vielerei Hinsicht. Leistungsfähige und überregionale Handelsgeschäfte, leistungsstarke Handwerks-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe und eine qualitätsvolle Gastronomie bilden die Grundlage für eine Gemeinde mit hervorragender Wohn- und Lebensqualität.

Freystadt

Freystadt má centrální význam v mnohém ohledu. Výkonné nadregionální obchodní firmy, výkonné podniky řemesel a služeb a kvalitní gastronomie tvoří základ pro obec s vynikající kvalitou bydlení a života.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Freystadt 
 •  
 • Marktplatz 1 
 • 92342  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Di: 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
  Mi: 07.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
  Do: 07.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
  Fr: 07.30 - 12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, Út: 08.00 - 12.00 hodin a 13.00 - 17.00 hodin
  St: 07.30 - 12.00 hodin a 13.00 - 17.00 hodin
  Čt: 07.30 - 12.00 hodin a 13.00 - 18.00 hodin
  Pá: 07.30 - 12.00 hodin
Rendert Time: 1,141 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB