Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Bruck i.d. Opf. 
 •  
 • Rathausstr. 7 
 • 92436 Bruck i. d. OPf. 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Claudia Glomann, Reinhard Ehemann
 •  
 • Tel. +49(0)9434-9412-15 (C. Glomann)
 • Fax +49(0)9434-9412-26
 • eMail info@bruck.eu
 • Internet http://www.marktbruck.de

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 39,14 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 4.371 (28.08.2002)

Bruck i.d. Opf.

Bruck i.d. OPf. liegt im Naturpark "Oberer Bayerischer Wald", ca. 35 km nordöstlich von Regensburg an der Bundesstraße 85. Der Markt Bruck zeigt sich als aufgeschlossener, aber auch geschichtsbewusster Ort. Besonders die Mitte der 90er Jahre begonnene Stadtsanierung hat dem Ortskern ein neues Gesicht verliehen. Die Städtepartnerschaften mit dem Spielzeugdorf Seiffen im Erzgebirge und der französischen Stadt Malesherbes sowie Freundschaften mit der Gemeinde Ober-Olm in Rheinland-Pfalz und Bobrowice in Polen zeigen die Aufgeschlossenheit der Bürger. Eine Schulpartnerschaft besteht zwischen der Volksschule Bruck und der tschechischen Volksschule in Horsovsky Tyn. Bruck wird immer mehr als Urlaubs- und Ferienort geschätzt. Die unverbrauchte Natur und die reichbewaldete Umgebung eignen sich vorzüglich, gut und preiswert Urlaub zu machen.

Bruck i.d. Opf.

Bruck v Horním Falcku leží v klimaticky příznivém národním parku „Horní Bavorský les“, cca. 35 km severně od Řezna na státní silnici B 85. Ve venkovském prostředí tvoří Bruck v Horním Falcku hospodářské těžiště zásobování. Toto městečko se jeví jako všemu novému otevřené, ale také historicky uvědomělé. Obzvláště v polovině 90. let započatá sanace města propůjčila městskému jádru novou tvář. Partnerství s vesnicí hraček Seiffen v Krušných horách a francouzským městem Malesherbes, stejně tak jako partnerství s obcí Ober-Olm v Porýnsko-Falcku a Bobrowice v Polsku ukazuje otevřenost našich občanů. Základní škola Bruck v Horním Falcku je partnerem s českou Základní školou Horšovský Týn. Bruck v Horním Falcku je stále více oceňován jako prázdninové letovisko a místo pobytu o dovolené. Nenarušená příroda a hustě zalesněné okolí se výtečně hodí k tomu dobře a výhodně strávit dovolenou.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Bruck i.d. Opf.

Im Wappen von Bruck i.d.OPf. schreitet ein goldener Löwe über eine Brücke. Dies deutet auf den Namen Bruck hin, der von "Brücke" kommt. Dies lässt sich auch aus der Schreibweise folgern, mit der die Geschichtsschreiber den Ort am Sulzbach erwähnen: Brugge, Pruck, Prukk, Pruckh un heute Bruck in der Oberpfalz. Im Jahre 1489 wurden Bruck die Marktrechte durch den damaligen Pfalzgraf Otto II. verliehen. Das hatte für die weitere Umgebung eine große Bedeutung, denn Bruck durfte sich nun befestigen. Die Befestigung erlaubte Pfalzgraf Otto 1489 in einem Privilegienbrief, ebenso das Abhalten von vier Wochenmärkten. Mit dem Bau der Mauer wurde noch im 15. Jahrhundert begonnen. Sie war 15 Fuß (ca. 5 Meter) hoch, hatte 12 Halbtürme und drei Tore. Am Süd- und Westrand des Marktes stehen heute noch Teile der alten Marktmauer. Wichtige Baudenkmäler: Katholische Pfarrkirche St. Ägidius: Eine im Kern gotische Anlage mit Ostchor, Nordturm und Sakristei, im 17. und 19. Jahrhundert verändert und erweitert; an der Nordseite Kapelle von 1700; an der Chorsüdseite Ölberg in Nische aus dem 18. Jahrhundert; Katholische Friedhofskirche St. Sebastian: Gotisch, Anfang 15. Jahrh. Katholische Kirche St. Johannes von Nepomuk in Schöngras: Rokokobau um 1758

Bruck i.d. Opf.

Ve znaku města Bruck v Horním Falcku je zlatý lev kráčející přes most. Toto poukazuje na název Bruck, které s pravděpodobností hraničící s jistotou pochází z názvu „Brücke“ (most). Dá se to též vyvodit z pravopisu, se kterým se dějepisci zmiňovali o místě u Sulzbachu: Brugge, Pruck, Prukk, Pruckh a dnes Bruck v Horním Falcku. Roku 1489 propůjčil městu tehdejší hrabě falcký Otto II. tržní práva. To mělo pro široké okolí velký význam, neboť se Bruck mohl opevnit. Opevnění, stejně tak jako pořádání čtyř týdenních trhů, povolil falcký hrabě Otto ve výsadní listině v roce 1489. Se stavbou hradby se začalo ještě v 15. století. Byla 15 stop (cca. 5 metrů) vysoká, měla 12 věžiček a tři brány. Na jižním a západním okraji města stojí ještě dnes části staré městské hradby. Důležité stavební památky: Katolický farní kostel sv. Jiljí: V jádru gotické zařízení s východní kruchtou, severní věží a sakristií, v 17. a 19. století změněno a rozšířeno; na severní straně kaple z roku 1700; na jižní straně kruchty Olivetská hora ve výklenku, 18. století Katolický hřbitovní kostel sv. Sebastiána: gotický, začátek 15. století Katolický kostel sv. Jana Nepomuckého v Schöngrasu: rokoková stavba, asi z roku 1758

Wirtschaft • Hospodářství

Bruck i.d. Opf.

Handel und Gewerbe hatte in Bruck i.d.OPf. seit dem Mittelalter immer schon große Bedeutung. Dies war vor allem dadurch bedingt, dass Bruck i.d.OPf. an der ehemals bedeutenden Salzstraße von Regensburg nach Prag lag. Auch in unserer Zeit bieten viele kleine Handwerks- und Industriebetriebe unseren Erwebstätigen Brot und Arbeit. Wir haben deshalb in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen und alles getan, günstige Voraussetzungen für Industrie- und Gewerbeansiedlungen zu schaffen. So wurden passende und preisgünstige Grundstücke erworben, Bebauungspläne für Industrie- und Gewerbegebiete aufgestellt und voll erschlossen (Straßen, Wasser, Kanal, Strom und Gas), sowie die Infrastruktur (Kindergärten, Schule, Baugebiete usw.) erweitert. Um wie bisher preisgünstige Grundstücke für Neuansiedlungen bereitstellen zu können ist derzeit die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiet am südlichen Orsteingang von Bruck i.d.OPf. geplant.

Bruck i.d. Opf.

Obchod a živnost měly v Brucku v Horním Falcku již od středověku stále velký význam. To bylo podmíněno především tím, že Bruck v horním Falcku ležel na kdysi významné solní cestě z Řezna do Prahy. Také v součacnosti poskytují mnohé malé podniky řemesel a průmyslové podniky našim výdělečně činným spoluobčanům chléb a práci. Proto jsme v minulých letech vyvinuli velkou námahu a udělali vše proto, abychom vytvořili příznivé předpoklady pro usazování se průmyslových a živnostenských podniků. A tak byly nakoupeny vhodné a výhodne pozemky, sestaveny plány zástavby pro průmyslové zóny, zavedeny voda, proud, plyn a přivedeny kanál a silnice. Také zde byla rozšířena infrastruktura (školky, školy, stavební pozemky). Abychom mohly nadále dávat k dispozici cenově výhodné pozemky pro nová sídliště, je nyní v plánu rozšiřování průmyslové zóny u jižního vjezdu do města Bruck v Horním Falcku.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Bruck i.d. Opf. 
 •  
 • Rathausstr. 7 
 • 92436  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Mi, Fr: 08.00 - 12.30 Uhr
  Di, Do: 08.00 - 12.00 Uhr
  Di: 14.00 - 17.00 Uhr
  Do: 14.00 - 17.30 Uhr

 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, St, Pá: 08.00 - 12.30 hodin
  Út, Čt: 08.00 - 12.00 hodin
  Út: 14.00 - 17.00 hodin
  Čt: 14.00 - 14.30 hodin

Rendert Time: 0,921 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB