Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Burglengenfeld 
 •  
 • Marktplatz 2-6 
 • 93133 Burglengenfeld 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 93,28 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 11.929 (26.08.2002)

Burglengenfeld

Wer sich der Stadt Burglengenfeld nähert, ist beeindruckt von der mächtigen, waldumsäumten Burganlage, die über Stadt thront. Im Nordwesten bestimmen die Industrieanlagen des Heidelberger Zementwerks das Bild, im Süden wird der Stadtzugang von prosperierendem Handel und Gewerbe entlang der Regensburger Straße begleitet. Das Wappen Burglengenfelds deutet die wichtigen geographischen Besonderheiten der Stadt an: die reizvolle Lage zwischen drei Hügeln, die weithin beherrschende Burg und die waldreiche Landschaft. Burglengenfeld ist die größte Stadt des Städtedreiecks und bildet mit den Nachbarstädten Maxhütte-Haidhof und Teublitz einen wirtschaftlichen und kulturellen Schwerpunkt im südlichen Landkreises Schwandorf. Burglengenfeld hat Städtepartnerschaften mit Pithiviers/Frankreich, Radotin in Tschechien (bei Prag) und Johanngeorgenstadt in Sachsen.

Burglengenfeld

Každý, kdo se přiblíží k městu Burglengenfeld, je ohromen mocným hradním komplexem, který je obklopen lesem a důstojně se tyčí nad městem. Na severovýchodě se nachází rozlehlá průmyslová zóna, můžeme zde najít,např. cementárny. Na jihu se rozprostírají podél regensburské ulice prosperující živnosti. Na burglengenfeldském erbu se odráží důležité geografické pozoruhodnosti města, tj. půvabná krajina mezi třemi pahorky, dominanta hradu a bohaté lesy. Burglengenfeld tvoří s dvěma sousedními městy trojúhelník, v jehož rámci probíhá obchodní a kulturní spolupráce. Bergenlengenfeld je největším z těchto měst a je také centrem jižního okresu Schwandorf. Partnerským městem Burglengenfeld je Pithiviers ve Francii, Radotín v Čechách ( u Prahy) a Johanngeorgenstadt v Sasku.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Burglengenfeld

Urkundlich wird Burglengenfeld erstmals im Jahre 817 erwähnt, es gehörte zu den strategisch wichtigen Grenzstationen des Karolinger Reiches. Um das Jahr 900 wurde auf dem Burgberg eine Fliehburg errichtet, die den Grafen von Lengfeld zugleich ein militärisches Zentrum für den Nordgau bot. 1116 ging die Grafschaft Lengfeld an das Haus Wittelsbach über. Bedingt durch die Erbteilung Bayerns in die Herzogtümer Ober- und Niederbayern wurde Burglengenfeld eines der beiden oberbayerischen "Vitztumämter", das die ausgedehnten Wittelsbachischen Besitzungen links der Donau zu verwalten hatte. Wichtige Ereignisse und Entwicklungen in der Stadtgeschichte: - Johann Michael Fischer (1692-1766), der größte Baumeister des Spätbarock im süddeutschen Raum und Stadtbaumeister von München, wurde in Burglengenfeld geboren. - Die Naabbrücke fiel mehrmals Katastrophen zum Opfer; in den Jahren 1596, 1709 und 1819 wurde sie vom Eis vollständig zerstört und 1870 als Eisenbrücke, im Jahr 1925 in Eisenbeton errichtet; die neue Brücke überspannt seit 1976 den Fluß. - Um einem echten Verdienstausfall bei den üblichen Verkehrsmitteln zu entgehen, lehnte der Rat der Stadt 1854 den Bau der Eisenbahn Regensburg - Schwandorf durch die Stadt ab. Erst 1898 erhielt Burglengenfeld einen Lokalbahnhof mit Anschluß zum Bahnhof Haidhof.

Burglengenfeld

První písemná zmíňka o Burglengenfeld pochází z roku 817. Toto město patřilo k strategicky důležitým místům podél hranice karolinské říše. Kolem roku 900 byl vybudován hrad na hoře Burgberg, který současně plnil grafům z Lengfeld úlohu vojenského centra Nordgau. V roce 1116 přešel hrad do vlastnictví rodu Wittelsbach. Zemi si rozdělily místní rody na vévodství Horního a Dolního Bavorska. Wiitelsbachové spravovali levou stranu Dunaje. Důležité události v dějinách města: - Johann Michael Fischer (1692-1766), největší stavitel pozdního baroka v jihoněmeckém prostoru a dvorní stavitel Mnichova, se narodil v Burglengenfeld - most nad řekou Naab padl za obět několikrát různým katastrofám, v letech 1596,1709 a 1819 jej zcela zničil led, v roce 1870 byl znovu postaven ze železného materiálu, později 1925 ze železobetonu, od roku 1976 se klene přes řeku nový most - v roce 1854 město odmítlo vystavět železnici ( Regensburg-Schwandorf), aby se vyhlo ztrátám z výdělků obvyklých dopravních prostředků. Až v roce 1898 se vybudovala lokální trať, připojená k nádraží v Haidhof -

Wirtschaft • Hospodářství

Burglengenfeld

Industrie entwickelte sich im Raum Burglengenfeld ab 1835 mit der Entdeckung der Braunkohlevorkommen rund um die Stadt. Dies führte im Jahre 1853 zur Inbetriebnahme des Eisenwerkes Maximilianshütte und später zur Errichtung eines Elektrizitätswerkes der Bayerischen Ubeilandzentrale AG in Ponholz. 1914 nahm das Bayerische Portland Zementwerk den Betrieb auf. Heute ist Burglengenfeld eine gewerblich gut strukturierte Stadt mit vielen Handwerksbetrieben und mittelständischen Unternehmen. Burglengenfeld ist Dienstleistungs- und Einkaufszentrum des südlichen Landkreises Schwandorf.

Burglengenfeld

S objevením ložiska hnědého uhlí se od roku 1835 rozvíjel v oblasti Burglengefeld průmysl. V roce 1853 byly uvedeny do provozu železárny "Maximilianshütte" a později došlo k vybudování elektrárny (Ubeilandzentrale AG) v Ponholz. V roce 1914 se zahájil provoz cementárny ( Bayerisches Portland Zementwerk). V dnešní době se v Burtlengenfeld nachází mnoho živnostníků a středních podnikatelů, dokonce se toto město stalo nákupním centrem s dobře fugnujícími službami jižního okresu Schwandorf.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Burglengenfeld 
 •  
 • Marktplatz 2-6 
 • 93133  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Donnerstag: 08:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr Freitag: 08:00-12:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • pondělí - pátek: 08:00-12.00 hod a 14:00-16:00 hod pátek: 08:00-12:00 hod
Rendert Time: 1,024 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB