Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Amberg 
 •  
 • Zeughausstraße 1a 
 • 92224 Amberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Kreisfreie Stadt

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 50,03 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 43.794 (26.08.2002)

Amberg

Die kreisfreie Stadt Amberg ist die drittgrößte Stadt der Oberpfalz mit herausragenden kulturellen, sozialen und schulischen Einrichtungen. Amberg ist stolz auf seine historische Altstadt, die vom rundum begehbaren Stadtgraben umschlossen ist. Durch die Stadt fließt die Vils, die seit der Landesgartenschau 1996 im Blick der Öffentlichkeit steht. Zwischen Landesgartenschaugelände - heute Freizeitpark - und Altstadt liegen das Amberger Kurfürstenbad und das Amberger Kultur- und Kongresszentrum (ACC). Amberg ist als Stadt des Bieres mit einer Vielzahl von Brauereien bekannt. Die Amberger Brauereien und Metzger sind die Aushängeschilder auf dem jährlich in der letzten Juniwoche stattfinden "Bergfest" auf dem "Mariahilfberg". 1994 wurde die Fachhochschule auf einem früheren Kasernengelände als Doppel-FH mit Weiden errichtet und beherbergt vor allem die technischen Studiengänge. Amberg ist Partner der Städte Bad Bergzabern/Deutschland, Périgueux/Frankreich, Ústi nad Orlici/Tschechien, Bystrzyca Klodzka/Polen, Trikala/Griechenland. Weiterhin pflegt Amberg enge Kontakte zu den Städten: Freiberg/Deutschland; Siilinjärvi/Finnland; Kranj/Slowenien; Geretsried/Deutschland sowie Schnaittenbach/Deutschland

Amberg

Svobodné okresní město Amberg je třetím největším městem Horního Falcka s vynikajícími kulturními, sociálními a školními zařízeními. Amberg je pyšný na své historické Staré Město, které je kolem dokola obklopeno schůdným městským příkopem. Městem protéká řeka Vils, která se od Zemské zahradnické výstavy 1996 dostala na oči veřejnosti. Mezi výstavištěm Zemské zahradnické výstavy – nyní Park volného času – a Starým Městem leží Amberské kurfiřtské lázně a Amberské kulturní a kongresové centrum (ACC). Amberg je známý jako město piva s velkým množstvím samostatných pivovarů – je zde však patrný proces slučování podniků. Amberské pivovary a řeznictví jsou vývěsními štíty na každoročně poslední týden v červnu pořádaném „Bergfestu“ na kopci „Mariahilfberg“. V roce 1994 byla zřízena na území dřívějších kasáren Vysoká odborná škola (Fachhochschule) jako podvojná odborná vysoká škola (Doppel-FH) s Weidenem. Škola nabízí především technicky zaměřené studijní obory. Amberg je partnerské město s městy Bad Bergzabern/Německo, Périgueux/Francie, Ústí nad Orlicí/Česká republika, Bystrzyca Koldzka/Polsko, Trikala/Řecko. Dále pěstuje Amberg úzké kontakty s městy: Freiberg/Německo; Siilinjärvi/Finsko; Kranj/Slovinsko; Geretsried/Německo a Schnaittenbach/Německo.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 49
Seite 1 von 5
1 2 3 4 5

Geschichte • Historie

Amberg

Die älteste schriftliche Erwähnung Ambergs stammt von 1034. Im 12. Jahrhundert war Amberg bereits ein wichtiger Ort handelstreibender Kaufleute. Der Amberger Handel wurde zum überwiegenden Teil zu Wasser, also vilsabwärts und von da über die Naab zur Donau abgewickelt. Der befestigte Markt, der sich in der Mitte des 12. Jahrhunderts im Traditionsbuch des Klosters Ensdorf nachweisen läßt, entwickelte sich zur Stadt des 13. Jahrhunderts. Seinen wirtschaftlichen Aufstieg verdankte Amberg aber nicht nur dem Handel, sondern besonders dem Eisenerzabbau sowie der Weiterverarbeitung des geförderten Roheisens in sogenannten Hammerwerken, in denen unter Einsatz von Wasserkraft das Erz ausgeschmiedet wurde. 1269 kam Amberg an die Wittelsbacher. Zum größten Förderer Ambergs wurde Herzog Ludwig IV., seit 1314 König und seit 1328 Kaiser Ludwig der Bayer. Trotz der vielfältigen Beziehungen Ludwigs zu Amberg kam dieses im Hausvertrag von Pavia 1329 an die Söhne seines Bruders, Rudolf I., und damit an die pfälzische Linie des Hauses Wittelsbach. Von den Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs blieb der historische Stadtkern Ambergs verschont. Große Probleme stellten sich der Stadt nach dem Zusammenbruch 1945, als sich die Einwohnerzahl infolge der Ankunft der Flüchtlinge von 32.000 auf 44.000 erhöhte. Erst ein engagiert durchgeführtes Demonstrativbauprogramm zu Beginn der sechziger Jahre konnte der Wohnungsnot Abhilfe schaffen. In den siebziger Jahren nahm die Stadt die Altstadtsanierung in Angriff, so daß sie sich heute wieder in altem Glanz zeigt.

Amberg

Nejstarší písemná zmínka o Ambergu pochází z roku 1034. Ve 12. století byl již Amberg důležitým místem kupců provozujících obchody. Amberské obchody byly uzavírány z převážné části po vodě, tedy po proudu řeky Vils a odtud přes Naab do Dunaje. Upevněný trh, který lze v polovině 12. století dokázat v knize tradic kláštera Ensdorf, se rozvinul v město 13. století. Za svůj hospodářský vzestup však vděčí Amberg nejen obchodu, ale hlavně výstavbě železnice a dalšímu zpracovávání těženého surového železa v takzvaných kladivových mlýnech, ve kterých se za použití vodní síly rozkovávala ruda. Roku 1269 přešel Amberg do rukou rodu Wittelsbachů. Největším příznivcem Ambergu se stal bratr Rudolfa I., vévoda Ludvík IV., od roku 1314 král a od roku 1328 císař Ludvík Bavor. Navzdory rozmanitým vztahům Ludvíka k Ambergu připadla v rodinné smlouvě von Pavia roku 1329 synům jeho bratra, Rudolfa I., a tím falcké linii dynastie Wittelbachů. Bombardování za druhé světové války zůstalo historické jádro Ambergu ušetřeno. Velké problémy pro město nastaly po kolapsu roku 1945, když se počet obyvatel kvůli příchodu uprchlíků zvýšil z 32.000 na 44.000. Teprve angažovaně provedený demonstrativní stavební program na začátku šedesátých let mohl zjednat nápravu bytové krize. V sedmdesátých letech zahájilo město sanaci Starého Města, takže je dnes možné vidět ho ve svém starém lesku.

Wirtschaft • Hospodářství

Amberg

Die wirtschaftliche Basis Ambergs im Zeitalter der Industrialisierung legte neben der Gewehrfabrik, die bereits 1801 in die Stadt verlegt worden war, vor allem die Fa. Baumann, die 1869 mit der Produktion von Emaillewaren in Amberg begann. In der Zeit ihrer größten Expansion, in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts, beschäftigte sie 2600 Arbeiter. Bedeutend ist heute das wirtschaftliche Leben in Amberg mit großen Industriebetrieben (u.a. Zweigwerk der Siemens AG, Grammer AG), zahlreichen mittelständischen Unternehmen und einer breit gefächerten Palette von Groß-, Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen. In der Fußgängerzone im Herzen der Altstadt sind viele Geschäfte und Gastronomiebetriebe mit einem reichhaltigen Sortiment vertreten. Die Statistik zählt annähernd 9.000 Arbeitskräfte im verarbeitenden Gewerbe. Dazu kommen ca. 4.000 Beschäftigte in über 400 Betrieben des Handwerks als tragende Säulen der Amberger Wirtschaft.

Amberg

Hospodářskou základnu Ambergu v období industralizace tvořila vedle továrny na výrobu zbraní, která byla do města přemístěna už v roce 1801, především firma Baumann, která v roce 1869 začala v Ambergu s výrobou emailového zboží. V době jejího největšího růstu, v prvních letech minulého století, zaměstnávala 2600 dělníků. Významný je hospodářský život v Ambergu s průmyslovými podniky (mj. Siemens a.s., Grammer a.s.), početnými středními podniky a široce rozvinutou paletou velkoobchodních a maloobchodních podniků a podniků služeb. V zóně pro pěší v srdci Starého Města se usídlily mnohé obchody a gastronomické podniky s bohatým sortimentem. Statistika čítá přibližně 9.000 pracovních sil ve zpracovatelském průmyslu. Také průmysl řemesel se pokládá s asi 4.000 zaměstnanci ve více než 400 podnicích za jeden z nosných sloupů amberského hospodářství.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Amberg 
 •  
 • Marktplatz 11 
 • 92224  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • April bis Oktober:
  Montag bis Freitag: 09.00 Uhr - 17.00 Uhr
  Samstag: 09.30 Uhr - 12.00 Uhr

  November bis März:
  Montag bis Freitag: 09.00 Uhr - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Duben až říjen:
  Pondělí až pátek: 09.00 - 17.00 hodin
  Sobota: 09.30 - 12.00 hodin

  Listopad až březen:
  Pondělí až pátek: 09.00 - 12.30 hodin a 14.00 - 17.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,84 MB