Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Straubing 
 •  
 • Theresienplatz 20 
 • 94315 Straubing 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Landkreis / Kraj: Kreisfreie Stadt Straubing

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 67,58 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 44.500 (14.10.2008)

Straubing

Straubing ist eine traditionsreiche und mit städtischem Leben erfüllte Stadt mit 45.000 Einwohnern. Die Stadt liegt inmitten der fruchtbaren Donauebene und blickt auf fast 8000 Jahre Siedlungsgeschichte zurück. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erleben die Gäste buntes Markttreiben auf dem Ludwigs- und Theresienplatz, können die vielfältige Straubinger Gastronomie genießen und einen Streifzug durch eine jahrhundertealte Geschichte machen.

Prächtige Kirchen wie die Stadtpfarrkirche St. Jakob aus dem 15. Jahrhundert mit dem Mosesfenster von Albrecht Dürer oder die Klosterkirche der Karmeliten künden von Frömmigkeit und Kunstsinn in Straubing. Auf dem Friedhof St. Peter - einem der eindrucksvollsten Friedhöfe im deutschsprachigen Raum - mit seiner romanischen Basilika St. Peter und den drei gotischen Kapellen finden sich zahlreiche Spuren der Stadtgeschichte. Im Gäubodenmuseum entführt der weltberühmte Römerschatz mit seinen prachtvollen Paraderüstungen in die Antike und zeigt, wie die Bajuwaren gelebt haben und wie sich Straubing im 18. bis 20. Jahrhundert entwickelt hat.

Neben wunderbaren Kirchen und Denkmälern bietet Straubing auch ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot. So kommen jedes Jahr im Juli Musikfreunde aus ganz Europa zum Festival "Jazz an der Donau" mit Stars wie Solomon Burke oder Reamonn. Einen Monat später dann geht es richtig rund in Straubing: Das Gäubodenvolksfest lädt dann Einheimische und Gäste dazu ein, die bayerische Festkultur von ihrer schönsten Seite kennen zu lernen. Das ganze Jahr gibt es eine breite Palette an Theater-und Konzertaufführungen, Ausstellungen und Märkten. Wer Ruhe und Natur sucht, wird sich im einzigen Tierpark Ostbayerns sicher wohl fühlen. Er liegt in einem wunderschönen alten Parkgelände und beherbergt mehr als 1700 einheimische und exotische Tiere.

VIA NOVA: Etappe Bogen-Straubing
Die VIA NOVA, der spirituelle, überkonfessionelle Fernwander- und Pilgerweg, hatte ihren Ursprung in St. Wolfgang in Oberösterreich. In mehreren Schritten wurde der Weg erweitert und reicht nun bis Mallersdorf-Pfaffenberg.   Die Route durch Straubing führt über den Donauradweg zur Schleuse, auf der Bschlacht zum Ruderclub Wundermühle und auf einem jahrhundertealten traditionellen Pilgerweg ins Stadtzentrum. Über den Ludwigs- und Theresienplatz läuft die Wegführung dann zur Gabelsbergerstraße und anschließend entlang des Allachbachs nach Alburg.   Straubing hat zwei bedeutende Wallfahrtskirchen, die auch Stationen auf der VIA NOVA sind:  

Wallfahrtskirche Sossau
Zur  Marienwallfahrtskirche im nördlichen Stadtteil Sossau führt die wohl älteste Wallfahrt im Bistum Regensburg. Gemäß der Wallfahrtslegende brachten Engel das Gotteshaus von Antenring über die Donau nach Sossau. Der romanische Kirchenbau wurde 1350 durch einen neuen gotischen Chor erweitert und erhielt im 18. Jahrhundert eine elegante Barock- und Rokokoausstattung. Der Hochaltar stammt vom Straubinger Bildhauer und Stukkateur Mathias Obermayr.  

Karmelitenkirche

1368 berief Herzog Albrecht I. den Bettelorden der Karmeliten nach Straubing, der Bau der spätgotischen Klosterkirche Hl. Geist begann. Baumeister des Mönchschors war Hans Krumenauer, den dreischiffigen Hallenraum entwarf Hans von Burghausen. Seit 1661 ist die Karmelitenkirche auch Wallfahrtskirche. Sie beherbergt das spätgotische Gnadenbild der „Muttergottes von den Nesseln“. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Kirche geschmackvoll barockisiert.   Auf dem Weg in Richtung Geiselhöring liegt dann die

Pfarrkirche St. Stephan
im Straubinger Ortsteil Alburg
Sie ist bereits im 8. Jahrhundert urkundlich bezeugt  und ihre ältesten erhaltenen Bauteile stammen aus dem hohen und späten Mittelalter: Der Chor, der untere Teil des Turmes – dort ist ein römischer Grabstein eingemauert -  und der spätgotische Karner. Das heutige Kirchenschiff schuf im Jahre 1957 der Münchner Architekt Friedrich Haindl. Die Kirche beherbergt mehrere kunstvoll gestaltete Grabplatten aus dem 15. und 18. Jahrhundert.  

Wissenswertes für Pilger
Pilgerstempel sind bei folgende Stellen erhältlich:
 • Amt für Tourismus
 • Info-Point im öffentlichen WC (Simon-Höller-Straße)
 • Karmelitenkirche (Albrechtsgasse)
 • Tabak Zeller (Stadtturm)
 • öffentliches WC: Simon-Höller-Straße , Am Hagen, Steiner-Thor-Platz
 • Apotheken: Theresienplatz, Ludwigsplatz, Bahnhofstraße, Wittelsbacherstraße     

Foto: Theresienplatz, Gahr und Popp Fotowerkstatt Straubing - Donaustadt mit Geschichte und Charme

Straubing

Straubing je město, bohaté na tradice a město, naplněné čilým městským životem s 45.000 obyvateli. Město leží uprostřed úrodné Dunajské nížiny a ohlíží se zpět na téměř 8000 let starou historii osídlování. Během procházky městem se hosté stanou účastníky pestrého tržního ruchu na náměstích Ludwigsplatz a Theresienplatz, mohou vychutnávat velmi bohatou gastronomii Straubingu a vydat se na toulku staletou historií.

Nádherné kostely jako městský farní kostel sv. Jakuba z 15. století s Mojžíšovým oknem od Albrechta Dürera, nebo klášterní kostel Karmelitánů svědčí o zbožnosti a smyslu pro umění ve Straubingu. Na hřbitově sv. Petra - jednom z nejpůsobivějších hřbitovů v německy mluvícím prostoru - s jeho románskou basilikou sv. Petra a třemi gotickými kaplemi se nachází četné stopy historie města. V Muzeu regionu Gäuboden nás světoznámý římský poklad s jeho nádhernoui okázalou zbrojí unese do antiky a ukáže nám, jak žili Bajuwarové a jak se Straubing vyvíjel v 18. a 19. století.

Kromě obdivuhodných kostelů a památníků poskytuje Straubing také velmi bohatou nabídku akcí. Tak sem přicházejí každým rokem v červenci přátelé hudby z celé Evropy na festival "Jazz na Dunaji" s takovými hvězdami jako Salomon Burke, nebo Reamonn. O měsíc později se to pak ve Straubingu pěkně roztočí. Lidové oslavy oblasti Gäuboden zvou domácí i hosty, aby poznali bavorskou kulturu lidových svátků z jejich nejhezčí stránky. Po celý rok se zde koná široká paleta divadelních a koncertních představení, výstav a trhů. Kdo hledá klid a přírodu, ten se bude jistě cítit dobře v zooparku Východního Bavorska. Leží v překrásném, starém parkovém areálu a poskytuje přístřeší pro více než 1700 domácích a exotických zvířat.

VIA NOVA: Etapa Bogen-Straubing
VIA NOVA, spirituální, dálková turistická a poutní stezka, přesahující náboženství, měla svůj původ v St. Wolfgang v Horních Rakousách. V několika krocích byla stezka rozšířena a sahá nyní až do Mallersdorf-Pfaffenbergu. Trasa  přes Straubing vede po Dunajské cyklostezce ke stavidlu, na Bschlacht k veslařskému klubu Wundermühle a po staleté tradiční poutní stezce do centra města. Přes náměstí Ludwigsplatz a Theresienplatz vede pak stezka k ulici Gabelsbergerstraße a následně podél potoka Allachbach do Alburgu. Straubing má dva významné poutní kostely, které jsou také zastávkami na stezce VIA NOVA :

Poutní kostel Sossau 
K poutnímu kostelu Panny Marie v severní části města Sossau vede patrně nejstarší pouť v Biskupství Řezno. Podle poutní legendy přinesli andělé Boží dům z Antenringu přes Dunaj do Sossau. Románská stavba kostela byla v roce 1350 rozšířena o nový gotický kůr a dostala v 18. století elegantní barokní a rokokové vybavení. Vysoký oltář pochází od straubingského sochaře a štukatéra Mathiase Obermayra.

Kostel Karmelitánů
V roce 1368 povolal kníže Albrecht I. žebrácký řád Karmelitánů do Straubingu, začala stavba pozdně gotického klášterního Kostela sv. Ducha.  Stavitelem mnišského kůru byl Hans Krumenauer, trojlodní halový prostor navrhl Hans von Burghausen. Od roku 1661 je Kostel Karmelitánů také poutním kostelem. V něm se nachází obraz Boží milosti "Matky Boží od kopřiv". V 17. a 18. století byl kostel vkusně barokizován. Cestou směrem na Geiselhöring se pak nachází

Farní kostel sv. Štěpána v Straubingské místní části Alburg. Písemné zmínky o něm jsou již z 8. století a jeho nejstarší dochované stavební části pochází z vrcholného a pozdního středověku: Kůr, spodní část věže - tam je zazděn jeden římský náhrobní kámen - a pozdně gotická kostnice. Dnešní kostelní loď vytvořil v roce 1957 mnichovský architekt Friedrich Haindl. Kostel přechovává několik umělecky dokonalých náhrobních desek z 15. a 18. století.

Informace pro poutníky
Poutní razítka lze dostat u následujících míst:
 • Úřad pro turistiku
 • Informační bod u veřejného WC  (Simon-Höller-Straße)
 • Kostel Karmelitánů  (Albrechtsgasse)
 • Tabak Zeller (Stadtturm / Městská věž)
 • Veřejná WC: Simon-Höller-Straße , Am Hagen, Steiner-Thor-Platz
 • Lékárny: Theresienplatz, Ludwigsplatz, Bahnhofstraße, Wittelsbacherstraße   

Foto: Theresienplatz (Teresiánské náměstí), Gahr a Popp Fotowerkstatt (Foto Workshop) Straubing - město na Dunaji s bohatou historií a šarmem

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Straubing

Schon seit der Jungsteinzeit ist die Gegend um Straubing besiedelt, zweihundert Jahre vor Christus ist die keltische Siedlung Sorviodurum bekannt. Diesen Namen behielten auch die Römer bei, als sie zwischen dem ersten und vierten Jahrhundert hier vier Kastelle errichteten. Nach dem Abzug des römischen Militärs entstand am gleichen Ort, der heutigen Altstadt, eine Siedlung der frühen Bayern, der Bajuwaren. Damals änderte sich dann auch der Name: Aus Sorviodurum wurde Strupinga, Straubing.

Am Ende des 12. Jahrhunderts ließ das Augsburger Domkapitel (seit 1029 Grundherr in Straubing), die romanische Basilika St. Peter bauen. Sie bildet zusammen mit dem Friedhof das Zentrum der Altstadt. Nur wenige Jahrzehnte später, 1218, gründete Herzog Ludwig der Kelheimer die Neustadt Straubing. Sie liegt etwa einen Kilometer westlich der Altstadt und wurde seit dem 13. Jahrhundert zum Stadtzentrum mit Verwaltung, Markt, Handel und Gewerbe.

Das Spätmittelalter war für Straubing die politisch wichtigste und wirtschaftlich glanzvollste Zeit: Zwischen 1353 und 1425 war die Stadt Haupt- und Residenzstadt des Wittelsbacher Herzogtums Straubing-Holland. Die meisten der Bauwerke, die heute das Stadtbild prägen, wurden in dieser Zeit erbaut. Nur wenige Jahre später, 1435, ließ Herzog Ernst von Bayern-München in Straubing Agnes Bernauer, die unstandesgemäße Ehefrau seines Sohnes Albrecht, in der Donau bei Straubing ertränken.

Während des Dreißigjährigen Krieges stand Straubing zweimal (1633 und 1634) unter schwedischer Belagerung und es dauerte Jahrzehnte, bis sich die Stadt wieder von den Schäden erholt hatte. Die zweite Blütezeit Straubings war im 18. Jahrhundert, viele der Kirchen erhielten ein neuen barockes Gewand, die Kaufleute ließen ihre Häuserfassaden im neuen Stil umgestalten. Im Jahr 1812 dann begann die Geschichte des Straubinger Volksfestes, das erste Landwirtschaftsfest wurde gefeiert. Heute ist das Gäubodenvolksfest das zweitgrößte Volksfest in Bayern. In den Jahren um 1900 setzte erneut eine lebhafte Bautätigkeit ein in Straubing und das Gewerbe florierte.

1944 und 1945 war Straubing starken Luftangriffen ausgesetzt, etwa ein Drittel der Stadt wurde dabei zerstört, allerdings nur wenige Gebäude in der Innenstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten sich vermehrt Unternehmen in Straubing an, die Stadt entwickelte sich weiter als Schul- und Einkaufsstadt. Seit dem Jahr 2000 ist Straubing ein wichtiges Zentrum für Nachwachsende Rohstoffe und trägt seit 2007 den Titel Wissenschaftsstadt.

Straubing

Okolí Straubingu je osídleno již od mladší doby kamenné, dvě stě let před Kristem zde bylo keltské sídliště Sorviodurum. Toto jméno mu ponechali i Římané, kteří zde mezi prvním a čtvrtým stoletím zřídili čtyři tvrze. Po odchodu římského vojska vzniklo na stejném místě, dnešního starého města, sídliště dřívějších Bavorů, Bajuwarů. Tehdy se změnilo také jméno. Ze Sorviodura vzniklo jméno Strupinga a posléze Straubing.

Koncem 12. století nechala augšpurská chrámová kapitula (od roku 1029 vlastník pozemků ve Straubingu) postavit románskou Baziliku sv. Petra. Ta tvoří spolu s hřbitovem centrum starého města. Jen o několik desetiletí později, v roce 1218, založil kníže Ludwig z Kelheimu nové město Straubing. To leží asi jeden kilometr západně od starého města a od 13. století se stalo městským centrem se správou, tržištěm, obchodem a řemesly.

Pozdní středověk byl pro Straubing nejdůležitějším a hospodářsky nejskvělejším obdobím. Mezi léty 1353 a 1425 bylo město hlavním a rezidenčním městem knížectví Wittelsbachů Straubing-Holland. Většina stavebních děl, která dnes utváří obraz města, byla postavena v tomto období. Jen o málo let později, v roce 1435, nechal kníže Ernst von Bayern-München utopit v Dunaji u Straubingu nestavovskou manželku svého syna Albrechta.

Během Třicetileté války bylo město dvakrát (v roce 1633 a 1634) obléháno Švédy a trvalo celá desetiletí, než se město vzpamatovalo ze škod. Druhé období rozkvětu Straubingu bylo v 18. století, mnohé kostely dostaly nový barokní vzhled, kupci nechali upravit své domovní fasády v novém stylu. V roce 1812 se pak začala psát historie Straubingského lidového svátku, kdy se slavil první zemědělský svátek. Dnes je tento lidový svátek oblasti Gäuboden druhým největším lidovým svátkem v Bavorsku. V letech kolem roku 1900 došlo ve Straubingu opět k oživení stavební činnosti a kvetla řemesla.

V letech 1944 a 1945 byl Straubing vystaven silným leteckým útokům, asi třetina města byla přitom zničena, avšak jen málo budov ve vnitřním městě. Po druhé světové válce se ve větší míře usadily různé podniky ve Straubingu, město se dále rozvíjelo jako město škol a nákupní město. Od roku 2000 je Straubing důležitým centrem pro obnovitelné suroviny a od roku 2007 drží titul Město vědy.

Wirtschaft • Hospodářství

Straubing

Jahrhunderte lang war Straubing das Markt- und Einkaufszentrum für den Gäuboden und den Bayerischen Wald. Heute bietet die Stadt eine große Bandbreite kleiner und mittelständischer Unternehmen. Mit dem Industriegebiet Straubing-Sand wurde eines der größten zusammenhängenden Ansiedlungsgebiete Bayerns geschaffen. Darin integriert ist Deutschlands jüngster Binnenhafen.

Außerdem ist Straubing ein wichtiges Zentrum für Nachwachsende Rohstoffe. Neben dem Kompetenzzentrum und dem Technologie- und Förderzentrum beherbergt die Stadt auch BioCubator, ein Labor- und Technikgebäude für biotechnologische Betriebe. Forschung- seit 2007 trägt Straubing den Titel "Wissenschaftsstadt", Entwicklung und Erprobung sowie Markterschließung liegen somit in einer Hand.

Straubing

Po staletí byl Straubing tržním a nákupním centrem pro regiony Gäuboden a Bavorský les. Dnes sídlí ve městě velké rozpětí malých a středních podniků. S průmyslovou oblastí Straubing-Sand byla vytvořena jedna z největších souvisle osídlených oblastí Bavorska. V ní je integrován nejmladší vnitrozemský přístav Německa.

Kromě toho je Straubing důležitým centrem pro obnovitelné suroviny. Vedle kompetenčního centra a technologického a podpůrného centra mají ve městě své sídlo také BioCubator, laboratorní a technická budova pro biotechnologické firmy. Výzkum, (od roku 2007 je Straubing nositelem titulu "Město vědy"), vývoj a testování, jakož i získávání trhů jsou soustředěny pod jedním subjektem.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Straubing 
 •  
 • Theresienplatz 2 
 • 94315  
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Mi: 08.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
  Do: 08.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr
  Fr: 08.00-12.00 Uhr

  Amt für Tourismus:
  Mo, Mi, Fr: 09.00 – 17.00 Uhr
  Do: 09.00–18.00 Uhr
  Sa: 09.00–12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-St: 08.00-12.00 a 14.00-16.00 hodin,
  Čt: 08.00-12.00 a 14.00-17.00 hodin,
  Pá: 08.00-12.00 hodin

  Úřad pro cestovní ruch:
  Po, St, Pá: 09.00 - 17.00 hodin
  Čt: 09.00-18.00 hodin
  So: 09.00-12.00 hodin
Rendert Time: 0,904 Sek. | Speicherverbrauch: 4,31 MB / 4,83 MB