Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Loket 
 •  
 • T.G.Masaryka 12 
 • 357 33 Loket 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Landkreis / Kraj: Sokolov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 26,74 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.200 (11.03.2010)

Loket

Loket ist eine Stadt im nordöstlichen Teil des ehem. Landkreises Sokolov. Sie liegt am Fuße von Slavkovský les (deutsch Kaiserwald), an einer Schleife des Flusses Ohře (deutsch Eger). Loket ist reich an Denkmälern. Zu nennen ist vor allem die Burg Loket, die im 12. Jahrhundert als Grenzfestung gebaut wurde. Neben den tschechischen Königen wechselten sich in ihrem Besitz Šlikové (die Joachimstaler Grafen Schlick) und die Herren von Plavno (Plauen) ab. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts diente die Burg als Gefängnis, so blieb sie bis 1948. Danach wurde sie verstaatlicht und verlassen. Im relativ schlechten Zustand wurde die Burg nach 1989 rekonstruiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Partnerstadt von Loket ist seit dem Jahr 1999 die deutsche Stadt Illertissen, die in der Nähe von Neu Ulm liegt.

Loket

Loket je město v severovýchodní části okresu Sokolov. Loket leží na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře. Z památek jmenujme především hrad Loket, který byl postaven ve 12. století jako pohraniční pevnost. Mimo českých králů se v držení vystřídali jáchymovští Šlikové a také pánové z Plavna. Ve druhé polovině začal hrad sloužit jako vězení a tím byl až do roku 1948. Poté byl zestátněn a opuštěn. V poměrně značně špatném stavu byl po roce 1989 opraven a zpřístupněn veřejnosti. Partnerským městem Lokte je od roku 1999 německý Illertissen, ležící nedaleko města Neu Ulm.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Loket

Die Stadt entstand um das Jahr 1240 zur Regierungszeit des Königs Wenzel I. aus der Vorburg der festen Burg gleichen Namens mit romanischer Rotunde, offenbar aus dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts, auf einem markanten Ausläufer, umschlossen von der Schleife des Flusses Ohře (Eger). Die Burg gewann an Bedeutung besonders nach dem Jahr 1230, als hierher der Sitz des Bezirksamtes von Sedlec verlegt wurde. Dadurch wurde auch Loket zur Stadt erhoben. Später haben Burg und Stadt zusammen ein Verteidigungsbollwerk gebildet. Das einzige Stadttor wurde durch die Herrscher der Burg bewacht. Das System der Lehenspflicht, die um die Burg unter Přemysl Ottokar II. entstand, machte aus dem Land von Loket ein besonderes Gebiet. Die Stadt wurde unter Přemysl's Regierung gestärkt und profitierte wirtschaftlich wegen der vorteilhaften Lage am Handelsweg, der von Eger und Kraslice (Graslitz) über Žlutice (Luditz) oder Kadaň (Kaaden) nach Prag führte.

Loket

Město vzniklo kolem roku 1240 za vlády krále Václava I. z předhradí pevného královského hradu stejného jména s románskou rotundou, zřejmě již ze třetí čtvrtiny 12. století, na výrazném ostrohu, sevřeném ohybem řeky Ohře. Hrad nabyl na významu zejména po roce 1230, kdy sem bylo přeneseno ze Sedlce sídlo krajského úřadu a tím i město Loket se povzneslo, protože hrad tvořil později spolu s městem jeden obranný celek. Vždyť i jediná městská brána byla střežena hradními many. Soustava manství, která se vytvořila kolem hradu za Přemysla Otakara II., vytvořila totiž z Loketska zvláštní útvar. Město se upevnilo za Přemyslovy vlády a hospodářsky těžilo z výhodné polohy na obchodní cestě vedoucí z Chebu a Kraslic do Prahy přes Žlutice či Kadaň.

Wirtschaft • Hospodářství

Loket

In der Stadt gibt es mehr als fünf Dutzend kleinere Unternehmen und Gewerbetreibende.

Loket

Ve městě podniká více jak pět desítek menších firem a živnostníků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Loket 
 •  
 • T.G.Masaryka 1/69 
 • 357 33  
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Januar - März: Di-Sa: 10.30-12.30 und 13.00-17.00 Uhr April - Dezember: Mo-So: 10.30-12.30 und 13.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • leden - březen: Út-So: 10.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin duben - prosinec: Po-Ne: 10.30-12.30 a 13.00-17.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,68 MB