Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Mariánské Lázně 
 •  
 • Hlavní 47/28 
 • 353 01 Mariánské Lázně 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Landkreis / Kraj: Cheb

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 51,78 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 14.277 (16.05.2006)

Mariánské Lázně

Marienbad liegt 25 km südöstlich von Eger und ist die zweitgrößte tschechische Kurstadt. Direkt in der Stadt werden 40 Quellen genutzt, In der näheren Umgebung sind über 100 Quellen zu finden. Hauptpromenade des Bades, Wahrzeichen und ein bedeutendes Baudenkmal ist die pseudobarocke Wandelhalle aus Gusseisen ( Kolonade )aus dem Jahr 1889. Für Trinkkuren stehen hier die Kreuzquelle, Karolinquelle und die Rudolfquelle zur Verfügung. Alle Mineralwässer sind kalte Naturquellen mit hohem Anteil an freien Kohlendioxiden und sind reich an Eisen.

Vor der Kolonnade befindet sich die singende Fontäne. Touristen wird der Besuch des Städtischen Museums, das Denkmal Fredericks Chopins und die Anglikanische Kirche empfohlen, in der eine Dauerausstellung dem englischen König Eduard VII. gewidmet ist. Weitere kirchliche Denkmäler sind die Russische orthodoxe Kirche des Hl. Vladimír und die Maria Himmelfahrt Kirche. Für die Kurgäste wird ein breites Angebot an Kulturprogrammen zum angenehmen und abwechslungsreichen Aufenthalt geboten: Größte Veranstaltungen sind die Eröffnung der Kursaison (Anfang Mai), im Juli das Marienbäder Kulturfestival und in der zweiten Hälfte Augusts das Chopin-Festival.

Das Kulturleben der Kurstadt spielt sich aber vorwiegend im Gesellschaftshaus Casino und im Stadttheater N.V. GOGOL ab. Sehenswürdigkeiten: Die Singende Fontäne vor der Hauptkolonnade spielt zu jeder ungeraden vollen Zeit Musik, um 21:00 und 22:00 Uhr zusätzlich mit szenischer Beleuchtung.

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně leží 25 km jihovýchodně od Chebu a jsou druhými největšími českými lázněmi. Přímo ve městě vyvěrá 40 pramenů a v nejbližším okolí jich najdete více než 100. Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku 1889. K pitným kúrám jsou zde přivedeny prameny Křížový, Karolinin a Rudolfův. Všechny minerální vody jsou chladné přírodní kyselky s vysokým obsahem volného kysličníku uhličitého a jsou bohaté na železo.

Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Turisté mohou navštívit Městské muzeum, Památník Fryderyka Chopina a Anglikánský kostel, kde je umístěna stálá expozice věnovaná anglickému králi Edwardu VII. Dalšími církevními památkami jsou pravoslavný ruský kostel sv. Vladimíra a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Lázeňským hostům zpříjemňuje jejich pobyt bohatá nabídka kulturních programů: zahájení lázeňské sezóny (začátek května), v měsíci červenci Mariánskolázeňský kulturní festival a ve druhé polovině srpna Chopinův festival.

Kulturní život lázeňského města se odvíjí převážně ve Společenském domě Casino a Městské divadle N.V. GOGOLA. Zajímavost: Zpívající fontána před hlavní kolonádou má každou lichou hodinu hudební produkci doplněnou ve 21.00 a 22.00 hodin scénickým osvětlením.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 43
Seite 1 von 5
1 2 3 4 5

Geschichte • Historie

Mariánské Lázně

Die verhältnismäßig kleine Kurstadt entstand Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Tal, in dem es viele ausgezeichnete Heilquellen gibt. Dieses Tal war bereits im 13. Jahrhundert bekannt. 1528 wurden auf Befehl des Königs Ferdinand I. die Quellen auf ihren Salzgehalt hin geprüft. Aber erst Ende des 18. Jahrhunderts begann der Arzt des Klosters Tepl/ Teplá, Dr. Jan Josef Nehr systematisch ihre heilende Wirkung zu untersuchen. 1805 baute er bei der Kreuzquelle anstelle der ursprünglichen Holzhütte ein gemauertes Haus für Kurgäste, die Goldene Kugel. 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet.

Der Zustrom der Gäste rief schon bald eine bauliche Entwicklung der Stadt hervor. Anfang der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts (1817 – 1823) schufen hier der Gärtner Václav Skalník, der Architekt Jiří Fischer und der Bauherr Anton Turner eine malerische Parkstadt im klassizistischen und Empirestil mit Häusern, Altanen, Pavillons und Kolonnaden. Im 19. Jahrhundert besuchten die Stadt viele bedeutende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt – Johann Wolfgang Goethe, Prinz Friedrich aus Sachsen, Graf Kaspar Sternberk, Jöns Jakob Berzelius, Václav Jan Tomášek, Marie Szymanowská und viele weitere. 1866 wurde Marienbad zur Stadt erhoben und bereits Anfang des 20. Jahrhunderts zähle Marienbad zu den bedeutendsten europäischen Kurzentren.

Mariánské Lázně

Poměrně mladé lázeňské město vzniklo počátkem 19. století v údolí, kde vyvěrá mnoho výborných léčivých pramenů, známých místním usedlíkům však již ve 13. století. V r. 1528 byly na příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli. Až koncem 18. století začal lékař tepelského kláštera Dr. Jan Josef Nehr systematicky zkoumat jejich léčivé účinky. V r. 1805 postavil u Křížového pramene na místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty, nazvaný Zlatá koule. Roku 1808 byla zahájena první lázeňská sezóna.

Příliv lázeňských hostů znamenal brzy rychlý stavební rozvoj. Počátkem 20. let 19. století (1817 - 1823) zde zahradník Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a stavitel Anton Turner vytvořili půvabné parkové město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami. V 19. století navštívilo město mnoho význammných osobností z celého světa - Johann Wolfgang Goethe, princ Friedrich Saský, hrabě Kašpar Šternberk, Jöns Jakob Berzelius, Václav Jan Tomášek, Marie Szymanowská a mnozí další. V roce 1866 byly Mariánské Lázně povýšeny na město a počátkem 20.století již patřily mezi nejvýznamnější evropská lázeňská střediska.

Wirtschaft • Hospodářství

Mariánské Lázně

In Marienbad spielt das Wirtschaftsleben hauptsächlich im Kurbereich und im Tourismus ab. Es gibt eine große Anzahl an Sanatorien, Hotels und Pensionen. Betreiber der Kurhotels, der Sanatorien und der Balneologie ist die Gesellschaft Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s. Weitere bedeutende Unternehmensbereiche sind die Produktion von Oblaten und die Herstellung von Mineralwasser. Die wichtigsten Lebensmittelunternehmen in der Region sind Mineral Waters, die Schokoladenfabrik und die Brauerei Chodovar in Chodová Planá.

Mariánské Lázně

V Mariánských Lázních se průmysl orientuje na lázeňství a cestovní ruch. Je zde velké množství sanatorií, hotelů a penzionů. Provozovatelem lázeňských hotelů, sanatorií a balneoprovozů je společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s. Dalšími významnými obory podnikání jsou výroba lázeňských oplatek a zpracování minerálních vod. Hlavními potravinářskými podniky v regionu jsou stáčírna minerálních vod Mineral Waters Mariánské Lázně, Čokoládovny Mariánské Lázně a pivovar Chodovar Chodová Planá.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Mariánské Lázně 
 •  
 • Ruská 155/3 
 • 353 01  
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-So: 09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Ne: 09.00-12.00 a 13.00-18.00 hodin
Rendert Time: 1,329 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,82 MB