Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Cheb 
 •  
 • Jateční 476/2 
 • 350 20 Cheb 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Landkreis / Kraj: Cheb

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 96,40 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 31.931 (18.04.2006)

Cheb

Die Stadt Cheb befindet sich in Westböhmen, unweit der Grenze zu Deutschland. Diese historische Stadt zieht Touristen nicht nur durch die vielen historischen Denkmäler, sondern auch durch ein vielfälitges Kulturleben an. Mittelpunkt der Stadt ist der malerische Marktplatz mit den charakteristischen Satteldächern der Häuser und das Fachwerkhaus Špalíček. Es handelt sich hier um eine Gruppe von 11 Kaufmannshäusern aus dem 13. Jahrhundert. Weiter befindet sich am Stadtplatz die gotische Kirche von St. Nikolaus und Elisabeth.

Eine der schönsten mittelalterlichen Denkmäler der romanischen Baukunst ist die Burg von Cheb mit dem Schwarzen Turm und der Kapelle der hl. Erhard und Ursula aus dem 12. Jahrhundert. Das Gebäude des städtischen Museums von Cheb hat als Ort der Ermordung Albrechts von Wallenstein im Jahr 1634 Berühmtheit erlangt. Aus der Barockzeit stammen einige bedeutende kirchliche Bauten und das dominante Rathausgebäude.

In der Stadtumgebung sind für Besucher sehenswert: die Burg Seeberk, das Schloss Kynžvart (Königswarth) und der Wallfahrtsort Maria Loreto. Landschaftlich reizvoll sind das Naturschutzgebiet SOOS, der erloschenen Vulkan Komorni Hurka und das Schmetterlingshaus in Žirovice.

Das Freilichtmuseum Doubrava bietet einen Einblick in die Geschichte der Region und ins dörfliche Leben. In jedem geraden Jahr findet in der Stadt das bedeutende Sommerfestival der Jugendblasorchester FIJO statt. In Juni wird alljährlich ein regionales Festival der Kunstprojekte "Egerer Hinterhöfe" durch die Galerie G4 in Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen veranstaltet. Im Herbst finden das traditionelle Jazzfestival, im Sommer ein Zyklus von schönen Orgelkonzerten (Egerer Orgelsommer), Theatervorstellungen auf der Burg oder bei Kindern beliebte Ritterkämpfe statt.

Gästen, die bildende Kunst interessiert, sollten die Galerie der bildenden Künste Cheb, die Fotogalerie G4 oder eine der Privatgalerien besuchen.

In der Stadt befinden sich ein Fußballstadion, eine Sporthalle, Schwimmbad, Tennisplätze, Minigolf und Kegelbahnen. Im Winter bieten sich ein Hallenbad und ein Eisstadion an. An den Stauseen Jesenice und Skalka kann man einen angenehmen Urlaub verbringen.

Partnerstädte sind Hof (Deutschland), Niznij Tagil (Russland) und Rheden (Holland).

Cheb

Město Cheb se nalézá v západních Čechách nedaleko státní hranice se SRN. Toto historické město přitahuje turisty nejen historickými památkami, ale také nebývalým kulturním životem. V městské zástavbě vyniká nejvíce malebné náměstí s charakteristickými sedlovými střechami domů a hrázděným Špalíčkem. Jedná se o bizardní skupinu 11 kupeckých domů ze 13. století. Dále se zde nachází gotický farní chrám sv. Mikuláše a Alžběty.

Jednou z nejkrásnějších středoevropských památek románského stavitelství je Chebský hrad z 12. století s Černou věží a kaplí sv. Erharda a Uršuly. Budova Chebského muzea se zase neblaze proslavila jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna v roce 1634.

Z období baroka pochází některé významné církevní stavby a dominantní budova radnice. V okolí města můžete zhlédnout tyto památky: hrad Seeberk, zámek Kynžvart či poutní místo Maria Loreto. Krásnou přírodu zastupuje přírodní rezervace SOOS, vyhaslá sopka Komorní Hůrka či Motýlí dům v Žírovicích.

Skanzen Doubrava nabízí pohled do historie kraje a života na vsi. Každý sudý rok se ve městě koná významný letní Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů FIJO. Každý rok v červnu se v Chebu koná regionální festival uměleckých projektů "Chebské dvorky", který pořádá Galerie G4 společně s dalšími organizacemi. Na podzim se zde koná tradiční Jazzový festival, v letním období se pořádá cyklus krásných varhanních koncertů Chebské varhanní léto, divadelní představení na hradě či dětmi oblíbená rytířská klání.

Zájemci o výtvarné umění jistě navštíví Galerii výtvarného umění Cheb, Galerii fotografie či některou ze soukromých galerií.

Ve městě najdete fotbalový stadion, sportovní halu, plovárnu, tenisové kurty, minigolf či kuželnu. V zimním období nabízí své služby krytý bazén a zimní stadion. U přehradních nádrží Jesenice a Skalka lze strávit příjemnou letní dovolenou.

Partnerská města: - Hof (Německo), - Nižnij Tagil (Rusko), - Rheden (Holandsko).

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Cheb

Die ersten Erwähnungen über Cheb stammen aus dem Jahr 1061 im Zusammenhang mit dem Bau der Steinburg. Die Burg hat der deutsche König Friedrich der IV. als Bestandteil des Verteidigungswerkes der Reichsgrenze bauen lassen. Später ging Eger als Erbe deutscher Kaiser an Friedrich Barbarossa, der die Burg zu prunkvoller kaiserlicher Residenz umbauen lies. Im Jahre 1322 wurde unter der Regierung des tschechischen Königs Jan Luxemburg Eger dem tschechischen Königsreich angegliedert.

In dieser Zeit war Eger bereits Stadt und erhielt eine privilegierte Stellung als eigenständiges Gebiet mit eigenem Namen. Am 25. Februar 1634 wurde in Eger der Generalissismus der kaiserlichen Armee, Herzog Albrecht von Wallenstein ermordet.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann eine gewaltige Entwicklung der Stadt, die später auch Reiseziel geworden ist. In der Stadt haben sich die großen Schriftsteller Friedrich Schiller oder Johann Wolfgang Goethe inspirieren lassen. In den 50. und 60. Jahren des 20.Jahrhunderts wurde das historische Stadtzentrum saniert und viele Gebäude renoviert. Cheb wurde 1981 zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt.

Cheb

První zmínky o Chebu pocházejí z roku 1061 v souvislosti se stavbou kamenného hradu. Nechal jej postavit německý král Jindřich IV. jako součást opevnění hranice své říše. Později získává Cheb v dědictví německý císař Friedrich Barbarossa a nechává hrad přebudovat na honosnou císařskou rezidenci. Roku 1322 za vlády českého krále Jana Lucemburského je Cheb připojen k Českému království.

V té době je již městem a získal výsadní postavení samosprávného území s vlastním sněmem. 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn generalissimus císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna.

Od druhé poloviny 17. století nastal prudký rozvoj města, které se postupně stalo významným turistickým cílem. Inspirovali se zde takoví velikáni jako Friderik Schiller či Johann Wolfgang Goethe. V 50. a 60. letech 20. století prošlo historické centrum města rozsáhlou asanací a rekonstrukcí a v roce 1981 byl pak Cheb prohlášen městskou památkovou rezervací.

Wirtschaft • Hospodářství

Cheb

Wenn man den Namen Cheb hört, entsinnen sich viele Menschen an die Unternehmen von einst berühmten Namen wie Eska (Fahrradproduktion), Kovo Cheb (Metallverarbeitende Produktion - Stahlkonstruktionen), Chebana (Verwaltungszentrum). Die heutige Wirtschaftsstruktur ist jedoch ganz anders. Es entstanden neue, überwiegend kleinere, auf traditionelle Produktion orientierte Firmen.

Einen großen Aufschwung hat der Dienstleistungssektor, vor allem im Bereich von Tourismus und Unterhaltung verzeichnet. Unweit vom Stadtzentrum und am Rande der Stadt entstanden neue Einkaufszentren. Am Rand der Stadt Cheb, auf einer fünfzig Hektar großen Fläche, wachsen die ersten Betriebe der neuen Industriezone auf. Die Investitionen von namhaften Firmen wie JSP International, Playmobil, oder Dachser im Industriepark Cheb bringen in die Stadt ganz neue Wirtschaftsaktivitäten und schaffen die so sehr benötigten Arbeitsplätze.

Cheb

Když se řekne Cheb a průmysl, vybaví se řadě lidí podniky kdysi slavného jména - Eska (výroba jízdních kol), Kovo Cheb (kovovýroba - ocelové konstrukce), Chebana (obchodně administrativní centrum). Skladba dnešního podnikání je však úplně jiná. Vznikly zde firmy nové, především menší. V Chebu jich je celá řada a věnují se tradičním výrobám.

Obrovský rozmach zaznamenaly služby, především v oblasti cestovního ruchu a zábavy. Nedaleko centra i na výjezdech z města vznikla nová nákupní centra. Na okraji Chebu, na padesátihektarové ploše, vyrůstají první závody nové průmyslové zóny. Investice významných firem JSP International, Playmobil či Dachser v Průmyslovém parku Cheb přinášejí do města úplně nové ekonomické aktivity a vytvářejí tolik potřebná pracovní místa.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Cheb 
 •  
 • náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14 
 • 350 20  
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo–Fr: 09.00–17.00 Uhr Sa: 10.00–14.00 Uhr So (Mai-September): 10.00-13.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po–Pá: 09.00–17.00 hodin So: 10.00–14.00 hodin Ne (květen-září): 10.00-13.30 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,88 MB