Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vlachovo Březí 
 •  
 • náměstí Svobody 56 
 • 384 22 Vlachovo Březí 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 19,96 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.699 (01.01.2012)

Vlachovo Březí

Die kleine Bergstadt Vlachovo Březí liegt etwa 4 km nordwestlich von Husinec, in 525 m Höhe, am kleinen Fluss Libotyňský Oberhalb des Straßenplatzes steht das Schloss, das aus der ursprünglich gotischen Festung entstand, die 1468 niedergebrannt wurde. Die ursprüngliche Festung wurde in der Renaissance-Zeit zum Schloss ausgebaut, allerdings ist es im Jahr 1620 nochmals abgebrannt. Die heutige Gestalt des Schlosses ist dem Frühbarockstil aus der 1. Hälfte des 17. Jh. zuzuordnen.

Den Platz dominiert die Barockkirche Mariä Verkündigung, die auf den Resten des ursprünglich romanischen sakralen Baus gebaut wurde. In der Stadt blieben viele Häuser aus der Zeit der Entwicklung der ländlichen Volksarchitektur erhalten. Die Barockgiebel der Häuser schuf der hiesige Maurermeister Jakub Bursa.

Auf der Anhöhe oberhalb des Schlosses steht die Kapelle des Heiligen Geistes, die auf der Stelle eines älteren Baus im 18. Jh. gebaut wurde. Zur Kapelle mit dem Kalvarienberg führt der Kreuzweg mit Kapellen aus dem Jahr 1853. Am nördlichen Stadtrand, nicht weit von der Kapelle des Heiligen Geistes, befindet sich der jüdische Friedhof aus dem Anfang des 18. Jh. Sehenswürdigkeiten in der Umgebung: - Burgruine Helfenburk, - Jan-Hus-Denkmal in Husinec, - Stausee Husinec.

Vlachovo Březí

Pohorské městečko Vlachovo Březí leží asi 4 km severozápadně od Husince v okrese Prachatice v nadmořské výšce 525 m při Libotyňském potoce. Nad ulicovým náměstím stojí zámek, který vznikl z původně gotické tvrze, vypálené roku 1468. Ta byla v období renesance rozšířena na zámek, ovšem roku 1620 byla znovu stižena požárem. Dnešní podoba zámecké stavby je raně barokní z první poloviny 17. století.

Dominantou náměstí je barokní kostel Zvěstování Panny Marie postavený na zbytcích původní románské sakrální stavby. V městečku se dochovala řada domů z období rozvoje venkovské lidové architektury. Barokní štíty domů vytvářel zdejší zednický mistr Jakub Bursa.

Na návrší nad zámkem stojí kaple svatého Ducha, postavená na místě starší stavby v 18. století. Ke kapli s Kalvárií vede kapličková křížová cesta z roku 1853. Na severním okraji městečka nedaleko kaple svatého Ducha se nachází židovský hřbitov z počátku 18. století. Památky v okolí: - zřícenina hradu Helfenburk, - Památník Mistra Jana Husa v Husinci, - Husinecká přehrada.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Vlachovo Březí

Die Ortschaft, die ursprünglich Březí hieß, wurde schon 1274 als Besitz der Wladikas von Březí erwähnt. Später ging das Dorf in den Besitz der Herren Malovec von Malovice über und bekam am Anfang des 15. Jh. seinen Namen nach Vlach Malovec. Im 16. Jh. wurde Vlachovo Březí von Ferdinand II. zum Marktflecken erhoben. Zur Stadt wurde es 1868 erhoben.

Vlachovo Březí

Osada, původním jménem Březí, je připomínána již roku 1274 jako majetek vladyků z Březí. Později se ves dostala do majetku Malovců z Malovic a počátkem 15. století dostala jméno po Vlachu Malovcovi. V 16. století povýšil Ferdinand I. Vlachovo Březí na městys. Městem bylo jmenováno v roce 1868.

Wirtschaft • Hospodářství

Vlachovo Březí

In der Stadt sind folgende Firmen ansässig: - KVINT Vlachovo Březí - Erd-, Versorgungs-, Wasser - Gebäude, - Inos-Service, s.r.o. - Kundenspezifische Fertigung von Maschinen und Maschinenteilen, Metall, - Reno Šumava, AG - Bergbau, Erdarbeiten, Schlosserei, Autotransporte, - NEUK GmbH - Möbelproduktion, - Hatz CZ, GmbH - Produktion von Komponenten für Dieselmotoren für Baumaschinen.

Vlachovo Březí

Ve městě působí tyto firmy: - KVINT Vlachovo Březí - zemní práce, inženýrské sítě, vodohospodářské stavby, - Inos-servis, s.r.o. - zakázková výroba strojů a částí strojů, kovovýroba, - Reno Šumava, a.s. - hornická činnost, zemní práce, zámečnictví, autodoprava, - NEUK s.r.o. - výroba nábytku, - Hatz CZ, s.r.o. - výroba komponentů k dieselovým motorům pro stavební stroje.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vlachovo Březí 
 •  
 • náměstí Svobody 56 
 • 384 22  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB