Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Všeruby 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Domažlice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 38,48 km²

Všeruby

Die Gemeinde Všeruby liegt 7 km südlich von Kdyně an der tschechisch-deutschen Grenze. In der Gemeinde befinden sich Gemeindeamt, Grenzübergang Všeruby - Eschlkam, Grundschule, Post, Gemeindebibliothek und Sportplatz. Höchster Punkt der Umgebung ist der 464 m hohe Martinsberg, der sich in östlicher Richtung in einen Bergkamm erweitert. Auf diesem Berg steht in der Mitte des Friedhofs eine kleine Kirche, die von Weitem sichtbar ist und dem Wanderer bereits aus großer Entfernung die Lage Všerubys verrät, während der Ort selbst noch lange den Blicken verborgen bleibt. Das Ortsbild von Všeruby ergänzt der große See, der einst der Gemeinde einen ihrer Namen gegeben hat. Sehenswürdigkeiten: Dominiert wird die Gemeinde durch die Kirche des Erzengels Michael, die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet wurde. Das jahrelang vernachlässigte Gebäude wurde in den Jahren 1990/91 wieder hergestellt. Vor der Kirche steht eine Gedenktafel, die an einen Aufenthalt der Schriftstellerin Božena Němcova in den Jahren 1847/48 erinnert. Die St.-Martins-Kirche liegt auf dem Martinsberg. Anreise: Über die Straße Nr. 184 aus Richtung Kdyně.

Všeruby

Obec Všeruby leží 7 km jižně od Kdyně na česko-barorské hranici. V obci se nachází obecní úřad, hraniční přechod Všeruby - Eschlkam, základní škola, pošta, obecní knihovna a sportovní hřiště. Nejvyšší bod okolí je tzv. Martinova hora, 464 metrů vysoký vrchol, který se na východ rozšiřuje až do horského hřbetu. Na této hoře stojí uprostřed hřbitova kostelík, který je zdaleka viditelný a pocestnému už zdálky polohu místa prozradí, zatímco místo samo se ještě dlouho pohledům skrývá. Pohled na Všeruby doplňuje velký rybník, který kdysi dal obci jedno z jeho jmen. Památky: Dominantu obce tvoří kostel archanděla Michaela vybudovaný v 1. pol. 17. stol. Po léta zanedbávaná stavba byla opravena v létech 1990 - 1991. Před kostelem je pamětní deska upomínající na pobyt pisovatelky Boženy Němcové(1847-1848). Druhý kostel sv. Martina leží na Martinské hoře. Příjezd: Silnice č. 184 od Kdyně.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Všeruby

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde Všeruby stammt aus dem Jahr 1175, als die St.-Martins-Kirche und die örtliche Burg errichtet wurden. Als Burgbesitzer werden Hrdibor (1197) und Vicemil schriftlich erwähnt, Angehörige von Hroznata, dem Gründer von Teplá. Die beiden Brüder lebten hier zur Zeit des Fürsten Sobeslav (1125-1140). 1269 war Drslav, der Richter des Pilsner Bezirks, Herr von Všeruby. Danach wechselte die Gemeinde noch häufiger den Besitzer. Erst 1385 erwarb Gutta von Guttenstein Všeruby und die Herrschaft blieb beinahe ein ganzes Jahrhundert lang im Besitz seines Geschlechts. Sie verlor jedoch ihre Selbstständigkeit, als sie der Herrschaft Bělá zufiel. Nach dem Niedergang des Rittersitzes von Všeruby und dem Ausbau des Schlosses Kunějovice wurde die Gemeinde der Kunějovicer Herrschaft untergeordnet. Die Beziehung zwischen den beiden Herrschaften endete 1848 mit der Aufhebung der Untertänigkeit. Im 18. und 19. Jahrhundert lebten die Einwohner von Všeruby vor allem von Töpferei, Korbflechterei und der Herstellung von Streichholzschachteln.

Všeruby

První zmínka o obci pochází z roku 1175, kdy zde byl postaven kostel sv. Martina a místní hrad. Z vlastníků hradu byli písemně zmíněni Hrdibor (1197) a Vicemil, příbuzní Hroznaty, zakladatele Teplé. Tito dva bratři zde žili v době knížete Soběslava (1125-1140). V roce 1269 byl pánem Všerub Drslav, soudce plzeňského kraje. Do roku 1385 se změnili majitelé Všerub ještě mnohokrát, až potom panství získal Gutta z Guttensteinu, jehož rodu zůstali ve vlastnictví skoro jedno století. Panství ztratilo svoji samostatnost, když připadlo panství Bělá. Po rozpadu všerubského rytířského sídla a vybudování kunějovického zámku byli Všeruby podřízeny kunějovickému panství. Po zrušení poddanství v roce 1848 skončil panský vztah. V 18. a 19. stol. se zdejší obyvatelstvo živilo především hrnčířstvím, šíkářstvím a výrobou krabiček na sirky.

Wirtschaft • Hospodářství

Všeruby

Die meisten Einwohner der Gemeinde sind in den Bereichen Landwirtschaft, Obstanbau und Rosenzucht tätig. Ein Teil von ihnen pendelt nach Pilsen (Škoda-Werke usw.) und Horní Bříza (Keramika Horní Bříza usw.).

Všeruby

Většina obyvatelstva pracuje v těchto průmyslových odvětvích: zemědělstvím, ovocnářstvím a pěstování růží. Část dojíždí za prací do závodů v Plzni (Škoda atd.) a Horní Bříze (Keramika Horní Bříza atd.).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Všeruby 
 •  
 • Všeruby 77 
 • 345 06  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 08.00-12.00 13.00-17.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB