Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Waidhaus 
 •  
 • Schulstr. 4 
 • 92726 Waidhaus 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Neustadt a.d. Waldnaab

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 37,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.578 (28.08.2002)

Waidhaus

Waidhaus bietet Ihnen als Urlaubsort mit seinen verschiedenen Ortsteilen bayerische Gemütlichkeit und Gastfreundschaft in einer idyllischen Mittelgebirgslandschaft mit anregendem milden Gesundheitsklima. Waidhaus ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Entdeckungsreisen im Oberpfälzer- und Böhmerwald mit zahlreichen Burgen, Museen, historischen Städten, Glashütten, Wallfahrtskirchen und Naturschönheiten. Ortsteile von Waidhaus: Frankenreuth, Pfälzerhof, Birklohe, Oberströbl, Grafenau, Reichenau, Hagendorf, Reinhardsrieth, Berghaus, Pfrentsch, Naglerhof, Ziegelhütte, Ödkührieth, Kuhmühle, Papiermühle, Marxmühle, Hörlmühle Waidhaus ist Partner der tschechischen Gemeinde Rozvadov, der unmittelbaren Nachbargemeinde auf der tschechischen Seite.

Waidhaus

Město Waidhaus, místo rekreací, a jeho různé městské čtvrti Vám nabízí bavorskou pohodlnost a přátelskou pohostinnost v idylické krajině středohoří s povzbudivým mírným klimatem prospívajícím zdraví. Waidhaus je ideálním výchozím bodem výletů a objevných cest v Hornofalckém lese a na Šumavě s velkým množstvím hradů, muzeí, historických měst, skláren, poutních kostelů a přírodních krás. Městské čtvrti Waidhausu: Frankenreuth, Pfälzerhof, Birklohe, Oberströbl, Grafenau, Reichenau, Hagendorf, Reinhardsrieth, Berghaus, Pfrentsch, Naglerhof, Ziegelhütte, Ödkührieth, Kuhmühle, Papiermühle, Marxmühle, Hörlmühle. Waidhaus je partnerským městem české obce Rozvadov a je jejím bezprostředním sousedem na německé straně.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 5 von 5

Geschichte • Historie

Waidhaus

1138 - Erste urkundliche Erwähnung 1420-1434 - Hussitenkriege 1621-1641 - mehrfach Schauplatz von Gefechten im 30-jährigen Krieg (Mansfeld und Tilly) 1742 - die Panduren fallen ein unter Freiherr v.Trenck 1772 - Festlegung der Landesgrenze 1900 - Anschluss an den Bahnverkehr 1945: Der "Eiserne Vorhang" schloss die Grenze. Bis 1954 war Waidhaus der einzige Grenzübergang zur damaligen Tschechoslowakei. 1976: Gebietsreform mit Eingemeindung der Gemeiden Pfrentsch und Reinhardsrieth/Hagendorf 1989: Der Fall des "Eisernen Vorhangs". Am 27.10.1989 treffen die ersten DDR-Flüchtlinge, die in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschlands in Ungarn um Asyl gebeten hatten, in Waidhaus ein. Am 23.12.1989 rückte Waidhaus in den Mittelpunkt der europäischen Geschichte, als in einem völlig überraschenden Staatsakt die beiden Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Jiri Dienstbier symbolisch den "Eisernen Vorhang" durchtrennten. 10. November 1997: Eröffnung des neuen Autobahngrenzübergang und die A6 als Ortsumgehung. Der Autobahngrenzübergang an der Europastraße E50 ist der größte Übergang nach Tschechien. Getauft wurde die A6, in Erinnerung an die "Goldene Zeit" unter Kaiser Karl IV, auf den Namen "Via Carolina".

Waidhaus

1138 : první písemná zmínka 1420 – 1434: Husitské války 1621 – 1641: mnohokrát dějištěm bojů ve 30-ti leté válce (Mansfeld a Tilly) 1742 : pandurové vpadávají pod vedením svobodného pána von Trenck 1772 : stanovení hranice země 1900 : napojení na železnici 1945 : „železná opona“ uzavřela hranici. Do roku 1954 byl Waidhaus jediným hraničním přechodem do tehdejšího Československa. 1976: územní reforma se začleněním obcí Pfrentsch a Reinhardsrieth/Hagendorf 1989: pád „železné opony“ 27.10.1989: do Waidhausenu se dostavují první uprchlíci z NDR, kteří žádali o azyl na velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Maďarsku. 23.12.1989: Waidhaus se posouvá do středu evropského dění, když oba ministři zahraničí Hans-Dietrich Genscher a Jiří Dienstbier symbolicky rozdělili „železnou oponu“ v naprosto překvapujícím státním aktu. 10.11.1997: otevření nového dálničního hraničního přechodu a dálnice A 6 jako městského obchvatu. Dálniční hraniční přechod na evropské silnici E 50 je největším přechodem do České republiky. Dálnice A 6 byla na památku „zlatých časů“ za vlády Karla IV. pokřtěna na jméno „Via Carolina“.

Wirtschaft • Hospodářství

Waidhaus

Waidhaus ist durch die historische Entwicklung der letzten Jahre in das wirtschaftliche Zentrum Europas gerückt und immer mehr zur Haupt-Schnittstelle zwischen Ost und West avanciert. Dadurch ergeben sich für die Neuansiedlung von Betrieben herausragende Zukunfts-Chancen. Strategisch gesehen ist Waidhaus als "Drehscheibe" Europas ein Standort wie es in Europa nur wenige gibt: - Einziger Autobahn-Grenzübergang Deutschlands in die osteuropäischen Staaten - die Lage an der Schnittstelle Europas garantiert zunehmendes Verkehraufkommen - Größter Grenzübergang nach Tschechien Gewerbepark Waidhaus mit ca. 70.000 qm flexibel parzellierbaren Gewerbegrundstücken (von 1.000 bis 17.000 qm). Für Anfragen zu Betriebsansiedlungen ist die Marktverwaltung Partner: Waidhaus ist eine entscheidungsschnelle Gemeinde mit kurzen Wegen und unkompliziertem Prozedere.

Waidhaus

Waidhaus se stal díky historickému vývoji v posledních letech hospodářským centrem Evropy a vypracoval se na hlavní spojnici mezi Západem a Východem. Z toho vyplývají výborné šance v budoucnu pro usazování se nových podniků. Ze strategického hlediska je Waidhaus místem, jaké je v Evropě jen málo k vidění: - jediný dálniční hraniční přechod Německa do východoevropských států - poloha na spojnici Evropy zaručuje narůstající výskyt dopravy - největší hraniční přechod do České republiky Průmyslová zóna Waidhaus obsahuje cca. 70.000 m2 přizpůsobivě dělitelných pozemků pro komerční zástavbu (od 1.000 m2; až po 17.000 m2;). Partnerem pro dotazy ohledně usídlení se podniků je místní správa. Waidhaus je obcí rychlého rozhodování s krátkými cestami a nekomplikovanými postupy.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Waidhaus 
 •  
 • Schulstrasse 4 
 • 92726  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo-Mi: 13.00 - 15.00 Uhr
  Do: 13.00 - 17.30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hodin
  Po-St: 13.00 - 15.00 hodin
  Čt: 13.00 - 17.30 hodin 
Rendert Time: 0,967 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB