Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Weiden 
 •  
 • Oberer Markt 1 
 • 92637 Weiden i.d. OPf. 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Kreisfreie Stadt

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 68,50 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 43.334 (31.07.2019)

Weiden

Die Stadt Weiden in der Oberpfalz liegt in einer landschaftlich reizvollen Umgebung mit guten Verkehrsanbindungen. Das Stadtgebiet ist geprägt von einem historischen Stadtkern. Zahlreiche Schulen und Gymnasien, die OTH (Ostbayerische Technische Hochschule) sowie kulturelle und sportliche Einrichtungen befinden sich in der Stadt.  

Weiden i.d.OPf. ist nach dem Landesentwicklungsprogramm „Oberzentrum“ und mit einem Einzugsbereich von 300.000 Personen das Handels- und Dienstleistungszentrum der Region Oberpfalz-Nord. Über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt sind das Versandhaus „Witt-Weiden“, die Porzellanfabriken „Bauscher“ und „Seltmann“ sowie Glas der Firma „Nachtmann“.  

Viele politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Verbindungen nähren das pulsierende Leben in der Stadt. Überregionale Aufmerksamkeit erhält Weiden durch die Weidener Literaturtage (alle zwei Jahre) sowie die Max-Reger-Tage (jährlich). Wenn Weiden bereits seit vielen Jahren aktive Partnerschaften zu Issy-les-Moulineaux (Frankreich), Weiden am See (Österreich), Macerata (Italien), Annaberg-Buchholz in Sachsen und Marienbad (Tschechien) unterhält, so ist dies ein Zeichen der Weltoffenheit und ein Bekenntnis zu Europa.  

Im Jahre 1956 beschloss der Weidener Stadtrat, die Patenschaft für die Stadt und den Heimatkreis Tachau in der Tschechoslowakei zu übernehmen. Jahrhundertealte rege wirtschaftliche und kulturelle Bindungen mit dieser sudetendeutschen Stadt und ihren Bürgern waren der Anlass für diese Patenschaft. Durch die Grenzöffnung zur heutigen Tschechischen Republik haben sich diese Beziehungen normalisiert. Mit dem Gastschuljahr tschechischer Schüler im Augustinus-Gymnasium wird die Jugend als Multiplikator für partnerschaftliche Beziehungen einbezogen.

Weiden

Město Weiden v Horním Falcku leží v malebné krajině s dobrým dopravním spojením. Město je charakterizováno historickým městským jádrem. Nacházejí se zde četné školy a gymnázia, OTH (Východobavorská technická vysoká škola) a řada kulturních a sportovních zařízení.

Weiden i.d.OPf. (Weiden v Horním Falcku) je v programu vývoje okresu označeno jako "velké centrum" a je se 300.000 obyvateli (včetně širšího okolí) střediskem obchodu a služeb oblasti Severní Horní Falcko. I za hranicemi města jsou známy: zásilkový obchod "Witt-Weiden", porcelánky "Bauscher" a "Seltmann" a sklo firmy "Nachtmann".

Pulzující život ve městě přiživují četná politická, společenská a hospodářská spojení. Pozornost i za hranicemi regionu se Weiden získává Weidenskými literárními dny (každé dva roky) a Dny Maxe Regera (každoročně). Znakem otevřenosti vůči světu a přihlášení se k Evropě je to, že Weiden už mnoho let udržuje partnerské vztahy s Issy-les-Moulineaux (Francie), Weiden am See (Rakousko), Macerata (Itálie), Annaberg-Buchholz v Sasku a Mariánskými Lázněmi.

V roce 1956 rozhodla weidenská městská rada o převzetí patronátu nad městem a okresem Tachov v České republice. Staletí staré čilé hospodářské a kulturní svazky s tímto městem v bývalých Sudetech a s jeho občany byly motivem pro tento patronát. Otevřením hranic s dnešní Českou republikou se tyto vztahy normalizovaly. Zavedením ročního studijního pobytu českých studentů na Augustinském gymnáziu byla do těchto partnerských vztahů vtažena i mládež.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Weiden

 • 1241 Erstnennung der Stadt in einer Urkunde König Konrad IV. - 1366 Ein Eintrag im Luxemburgischen Salbuch lautet "stat zu der weiden"
 • 1536 wird die Stadt bis auf sieben Häuser durch Brand zerstört
 • Um 1634 wird die Stadt von den Schweden eingenommen, die die Vorstadt mit 149 Häusern und das weitläufige Bürgerspital einreißen lassen. In der Stadt sterben 1.800 Personen an der Pest.
 • 1863 Mit dem Bau der Eisenbahnlinien beginnt der Aufstieg der Stadt.
 • 1919 wird Weiden i. d. OPf. kreisunmittelbare Stadt
 • 1938 zählt man in Weiden i. d. OPf. 27.493 Einwohner. Nach Kriegsende 1945 38.941, davon 12.000 Flüchtlinge.
 • 1968 Anstieg auf 43.202 Einwohner
 • 1987 Anschluss an die Autobahn A93 (Weiden - Regensburg)
 • 1991/1992 750-jähriges Stadtjubiläum
 • 1992 Einweihung des Tagungs- und Kongreßzentrums „Max-Reger-Halle“
 • 1994 Weiden wird Oberzentrum
 • 1995 Studienbeginn den der Fachhochschule Amberg-Weiden (heute OTH Amberg-Weiden) mit den Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen in Weiden

Weiden

 • 1241 první zmínka o městě v listině krále Konráda IV.
 • 1366 zápis v lucemburské pozemkové knize zní "stat zu der weiden"
 • 1536 město bylo zničeno požárem až na sedm domů
 • Kolem roku 1634 bylo město dobyto Švédy, kteří nechali zbořit předměstí se 149 domy a rozsáhlou občanskou nemocnici. Ve městě zemřelo na mor 1.800 lidí.
 • 1863 s výstavbou železniční trati začíná rozkvět města
 • 1919 Weiden se stává bezprostředním okresním městem
 • 1938 ve Weidenu bylo napočítáno 27.493 obyvatel. Po ukončení války v roce 1945 to bylo 38.941, z toho 12.000 uprchlíků.
 • 1968 nárůst na 43.202 obyvatel
 • 1987 připojení k dálnici A 93 (Weiden - Řezno)
 • 1991/1992 750. výročí založení města
 • 1992 otevření Jednacího a kongresového centra "Max-Reger-Halle"
 • 1994 Weiden se stává "velkým centrem"
 • 1995 začátek studia na Odborné vysoké škole Amberg-Weiden (dnes OTH - Východobavorská technická vysoká škola) v oborech podnikové hospodářství a hospodářské inženýrství ve Weidenu

Wirtschaft • Hospodářství

Weiden

Auch wenn die weltbekannten Unternehmen der Glas- und Por- zellanbranche diesen Eindruck vermitteln: „Eine typische Industriestadt war Weiden i. d. OPf. eigentlich nie“.

So sind im vergangenen Jahr von den rund 30.000 Beschäftigten lediglich ein Drittel im produzierenden Bereich tätig gewesen, während zwei Drittel im Dienstleistungsberich registriert wurden.

Natürlich haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten gerade Industrie und Gewerbe stark gewandelt. Glas und Porzellan wurden durch Unternehmen des Fahrzeugbaus, der Kunststoffbe- und verarbeitung sowie des Bereichs Mikroelektronik ergänzt.

Im Bereich des Handels, der Name Witt-Weiden bürgt dafür, konnte die Stadt ihre schon sehr gute Einzelhandelszentralität mit einem starken Fachgeschäftsbesatz in der Fußgängerzone weiter ausbauen und bietet darüber hinaus im Bereich Dienstleistungen - die A.T.U. hat nicht zu übersehende Zeichen gesetzt - ein attraktives und leistungsstarkes Angebot.

Weiden

Světoznámí podnikatelé v oboru sklo a porcelán sdělují tento svůj dojem: "Typickým průmyslovým městem Weiden v Horním Falcku vlastně nikdy nebyl."

Tak v minulém roce ze zhruba 30.000 zaměstnaných lidí jich byla pouze jedna třetina činná ve výrobní sféře, zatímco dvě třetiny byly registrovány v sektoru služeb.

Samozřejmě se v posledních dvou desetiletích značně změnil průmysl a řemeslná výroba. Sklo a porcelán byly nahrazeny podniky s výrobou automobilů, zpracování a výroba umělých hmot a v oblasti mikroelektroniky.

V oblasti obchodu , zde hraje důležitou roli jméno Witt-Weiden, město pokračovalo ve výstavbě specializovaných obchodů na pěší zóně a rovněž nabídka v sektoru služeb je atraktivní a výkonná - nepřehlédnutelnou značkou je zde A.T.U.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Weiden 
 •  
 • Dr.-Pfleger-Straße 15 
 • 92637  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Di, Mi, Fr: 08:00 - 13:00 Uhr
  Do: 08:00 - 12:00 Uhr, 14:30 - 17:30 Uhr

  Tourist-Info:
  Mai - SeptemberMo bis Sa:  09:00 - 13:00 UhrMo bis Do: 14:00 - 16:00 Uhr

  Oktober - AprilMo bis Fr:  09:00 - 13:00 UhrMo bis Do: 14:00 - 16:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po, út, st, pá: 08:00 - 13:00 hod.Čt: 08:00 - 12:00 hod., 14:30 - 17:30 hod.

  Turistické informace:
  Mai - September
  Po do so: 09:00 - 13:00 hod.
  Po do čt: 14:00 - 16:00 hod.

  Oktober - April
  Po do pá: 09:00 - 13:00 hod.
  Po do čt: 14:00 - 16:00 hod.
Rendert Time: 1,004 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,86 MB