Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Petrovice u Sušice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Klatovy

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 28,00 km²

Petrovice u Sušice

Die Gemeinde Petrovice bei Sušice befindet sich ca. 7 km südwestlich der Stadt Sušice. Die gut erhaltene, herrliche und malerische Landschaft mit Wäldern und Weiden erreicht hier eine Höhe von 600 bis 1000 m ü.NN. Petrovice liegt an der Straße, die die Städte Sušice und Klatovy verbindet. Die Umgebung wird von den Berghängen des Svatobor, Volšovská Stráž, Vosík und des Kochánov-Kamms gesäumt. In der Gemeinde gibt es ein Gemeindeamt, eine Grundschule, ein Postamt und eine Gemeindebibliothek. Die größte Dominante der Gemeinde ist die ursprünglich romanische Kirche der Heiligen Peter und Paul, die schon im Jahre 1348 erwähnt wird. In der Kirche hängen Bilder der zwölf heiligen Aposteln vom Bildhauer Petr Brandl. Das Schloss Kněžice wurde vor kurzem zu einem Erholungs- und Ausbildungszentrum umgebaut. In der nahen Gemeinde Svojšice befindet sich eine Festung aus dem 14. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert wurde sie zu einem Speicher umgebaut. Daneben steht seit dem 18. Jahrhundert ein Barockbauernhof. Interessant ist auch der renovierte Speicher auf dem ursprünglich landwirtschahtlichen Bauerngut. Durch das Gebiet der Gemeinde führen zahlreiche Fahrradwege. Der thematische gestaltete Bauernradweg verbindet die Bauerngüter in der Umgebung. Im Jahre 2002 wurde das Freibad in Petrovice renoviert mit Erholungsanlagen.

Petrovice u Sušice

Obec Petrovice u Sušice se nachází přibližně 7 km jihozápadně od města Sušice. Zachovalá, krásná, členitá krajina s lesy a pastvinami zde dosahuje nadmořské výšky od 600 do 1000 m. Petrovice leží na silnici spojující Sušici a Klatovy. Okolní krajinu lemují svahy Svatoboru, Volšovské Stráže, Vosíku a Kochánovského hřebene. V obci se nachází obecní úřad, základní škola, pošta a obecní knihovna. Nejvýraznější dominantou obce je původně románský kostel sv. Petra a Pavla, který se připomíná již roku 1384. V kostele jsou obrazy dvanácti svatých apoštolů od Petra Brandla. Místní zámeček Kněžice byl v nedávné době přebudován na relaxační a vzdělávací centrum. V nedalekých Svojšicích se nachází tvrz ze 14. století. V 17. století byla přestavěna na sýpku. Vedle ní byl v 18. století postaven barokní statek. Zajímavý je i opravený špíchar u původní zemědělské usedlosti. Katastrální území obce je protkáno sítí cyklotras. Tematicky zaměřená farmářská stezka spojuje zemědělské usedlosti v okolí. V roce 2002 bylo upraveno koupaliště v Petrovicích a na návštěvníky čeká několik rekreačních zařízení.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Petrovice u Sušice

Die Besiedlung im Gebiet um Petrovice geht zurück auf das 11. und 12. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurde in den Bächern Kepelský, Pstružný und Kalný das Gold gewaschen. Damals entstand auch die Festung in der Siedlung Hrnčíř und das Kastell von Petrovice. Der älteste Teil von Petrovice, der untere Dorfplatz, stammt aus dem 12. - 13. Jahrhundert und beweist die slawische Urkunft. Ca. 14 Holzhäuser wurden in Form eines Hufeisens gebaut, das sich an der östlichen Seite am Weg nach Sušice schloss. Im Norwesten setzten sich die Häuser an die Kirchenmauer fort. Die erste schriftliche Erwähnung von Petrovice aus dem Jahre 1319 führt aus, dass auf der Burg von Petrovice der Ritter Albert von Schönstein festgenommen und ins Gefängnis in Strakonice gebracht wurde. Im Mittelalter wuchs Petrovice in der Nordrichtung am Weg nach Kněžice, wo die Besitzer des Bauernhofes von Kněžice ihren Sitz hatten und wo bis zum Jahre 1589 eine Pfarrei war. Im Jahre 1848 zählte Petrovice 35 Häuser mit 239 Einwohnern. Gemeinsam mit den Dörfern in der Umgebung gehörte es zum Herrschaftsgut von Kněžice.

Petrovice u Sušice

Osidlování Petrovicka probíhalo asi v 11.-12.století n.l. V této době bylo rýžováno zlato na potocích Kepelském, Pstružném a Kalném. Vznikla i tvrz na hradišti Hrnčíř a petrovický hrádek. Nejstarší část Petrovic, dolní náves, pochází z 12.-13. století a svědčí o slovanském původu. Asi 14 dřevěných domků bylo postaveno do tvaru podkovy, která se uzavírala na východní straně při cestě k Sušici. Na severozápadě se domky přimykaly ke kostelní hradební zdi. První písemná zpráva o Petrovicích z roku 1319 uvádí, že na hradu petrovickém byl zajat rytíř Albert ze Schönsteina a dán do strakonického vězení. Ve středověku se Petrovice rozrůstaly severním směrem při cestě do Kněžic, kde měli sídlo majitelé kněžického statku a kde byla až do roku 1589 fara. V roce 1848 měly Petrovice 35 stavení s 239 obyvateli. Společně s okolními vesnicemi náleželi k panství kněžickému.

Wirtschaft • Hospodářství

Petrovice u Sušice

In der Gemeinde befinden sich folgende Firmen: AVIA servis - Josef Koudelka - Reparaturen von LKWs AVIA, Ekoagrofarma - Jitka Rudová - ökologische landwirtschaftliche Produktion, Möbel- und Bauschreinerei - Vladimír Kopelent, Sägewerk - Rundholzsägen - Josef Koudelka.

Petrovice u Sušice

V obci podnikají tyto firmy: AVIA servis - Josef Koudelka - opravy nákladních vozů AVIA, Ekoagrofarma - Jitka Rudová - ekologická zemědělská výroba, Nábytkové a stavební truhlářství - Vladimír Kopelent, Pila - pořez kulatiny - Josef Koudelka.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Petrovice u Sušice 
 •  
 • Petrovice u Sušice 53 
 • 342 01  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.00-11.30 12.00-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.00-11.30 12.00-18.00 hodin
Rendert Time: 0,914 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB