Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Pfreimd 
 •  
 • Marienplatz 2 
 • 92536 Pfreimd 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 51,43 km²

Pfreimd

Die Stadt Pfreimd liegt im Landkreis Schwandorf an der Einmündung des Flusses Pfreimd in die Naab. Die geographische Lage des Gemeindegebiets ist in der Mitte des Regierungsbezirks Oberpfalz, am Westrand des "Vorderen Oberpfälzer Waldes". Neben dem Hauptort Pfreimd zählt die Stadt weitere 24 Ortschaften und Weiler. Die historische Altstadt erhebt sich auf einem leichten Plateau. Darum gruppiert sich die ehemalige Schlossanlage und prägt zusammen mit der teilweise mittelalterlichen Stadtbefestigung und der Kirche entscheidend die Silhouette der Altstadt. Südlich der Altstadt hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten eine ausgedehnte Wohnbebauung entwickelt. Überwiegend entlang der Autobahn A 93 stehen Gewerbeflächen zur Verfügung.

Pfreimd

Město Phreimd leží v okrese Schwandorf u soutoku řek Pfreimd a Naab. Geografická poloha oblasti celé obce je uprostřed kraje Horního Falcka, na západním okraji "Předního Hornofalckého lesa". Krormě hlavní obce Pfreimd patří k městu dalších 24 obcí a malých osad. Historické staré město se zdvihá na mírném návrší. Proto se seskupují části bývalého zámku a tvoří spolu s částečně středověkým městským opevněním a kostelem charakteristickou siluetu starého města. Jižně od starého města se v průběhu minulých čtyř desetiletí vytvořila rozsáhlá obytná zástavba. Průmyslové plochy jsou k dispozici převážně podél dálnice A 93.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Pfreimd

Pfreimd war bereits in frühgeschichtlicher Zeit besiedelt (4000-2000 v.Chr.). Urkundlich wurde es erstmals 1118 erwähnt. Ab 1332 für drei Jahrhunderte in Leuchtenberger Besitz; Haupt- und Residenzstadt der Landgrafen von Leuchtenberg bis 1646; 1372 durch Landgraf Ulrich II. zur Stadt erhoben. Mit Ende des 30jährigen Krieges rückläufige Entwicklung. Vielfach von Bränden heimgesucht: 1800 verbrannten 136 Häuser und 20 Scheunen. Aufwärtsentwicklung nach dem 2. Weltkrieg durch Bautätigkeit, Industrieansiedlung und Kasernenbau. Garnison seit 1971. Sitz einer Verwaltungsgemeinschaft mit Trausnitz.

Pfreimd

Pfreimd byl osídlen již v raně historické době (4000 - 2000 př.n.l.). V listinách byl poprvé zmíněn v roce 1118. Od roku 1332 byl po tři století v majetku Lucemburků, byl hlavním a rezidenčním městem zemského hraběte lucemburského do roku 1646, 1372 byl povýšen zemským hrabětem Ulrichem II. na město. S koncem třicetileté války klesavý vývoj. Častý cíl požárů: 1800 vypáleno 136 domů a 20 stodol. Další vývoj po druhé světové válce - stavební činnost, usídlení průmyslu a výstavba kasáren. Místo vojenské posádky od roku 1971. Sídlo správního společenství s obcí Trasnitz.

Wirtschaft • Hospodářství

Pfreimd

7 Betriebe im verarbeitenden Gewerbe mit ca. 800 Beschäftigten, Bauunternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Größtes Unternehmen: WILDEN AG Medizinische Kunststoffsysteme. Gewerbeflächen in der Wernberger Straße und im Gewerbegebiet „Am Kalvarienberg“

Pfreimd

Sedm podniků zpracujícího průmyslu s ca. 800 zaměstnanci, stavební firmy, řemeslné podniky a provozovny služeb. Největší podnik: WILDEN, a. s. Lékařské umělohmotné systémy. Průmyslové zóny v ulici Wernberger-Str. a v průmyslové oblasti "Am Kalvarienberg".

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Pfreimd 
 •  
 • Marienplatz 2 
 • 92536  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo, Di: 13.30 - 16.00 Uhr
  Do: 13.30 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Rathaus:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Po-Út: 13.30 - 16.00 hod.
  Čt: 13.30 - 18.00 hod.
Rendert Time: 0,922 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB