Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kepler-Gymnasium Weiden i.d. OPf. 
 •  
 • Friedrich-Ebert-Straße 21 
 • 92637 Weiden i.d. OPf. 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 
 •  
 • Ruská 355/7 
 • 353 01 Mariánské Lázně 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Gemeinsames Kunstprojekt "Auf den Spuren von St. Adalbert" 

Die langjährigen Partnerschulen Kepler-Gymnasium Weiden und Gymnasium & Handelsakademie Mariánské Lázně / Marienbad beteiligen sich mit einem gemeinsamen Kunstprojekt am Dachprojekt "Treffpunkte | Kulturorte 2015" des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).

Die Partnerschaft der beiden Schulen besteht seit dem Jahr 2003. Zum 10. Mal begegnen sich im Schuljahr 2014/2015 Schülerinnen und Schüler, um im Rahmen eines gemeinsam geplanten und durchgeführten Kunstprojekts während mehrtägiger, gegenseitiger Besuche und Arbeitstreffen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Dabei stehen Unterricht, aber auch Exkursionen und Freizeitaktivitäten auf der Tagesordnung. Die Projektergebnisse werden auf deutscher und auf tschechischer Seite präsentiert und erfreuen sich eines breiten Interesses. So konnte nicht nur die Städtepartnerschaft zwischen Weiden und dem böhmischen Kurort Mariánské Lázně / Marienbad begleitet werden. In den vergangenen Jahren gelang es außerdem, mit Institutionen und Firmen beider Seiten zusammenzuarbeiten und so die nachbarschaftlichen Beziehungen zu vertiefen.

Aktuell entstehen unter dem Projekttitel "Auf den Spuren von St. Adalbert" lebensgroße Glasskulpturen, die auf den untergegangenen Ort gleichen Namens (tschechisch: Sv. Vojtěch) nahe dem Kloster Tepla / Tepl hinweisen und dort aufgestellt werden sollen. Dieses Vorhaben passt sich gut in die Programmschwerpunkte "Verlassene Ortschaften" und "Land-Art – Kunst in der Landschaft" im Rahmen von Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015 ein.    

Die Aufstellung und Enthüllung der Skulpturen ist Mitte Juni 2015 geplant. Davor wird das Projekt im Rahmen der Eröffnung der Kursaison im Stadttheater Mariánské Lázně / Marienbad vorgestellt. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.   


Das Kunstprojekt  ist Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Treffpunkte | Kulturorte 2015. 

Die grenzüberschreitende Koordinierung erfolgt auf der bayerischen Seite durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten 
Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Stadt Regensburg    

Společný projekt v oblasti umění "Po stopách Sv. Vojtěcha" 

Dlouholeté partnerské školy Keplerovo gymnázium Weiden a Gymnázium a Obchodní akademie Mariánské Lázně se účastí společného projektu v oblasti umění v rámci zastřešovacího projektu "Místa setkání | Kulturní místa 2015" Centra Bavaria Bohemia  (CeBB).

Partnerství obou škol trvá od roku 2003. Již po desáté se ve školním roce 2014/2015 setkají žáci a žákyně, aby v rámci společně plánovaného a prováděného projektu v oblasti umění pracovali během několikadenních vzájemných návštěv a pracovních setkání na společném cíli. Na pořadu dne je vyučování, ale také výlety a volnočasové aktivity. Výsledky projektu jsou prezentovány na německé i české straně a těší se širokého zájmu. Jde tak nejen o podporu partnerství měst Weidenu a českých Mariánských Lázní. V uplynulých letech se kromě toho podařilo navázat spolupráci s institucemi a firmami obou stran a prohloubit tak sousedské vztahy.

Aktuálně vznikají pod zázvem projektu "Po stopách Sv. Vojtěcha" skleněné skulptury v životní velikosti, které odkazují na stejnojmennou zaniklou obec poblíž kláštera v Teplé, kde také mají být vystaveny. Tento úmysl dobře zapadá do stěžejního programu "Opuštěné obce" a "Země - umění v krajině" v rámci Plzně jako evropského hlavního města  kultury 2015.

Výstava a odhalení soch je plánováno na polovinu června 2015. Předtím bude program představen v rámci zahájení lázeňské sezóny v Městském divadle v Mariánských Lázních. Přesné termíny budou oznámeny.


Tato umělecká akce je součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Místa setkávání | Kulturní místa 2015. 

Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.

Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno
 

Fotogalerie • Fotogalerie

Simulation |
Schülerinnen und Schüler „Gemeinsames Kunstprojekt der Partnerschulen Kepler-Gymnasium Weiden und Gymnasium & HA Marienbad, 2014/2015 |
Modellentwurf Sv.VOJTECH, Styropor, bemalt, ca. 50 cm |
Rendert Time: 0,065 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB