Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem) 
 •  
 • Riegrova 17 
 • 306 14 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Bezirksjugendring Oberfranken in Bayreuth 
 •  
 • Opernstraße 5 
 • 95444 Bayreuth 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

KULTURJAM  

 • Projekt Thema:
 • Jugend
 •  
KULTURJAM ist ein Projekt des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen und des Bezirksjugendrings Oberfranken in Bayreuth. Schwerpunkte des Projekts sind die Förderung der Zusammenarbeit von Jugendgruppen, die im kulturellen Bereich aktiv sind, und die Realisierung gemeinsamer deutsch-tschechischer Aktivitäten in beiden Ländern. Auftritte sind im Rahmen des Programms der Kulturhauptstadt Europas 2015 in Pilsen und der Konzertreihe "Creative Youth" in Oberfranken geplant.   

Das Projekt unterstützt vor allem im kulturellen Bereich aktive junge Menschen und Gruppen bis 27 Jahre, die sich bspw. mit Musik, Folklore, Tanz und Videoarbeit beschäftigen. Ein Betreuerpool aus Sprachmittlern, Organisatoren und Betreuern für die einzelnen Gruppen, unterstützt das Projekt in Deutschland und Tschechien. Im Rahmen des Projekts entsteht auch eine neue Webseite (www.kulturjam.eu).
 

KULTURJAM  

 • Téma projektu:
 • Mládež
 •  
Projekt se zaměřuje na kulturní spolupráci mládeže, přímá setkání a společné kulturní aktivity. Cílem je navázat kontakty mezi konkrétními kulturními seskupeními a jejich společná česko-německé produkce na obou stranách hranice. Předem domluvená jsou vystoupení mimo jiné na akcích k EHMK 2015 a na hudebních setkáních Creative Youth v Horních Francích.

Projekt podporuje především kulturně zaměřená seskupení mladých lidí do 27 let – prioritně mladé kapely, taneční, folklorní a hudební seskupení různých žánrů a video kroužky. Projekt bude pracovat s podpůrným týmem. Členové týmu budou fungovat jako jazykoví prostředníci, tlumočníci, organizátoři a doprovod jednotlivých skupin v Česku a v Německu. V rámci projektu bude vytvořen také web (www.kulturjam.eu).
 
Rendert Time: 0,089 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,89 MB