Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Animánie 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Animánie 

Das Projekt Animánie öffnete sich einer breiteren Öffentlichkeit im Jahr 2006. Es war die logische Fortsetzung der pädagogischen Tätigkeit der zeitgenössischen Dramaturgin Mgr. Martina Voráčková, die bildende Kunst an der Kunstgrundschule ZUŠ unterrichtet. Im Laufe der Zeit entstand eine Arbeitsgruppe aus Kindern, Jugendlichen, Studierenden und Erwachsenen (vor allem LehrerInnen), die ihre kreativen Arbeiten auf Festivals in Tschechien und im Ausland erfolgreich präsentierte. Bereits im ersten Jahr wurde die Studierendengruppe, deren Animationsfilm Vrány (Krähen) einen Wettbewerb gewann, zur Repräsentation der Stadt Pilsen auf dem internationalen Festival Zizanio Pyrgos in Griechenland ausgewählt.

Heute ist das Projekt Animánie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Es ist Teil des Kulturangebots der Stadt Pilsen und fügt sich in das Programm zur Kulturentwicklung in Pilsen in den Jahren 2009-2019 (ein multikulturelles und innovatives Projekt, das den künstlerischen Ausdruck von Kindern und jugendlichen fördert, Kultur und Bildung unterstützt, mit Schulen zusammenarbeitet, Festivals wie das Animationsfilmfestival Herbslese organisiert u.a.). Zudem wurde es vom Kandidatenteam als Unterstützerprojekt Pilsens als Kulturhauptstadt Europas 2015 angenommen. 2010 erhielt Animánie von der Stiftung 700 Jahre Stadt Pilsen die Auszeichnung Projekt des Jahres. 
 

Animánie 

Animánie jako projekt otevřený širší veřejnosti vznikl v roce 2006. Byl logickým vyústěním pedagogické činnosti současné dramaturgyně Mgr. Martiny Voráčkové, která vyučuje výtvarný obor na ZUŠ. Postupně vznikala zájmová skupina dětí, mládeže, studentů a dospělých (většinou pedagogů), která svoji tvůrčí činnost úspěšně reprezentovala na festivalech v Česku i zahraničí. Hned prvním rokem byla vybrána skupina studentů, jejichž animovaný film Vrány uspěl v soutěži, k reprezentaci města Plzně na mezinárodním festivalu Zizanio Pyrgos v Řecku.

V současné době je již projekt Animánie otevřený široké veřejnosti. Je součástí kulturní nabídky města Plzně a je plně kompatibilní s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 (jedná se o multikulturní a inovativní projekt, který podporuje umělecké vyjádření dětí a mládeže, propojuje kulturu a vzdělávání, spolupracuje se školami, nabízí festival nejen animovaného filmu Podzimní sklizeň aj.). Zároveň byl týmem kandidatury přijat jako projekt podporující Plzeň jako Evropské EHMK 2015. V roce 2010 se Animánii dostalo ocenění v podobě vyhlášení Projektem roku Nadací 700 let města Plzně. 
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB