Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Förderkreis D-CZ Schulen Altenstadt 
 •  
 • Julius_Meister-Weg 4 
 • 92665 Altenstadt/WN 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • ZS Kladruby 
 •  
 • Husova ul 203 
 • 30594 Kladruby 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Pavel Novy
 •  

Info • Info

Altenstadts Goldene Gasse - Zlata stezka 

Goldene Gasse - Zlata stezka in Altenstadt a.d. Waldnaab "Wanderer kommst du nach Prag, so berichte dort, dass dich der Böhmische Löwe durch die bayerischen Orte geleitet hat", auf einer großen zweisprachigen Tafel gibt das doppelschwänzige tschechische Wappentier an der Grundschule Altenstadt a.d.WN die Richtung vor. Hier kann der Wanderer in rund 15 Minuten von Nürnberg nach Prag gehen. Kurt Heinold, Wanderwart des OWV Hauptvereins, hat die Route des Wanderweges Nürnberg Bärnau, der Goldenen Straße mit dem Böhmischen Löwen bereits umgelenkt und neu markiert. Sie tangiert nun einen kleinen Weg zwischen der Grundschule und dem Kindergarten in Altenstadt. Am Jahresbeginn 2008 am Schulhaus montiert, laden 14 Tafeln ein, den Weg Kaiser Karl IV. nachzuvollziehen. Markante Bilder und kurze Texte geben ausführliche Informationen. Scheint die Morgensonne, erstrahlen golden die Tafeln des kaiserlichen Weges. Die bisherigen Besucher sind begeistert. "Eine Aufwertung unseres Ortes", so stellten sie überzeugt fest. Von der Frauenkirche Peter Parlers, über den Wenzelsaal in Lauf a. d. Pegnitz, die Schlösser in Hersbruck und Reichenschwand, über Sulzbach und Hirschau wurde kein Ort vergessen. Hier erfährt der Wanderer, in welchem Ort das älteste noch erhaltene Badehaus Nordbayerns steht. Breit vertreten, die Landkreise an der Kaiserstraße in Mittelfranken und der Oberpfalz. An der Bärnauer Grenze geht es nach dem Schengener Abkommen problemlos für alle nach Tachau. Die beiden Partnerorte der Volksschule Altenstadt, Stříbro und Kladruby, tauchen auf. Weiter führt der Weg durch Westböhmen nach Pilsen und von dort durch Mittelböhmen nach Prag. Viele lohnende Ziele im Nachbarland werden dabei aufgezeigt. Ost und West erforschen "Neugierig sollen die Tafeln neugierig machen", so der Vorsitzende des Förderkreises deutsch-tschechischer Schulen und OWV Mitglied, Rainer Christoph, aus Altenstadt. Es geht ums gegenseitige Kennenlernen nach West und nach Ost. Das Projekts Goldene Gasse wurde durch die EUREGIO EGRENSIS in Marktredwitz (INTERREG III A) gefördert. Geldgeber vor Ort waren die Gemeinde Altenstadt und der Förderkreis D- CZ Schulen. Tafeln für Kladruby Drei weitere Tafeln über die Verbindung der Goldenen Straße erhielt die Gemeinde Kladruby vom Förderkreis D-CZ Schulen und von der Gemeinde Altenstadt als Gastgeschenk überreicht. Seit 12 Jahren bestehen die Schulkontakte und vielleicht bahnt sich künftig auch eine Gemeindepartnerschaft an. Die Tafeln bilden auch die Kulisse für ein D-CZ Theaterspiel mit Schülern aus Altenstadt, Kladruby und Stříbro. Zweisprachige neue Straßenschilder verweisen auf die "Goldene Gasse – Zlata stezka" zwischen der Grundschule und dem Kindergarten der Gemeinde Altenstadt/Waldnaab. Sie ist jederzeit rund um die Uhr zugängig. Mehr Informationen unter www.goldene-strasse.de 

Altenstadtská Zlatá stezka 

Zlatá stezka - v Altenstadtu a.d. Walnaab "Poutníku, který přicházíš do Prahy, řekni tam, že tě český lev vedl přes bavorská místa", takto udává na velké dvojjazyčné tabuli na Základní škole Altenstadt a.d. Waldnaab dvojocasé zvíře z českého znaku směr. Tady se může jít poutník za 15 minut z Norimberka do Prahy. Kurt Heinold, poutnická hlídka spolku OWV, již trasu poutní stezky Norimberk Bärnau, Zlaté stezky s Českým lvem přesměroval a nově označil. Týká se pouze krátké cesty mezi základní školou a mateřskou školkou v Altenstadtu. 14 tabulí, namontovaných počátkem roku 2008 na budovu školy zve k sledování stezky Karla IV. Výrazné obrázky a krátké texty podávají podrobné informace. Když svítí slunce, ozáří zlatě tabule císařské stezky. Dosavadní návštěvníci jsou nadšeni. "Zhodnocení našeho místa", tak přesvědčivě konstatují. Od kostela P.Marie od Petra Parléře, přes Vladislavský sál v Laufu na Pegnitz, zámky v Hersbrucku a Reichenschwandu, přes Sulzbach a Hirschau nebylo na žádné místo zapomenuto. Zde se poutník dozví, v kterém místě stojí nejstarší a nejzachovalejší lázeňský dům v severním Bavorsku. Široce zastoupené jsou kraje na císařské stezce ve středních Francích a v Horním Falcku. Na hranici v Bärnau prochází všichni po Schengenské dohodě bez problémů do Tachova. Objevují se obě partnerská místa základní školy v Altenstadtu, Stříbro a Kladruby. Dále vede stezka západními Čechy do Plzně a odtud středními Čechy do Prahy. Přitom je ukázáno v sousední zemi mnoho vděčných cílů. Zkoumání východu a západu "Tabule mají zvědavé udělat zvědavými", tak říká předseda podpůrné společnosti německo-českých škol a člen OWV, Rainer Christoph z Altenstadtu. Jedná se o vzájemné poznávání se směrem na západ a na východ. Projekt Zlatá stezka byl podporován EUREGIO EGRENSIS v Marktredwitz (INTERREG III A). Poskytovatelem peněz byla obec Altenstadt a podpůrná společnost pro německé a české školy. Tabule pro Kladruby Tři další tabule o spojení Zlaté stezky dostala jako dar pro hosty obec Kladruby od podpůrné společnosti pro německé a české školy a od obce Altenstadt. Už 12 let trvají kontakty mezi školami a snad se v budoucnosti uskuteční také partnerství mezi obcemi. Tabule vytvářejí také kulisu pro německo-českou divadelní hru s žáky z Altenstadtu, Kladrub a Stříbra. Nové dvojjazyčné poutače na ulici upozorňují na "Zlatou stezku" mezi základní školou a mateřskou školkou v obci Altenstadt/Waldnaab. Ta je kdykoliv 24 hodin přístupná. Více informací najdete na www.goldene-strasse.de 

Aktuelles • Aktuálně

Einweihung der "Goldenen Gasse" am 14.03.08

Die offizielle Einweihung der Goldenen Gasse erfolgte am 14. März im Rahmen einer Feierstunde. Der tschechische Botschafter JUDr. Rudolf Jindrák in Berlin wurde Herrn Konsul Antonin Nadvornik vom Münchener Generalkonsulat bei der Einweihungsfeier vertreten. Für den Botschafter unterschrieb er im Beisein von Herrn Landrat Simon Wittmann, Bürgermeistern und Schulleiter(innen) aus Cerhovice, Rokycany, Myto, Kladruby, Stříbro, Tachov, Bärnau, Plößberg, Neustadt/WN und Vertretern der Stadt Pilsen und Weiden die Patenschaftsurkunde. In ihren Grußworten freuten sich Konsul Nadvornik, Landrat Simon Wittmann, Bürgermeister Heigl und seine Kollegin aus Kladruby, Mgr. Svatava Št?rbová im Namen der EUREGIO EGRENSIS über die völkerverbindende Aktion. Nach der Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde begaben sich die Gäste zur Goldenen Gasse. Dort weihten Pfarrerin Claudia Paulsen und Pfarrer Nikolaus Grüner den "Weg der Zlata Stezka" ein. OWV Hauptvorsitzender Armin Messner, dessen Mitarbeiter die Wanderroute bereits umgeleitet hatten, sprach in seinem Grußwort von einer wichtigen Station genau in der Mitte zwischen Prag und Nürnberg.

Slavnostní otevření "Zlaté stezky" dne 14.03.08

Oficiální otevření Zlaté stezky se uskutečnilo dne 14. března v rámci krátké slavnosti. Český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák v Berlíně byl při zahajovací slavnosti zastoupen panem konzulem Antonínem Nádvorníkem z Mnichovského generálního konzulátu. Za přítomnosti pana zemského rady Simona Wittmanna, starostů a ředitelů (ředitelek) škol z Cerhovic, Rokycan, Mýta, Kladrub, Stříbra, Tachova, Bärnau, Plößbergu, Neustadtu/WN a zástupců města Plzně a Weidenu podepsal za velvyslance patronátní listinu. Ve svých pozdravných projevech vyslovili konzul nádvorník, zemský rada Simon Wittmann, starosta Heigl a jeho kolegyně z Kladrub, Mgr. Svatava Štěrbová ve jménu EUREGIO EGRENSIS potěšení z této akce, spojující národy. Po podepsání patronátní listiny se hosté odebrali na Zlatou stezku. Tam Zlatou stezku vysvětili farářka Claudia Paulsenová a farář Nikolaus Grüner. Hlavní předseda OWV Armin Messner, jehož spolupracovnívi již přesměrovalituristickou trasu, mluvil ve svém pozdravném projevu o důležité stanici přesně uprostřed mezi Prahou a Norimberkem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,074 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB