Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Zum ersten Mal fand der Workshop im Jahr 2000 statt. Alle bisher veranstaltete Workshops bestätigen uns, dass eine Veranstaltung dieser Art in Karlsbad gefehlt hat. Im Jahr 2006 war gemeinsamer Nenner der ausgestellten Arbeiten das Licht, als grundlegendes formelles Element.
První ročník workshopu se konal v roce 2000. Všechny proběhlé ročníky workshopu potvrzují, že v Karlových Varech akce podobného druhu chyběla. V roce 2006 bylo společným jmenovatelem vystavených prací světlo, coby základní formální prvek.

Info • Info

Int. Kunstworkshop Artkontakt Karlovy Vary (Karlsbad) 

Der internationale Kunstworkshop Artkontakt Karlovy Vary (Karlsbad) wird alljährlich im November durch die Union der bildenden Künstler in Karlsbader Region und der Bezirks-Kunstassoziation veranstaltet. Veranstaltungsort ist die Galerie der Kunst in Karlsbad. Der Workshop präsentiert künstlerische Aktivitäten von drei Städten und drei europäischen Nationen: dem schwedischen Göteborg, dem deutschen Hannover und dem tschechischen Karlsbad.

Der offene und lebendige Charakter des Workshops entspricht dem heutigen Lebensstil und bringt den Zuschauern die Kunst näher. Diese Erfahrungen stehen im Gegensatz zu denen, auf die sie aus üblicher kommerzieller Produktion gewohnt sind. Die im Rahmen des internationalen Kunstworkshop präsentierte Ausstellung hat nicht zum Ziel, eine Grundtendenz oder Orientierung der Kunst in drei europäischen Ländern zu zeigen.

Die Ausstellung bietet eine offene Plattform für Begegnungen der Kunstschaffenden und die Möglichkeit ihrer freien Äußerung. 

Mezinárodní umělecký workshop Artkontakt Karlovy Vary 

Mezinárodní umělecký workshop Artkontakt Karlovy Vary pořádá každoročně v listopadu Karlovarská oblast Unie výtvarných umělců a Krajská umělecká asociace. Místem konání je Galerie umění Karlovy Vary. Workshop představuje výtvarné aktivity tří měst ze tří evropských národů: švédského Göteborgu, německého Hannoveru a českých Karlových Varů.

Otevřený a živý charakter workshopu odpovídá dnešnímu životnímu stylu a přibližuje sféru umění divákům. Jsou to zážitky zcela protikladné těm, na jaké jsou zvyklí z běžné komerční výtvarné produkce. Výstava prezentovaná v rámci mezinárodního výtvarného workshopu nemá za cíl ukázat jednu základní tendenci či orientaci současné výtvarné kultury ve třech evropských zemích.

Výstava poskytuje liberální platformu pro setkání výtvarných individualit a možnost jejich svobodného vyjádření. 

Aktuelles • Aktuálně

Int. Kunstworkshop Artkontakt Karlovy Vary (Karlsbad): 07.11. - 16.12.2007

Der achte internationale Kunstworkshop Artkontakt 2007 - Trialog präsentiert künstlerische Aktivitäten aus drei Göteborg (Schweden), Hannover (Deutschland) und Karlovy Vary (Tschechien). Die Kurortstadt Karlsbad ist bereits traditioneller Veranstaltungsort. Hier erreicht Artkontakt seinen Höhepunkt aus den gemeinsamen Aktivitäten von fünf tschechischen, sechs deutschen und fünf schwedischen Künstlern.

Artkontakt begann heuer im August mit der tschechisch-schwedischen Ouvertüre im Kunstverstad von Göteborg, im September setzte Artkontakt seine Aktivitäten mit einer spezifischen Hannoverschen Veranstaltung unter dem Namen "Kunst ist käuflich" fort. Im November stellten dann die teilnehmenden Künstler gemeinsam Ergebnisse aller drei schöpferischen Begegnungen in der Karlsbader Galerie der Kunst aus.

Diese, ununterbrochen zugängliche, durch Meinungspluralität, aber auch Stil-Vielfalt der ausgestellten Werke charakterisierte Präsentation wird wie im vorigen Jahr, auch den zufällig vorbeikommenden Zuschauer ansprechen.

Ausstellende Künstler:
Tschechische Republik - Lenka Malíská, Jan Tichý, Varvara Divišová, Miroslav Páral, Jan Samec. Schweden - Vladimír Stočes, Mia Frankedal, Josefína Koucká Nerell, Emma Ströde, Anne Larsson. Deutschland - Inge-Rose Lippok, Siegfried Neuenhausen, Timm Ulrich, Jorg Beier, Christine Beier a Lydie Schönberg.

Mezinárodní umělecký workshop Artkontakt Karlovy Vary: 07.11. - 16.12.2007

Osmý ročník mezinárodního výtvarného workshopu Artkontakt 2007- Trialog, představuje výtvarné aktivity tří měst ze tří evropských národů: švédského Göteborgu, německého Hannoveru a českých Karlových Varů. Lázeňské město Karlovy Vary je již tradičním pořadatelským místem a zde také vyvrcholila společná aktivita pětice českých, šesti německých a pěti švédských výtvarníků.

Začala letos v srpnu česko-švedskou ouverturou v göteborgském Kunstverstadu, v září pokračovala specifickou hannoverskou akcí s názvem "Kunst ist käuflich" (Umění je prodejné) a v listopadu participující umělci společně vystavili výsledky všech tří tvůrčích setkání ve výlohách karlovarské Galerie umění.

Tato non-stop přístupná prezentace charakterizovaná názorovou pluralitou i stylovou různorodostí vystavených děl bude stejně jako vloni oslovovat i náhodného diváka.

Vystavující umělci:
Česká republika - Lenka Malíská, Jan Tichý, Varvara Divišová, Miroslav Páral, Jan Samec. Švedsko - Vladimír Stočes, Mia Frankedal, Josefína Koucká Nerell, Emma Ströde, Anne Larsson. Německo - Inge-Rose Lippok, Siegfried Neuenhausen, Timm Ulrich, Jorg Beier, Christine Beier a Lydie Schönberg.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB