Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fotoklub KAMFO Blatná 
  •  
  • Písecká 613 
  • 388 01 Blatná 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Zum ersten Mal fand das Fotofestival im Jahr 2006 anlässlich des 50. Jubiläums der Gründung von Fotoklub KAMFO Blatná. Im Rahmen des ersten Festivals wurden einige Fotoausstellungen, fachlich orientierte Vorträge und Diskussionen veranstaltet. Zum Begleitprogramm gehörte auch Weinkosten von 100 Weinsorten und Konzert einer Zigeunerkapelle. Zu bedeutenden Persönlichkeiten des Festivals gehören zweifellos Jindřich Štreit, Kamila Berndorffová, Garik Avenesian, Pavel Štěrba, Tomáš Pospěch und Josef Ptáček.
První ročník fotofestivalu se uskutečnil v roce 2006, při příležitosti 50. výročí vzniku fotoklubu KAMFO Blatná. V rámci prvního ročníku festivalu proběhlo několik výstav fotografií, odborných přednášek, besed, ochutnávka 100 druhů vín a koncert cikánské kapely. Mezi významné osobnosti festivalu patří bezpochyby Jindřich Štreit, Kamila Berndorffová, Garik Avenesian, Pavel Štěrba, Tomáš Pospěch a Josef Ptáček.

Info • Info

Fotofestival für dokumentarische Fotografie in Blatná 

Im Jahr 2006 feierte der Foto - Club KAMFO Blatná seinen 50. Geburtstag. Bei der Gelegenheit entstand die Idee eines auf Dokumentarfotografie orientierten Fotofestivals in Blatna, das anschließend zum ersten Mal veranstaltet wurde. In dem Moment war keinem der Veranstalter bewusst, mit welchen Persönlichkeiten es gelingen wird, das Blatna Fotofestival zu besetzen. Es gelang, den Dozenten Jidřich Štreit zu gewinnen. Das Fotofestival findet im Oktober statt und Veranstaltungsorte sind: Stadtmuseum, Schloss Blatná, Turnhalle Blatná, Kaplanka, Sál U Lva (Saal beim Löwen) - offene Bühne. Auf dem Programm stehen vor allem Fotoausstellungen, Vorlesungen über die Dokumentarfotografie, aber während des Samstags z.B. auch Weinkosten. 

Blatenský fotofestival dokumentární fotografie 

V roce 2006 oslavil fotoklub KAMFO Blatná své 50. narozeniny. Při té příležitosti vznikla myšlenka a následná realizace prvního ročníku Blatenského fotofestivalu se zaměřením na dokumentární fotografii. V tu chvíli ani jednoho z pořadatelů nenapadlo, jakými osobnostmi se podaří Blatenský fotofestival obsadit, čehož je důkazem například jméno doc. Jindřicha Štreita. Fotofestival se koná v říjnu a místa konání jsou následující: Městské muzeum, Zámek Blatná, Sokolovna Blatná, Kaplanka, Sál U Lva - otevřená scéna. Na programu jsou především výstavy fotografií, přednášky o dokumentární fotografii, ale například i během sobotního dne ochutnávka vín. 
Rendert Time: 0,084 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB