Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Agentura Kraus-Koncert, s.r.o. 
  •  
  • Prostřední Svince 8 
  • 382 32 Velešín 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Das königliche Musikfestival Goldene Krone entstand im Jahr 2003 anlässlich des 740. Jubiläums der Klostergründung durch den tschechischen König Przemysl Otakar II.
Královský hudební festival Zlatá Koruna vznikl v roce 2003 u příležitosti 740. výročí založení kláštera českým králem Přemyslem Otakarem II.

Info • Info

Königliches Musikfestival Goldene Krone - Festival der klassischen Musik 

Die Agentur Kraus-Koncert veranstaltet seit dem Jahr 2003 das königliche Musikfestival Goldene Krone. Das Festival findet alljährlich im August und September in Räumlichkeiten des Klosters Zlatá Koruna (Goldene Krone) statt. Der Anlass für Entstehung des Festivals war das 740. Jubiläum der Klostergründung durch den tschechischen König Przemysl Otakar II. Während der ersten Jahrgänge des Festivals zeigte sich das Kloster, das zu den Nationalkulturdenkmälern zählt, als einzigartiger Ort für die Veranstaltung der musikalischen Produktionen von unterschiedlichem Format. Das Projekt kehrt zur historischen Mission des Ortes zurück und verbreitet das regionale Angebot sowohl im Bereich der Kultur, als auch im Bereich des Tourismus.

Seit dem Jahr 2006 nahmen die Internationalen Meisterkurse für Geige (Lektor Bohuslav Matoušek), die der Talentförderung von Studenten der Konservatorien und musikalischen Hochschulen gewidmet sind, ihre Tätigkeit im Rahmen des Festivals auf. In seiner Dramaturgie bringt das Festival Konzerte, anlässlich der Jubiläen der Weltkomponisten und ermöglicht auch Austausch, Kontakte und Zusammenarbeit mit Musikern aus dem Ausland. 

Královský hudební festival Zlatá Koruna - festival vážné hudby 

Agentura Kraus-Koncert pořádá od roku 2003 Královský hudební festival Zlatá Koruna. Festival se koná každoročně v srpnu a září v prostorách kláštera Zlatá Koruna. Podnětem vzniku festivalu bylo v roce 2003 740. výročí založení kláštera českým králem Přemyslem Otakarem II. Během prvních ročníků festivalu se objekt kláštera, který je národní kulturní památkou, ukázal jako jedinečné místo pro pořádání hudebních produkcí různých velikostí. Projekt se vrací k historickému poslání místa a rozšiřuje nabídku regionu jak v kulturní oblasti tak i v cestovním ruchu.

Od roku 2006 zahájily v rámci festivalu svou činnost Mezinárodní mistrovské interpretační kursy - obor housle (lektor Bohuslav Matoušek), které jsou věnované rozvoji talentů posluchačů konzervatoří a vysokých hudebních škol. Ve své dramaturgii přináší festival koncerty věnované jubileím světových skladatelů a umožňuje též výměny a poznávání hudebníků ze zahraničí a jejich vzájemnou spolupráci. 
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB