Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s. 
  •  
  • Šmeralova 40 
  • 360 05 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
Der Wettbewerb entstand im Jahre 1966. Zuerst wurde er für die Studenten der Konservatorien und der Musikhochschulen ausgeschireben, später wurde er zu einem international anerkannter Wettbewerb für junge Sänger.
Soutěž vznikla v roce 1966. Zprvu byla určena posluchačům konzervatoří a vysokých hudebních škol, později se stala uznávanou soutěží mezinárodní, pro mladé pěvce.

Info • Info

Internationaler Sängerwettbewerb Antonín Dvořák 

Der internationale Sängerwettbewerb Antonin Dvořák ist ein internationaler Interpretationswettbewerb von jungen Sängern, der seit 1966 in Karlsbad veranstaltet wird. Der Wettbewerb knüpft an die Tradition der tiefen Beziehung von Antonin Dvořák zur Stadt Karlsbad an.

Der Wettbewerb findet alljährlich im November in Karlsbad im Hotel Kriváň statt. Veranstalter des Wettbewerbs ist das Internationale Gesangzentrum Antonin Dvořák, gemeinnützige Gesellschaft, zu dessen Gründern Antonin Dvořák, Enkel des Komponisten, Sänger Peter Dvorský und Dirigent Libor Pešek zählen. Der Wettbewerb ist in drei Wettbewerbskategorien unterteilt: Lied, Junior, Oper.

Am Wettbewerb nehmen alljährlich 80 - 110 Sänger beinahe aus aller Welt teil. Die Gewinner erhalten interessante Geldpreise. Der Veranstalter gibt gleichzeitig mit den Wettbewerbsbedingungen einen Repertoire-Anhang heraus, der zur Auswahl der Wettbewerbsaufgaben dient. Zum Wettbewerb können sich anmelden: junge Sänger individuell, Studenten von Konservatorien und Musikhochschulen über die Singsektionen oder Lehrstühle.

Wettbewerbskategorien:
1. JUNIOR - Frauen im Alter bis 23 Jahren, Männer bis einschl. 24 Jahren,
2. OPER - Frauen im Alter bis 30 Jahren, Männer bis einschl. 32 Jahren,
3. LIED - Frauen im Alter bis 30 Jahren, Männer bis einschl. 32 Jahren.

Wichtiger Hinweis für Wettbewerbsteilnehmer:

Das Singen aus dem Gedächtnis ist eine nötige Voraussetzung. Als Bedingung gilt ebenfalls die Interpretierung in der Originalsprache. Die Lieder von Antonín Dvořák müssen nur in tschechischer Sprache vorgetragen werden. Die Wettbewerbswertigkeit unterstützen permanent Magistrat der Stadt Karlsbad, Karlsbader Bezirk, Kulturministerium, Tschechischer Rundfunk, Nationaltheater in Prag, Staatsoper Prag und weitere Institutionen. 

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka je mezinárodní interpretační soutěž mladých pěvců, pořádaná od roku 1966 v Karlových Varech. Soutěž navazuje na tradici hlubokého vztahu Antonína Dvořáka k městu Karlovy Vary a propaguje hudební tvorbu českých i zahraničních autorů.

Soutěž se koná každoročně v listopadu v Karlových Varech v hotelu Kriváň. Pořadatelem soutěže je Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., jehož zakladateli jsou: Antonín Dvořák - vnuk skladatele, pěvec Peter Dvorský a dirigent Libor Pešek. Soutěž je rozdělena do tří soutěžních kategorií: Píseň, Junior, Opera.

Zúčastňuje se jí každoročně 80 – 110 pěvců prakticky z celého světa. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé finanční ceny. Pořadatel současně s podmínkami soutěže vydává repertoárovou přílohu, která je doporučením nebo orientací při výběru některých soutěžních úkolů. Do soutěže se mohou přihlásit: mladí pěvci individuálně, posluchači konzervatoří, vysokých hudebních škol prostřednictvím pěveckých oddělení nebo kateder.

Soutěžní kategorie:
1. obor JUNIOR - ženy do 23 let, muži do 24 let, včetně,
2. obor OPERA - ženy do 30 let, muži do 32, včetně,
3. obor PÍSEŇ - ženy do 30 let, muži do 32 let, včetně.

Důležité upozornění soutěžícím:

Zpívání zpaměti je podmínkou. Podmínkou je rovněž interpretace v originální jazykové verzi. Písně Antonína Dvořáka musí být předneseny pouze v českém jazyce. Autoritu soutěže podporují trvale Magistrát města Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Ministerstvo kultury, Český rozhlas, Národní divadlo v Praze, Státní opera Praha a další instituce. 
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB