Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Mit der ursprünglichen Idee, das Programmangebot in der Bezirksstadt durch gespenstige kostümierte nächtliche Besichtigungen von České Budějovice zu bereichern, kam im Jahr 2005 Alexandra Kloboučníková vom Reisebüro CK JIHOTRANSA. Mit dieser Idee sprach sie Herrn Miroslav Mareš von der Agentur Kultur-Kontakt an, der anschließend das Szenarium verfasst und für die künstlerische Umsetzung gesorgt hat.

Das Projekt in seiner ersten Form entstand im Jahr 2005, als er in Prüfregime betrieben wurde (es wurden 8 Vorstellungen in Tschechisch und Deutsch gespielt). Schauspieler aus Studentenreihen studierten das Szenario im Laufe von zwei Monaten ein, einige Wochen lang prüften sie unter der Regieführung von Herrn Zdeněk Říha. Die Öffentlichkeit zeigte für das Programm großes Interesse, wodurch unsere Vermutung, dass ein Programm von ähnlichem Typ in der Stadt fehlt, bestätigt wurde. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Programm im Jahr 2006 um gespielte Szenen in weiteren Objekten zu erweitern und für ausländische Touristen Sprachvarianten der Vorstellung in Englisch und Deutsch anzubieten. Das Programm wird durch EU und Südböhmischen Bezirk mitfinanziert.
S původním nápadem obohatit programovou nabídku v krajském městě strašidelnými kostýmovanými nočními prohlídkami Českých Budějovic přišla v roce 2005 Alexandra Kloboučníková z CK JIHOTRANSA. S touto ideou oslovila pana Miroslava Mareše z Agentury Kultur-Kontakt, který je zároveň autorem scénáře a zajišťuje uměleckou realizaci. V

ýsledkem projektu jsou hrané výjevy z historie a pověstí města. Projekt ve své první formě vznikl v roce 2005, kdy byl také provozován ve zkušebním režimu (odehrálo se 8 představení v češtině a 1 v němčině). Herci z řad studentů scénář nastudovali v průběhu 2 měsíců, kdy se textu a zkouškám plně věnovali několik dnů v týdnu pod režijním vedením pana Zdeňka Říhy. O představení byl velký zájem, což nám potvrdilo předpoklad, že podobný typ programu v našem městě chybí. V roce 2006 jsme se proto rozhodli program rozšířit o hrané výjevy v dalších objektech a pro zahraniční turisty nabídnout jazykovou variantu v angličtině a němčine. Program je spolufinancován Evropskou unií a Jihočeským krajem.

Info • Info

Gespensternacht und Geistergeschichten in Budweis - inszenierte kostümierte nächtliche Stadtführungen 

Das Reisebüro Jihotrans veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt České Budějovice und der Agentur Kultur-Kontakt inszenierte, kostümierte und nächtliche Stadtführungen unter dem Namen: "Geistergeschichten der Stadt České Budějovice ".

Das Programm ist nicht nur für Touristen, die hier und in der Umgebung ihren Urlaub verbringen oder hier zu Besuch sind gedacht, sondern es vermittelt auch den Einheimischen einen interessanten Blick auf ihre Stadt. Die Besichtigungen werden in tschechischer, deutscher oder englischer Version angeboten.

Der Treffpunkt ist in der Hroznova Strasse Nr.8 bei Galerie Na Dvorku (nur 100 m von dem Schwarzen Turm entfernt). Durch das Programm begleiten Sie zwei nette Damen in historischen Kostümen: "Historie" und "Sage", die sich während der Besichtigung darüber streiten, welche von ihnen die interessanteste und amüsanteste ist. Während der Führung erzählen sie die Historie und Sagen der Stadt und begleiten zugleich die Gäste zwischen den einzelnen gespielten Szenen.

Sie hören unter anderen die Sage über die größte Budweiser Glocke, über den gräulichen Leichenwagen, über die mutige Nonne, die den Klosterschatz rettete, Geschichte über den Einbruch der Passauer Soldaten in die Stadt und viel mehr. Während des Programms besuchen Sie interessante Orte und Objekte, die sich auf dem ganzen Gebiet des historischen Stadtkerns befinden: den Platz zwischen dem Schwarzen Turm und der Kathedrale, Piarist-Platz, Klostergarten, Rabensteinsturm oder Turm Železná panna (zu Deutsch Eiserne Dame). Das Programm findet auch beim Regen statt. Die Besucher bekommen das Programm mit der Beschreibung der Trasse und der Sehenswürdigkeiten, die man während der Besichtigung zu sehen bekommt sowie die Karte der Besichtigungstour.

Gerne sichern wir für Ihre Gäste ein Abendessen oder Abend-Imbiss nach der Programmbeendung in einer der hiesigen Gaststätten und Restaurants oder historischer Kneipe. Möglich ist auch einen Willkommensdrink vor dem Anfang des Programms oder ein festliches Buffet – Preise auf Anfrage. 

Strašidelné noční prohlídky v Českých Budějovicích - hrané kostýmované noční prohlídky města 

Cestovní kancelář Jihotrans ve spolupráci s Městem České Budějovice a agenturou Kultur-Kontakt pořádají hrané kostýmované noční prohlídky města pod názvem: "Strašidelné pověsti města Českých Budějovic".

Program je vhodný nejen pro turisty, kteří jsou v Českých Budějovicích či okolí na návštěvě či dovolené, ale poskytne zajímavý pohled na město i jejím obyvatelům.

Prohlídky jsou nabízeny v české, německé nebo anglické verzi a sraz je v Hroznové ulici č.8 u Galerie Na Dvorku (pouhých 100 m od Černé věže). Programem provází dvě roztomilé dámy v dobových kostýmech: Historie a Pověst, které se přou o to, která je zajímavější a zábavnější, vyprávějí v průběhu prohlídky historii a pověsti města a zároveň hosty doprovází mezi jednotlivými hranými obrazy.

Dozvíte se pověst o největším budějovickém zvonu, o strašidelném pohřebním voze, o statečné jeptišce, která zachránila klášterní poklad, příběh o vpádu pasovských vojsk do města a mnoho dalších. V průběhu programu navštívíte zajímavá místa o objekty rozmístěné po celé ploše historického jádra města: prostranství u Černé věže a katedrály, Krajinskou ulici (Dům U Beránka), Piaristické náměstí, klášterní zahradu, Rabenštejnskou věž či věž Železná panna. Dále se seznámíte s postavami z českobudějovických pověstí a historie. Program probíhá i v případě deště. Návštěvníci obdrží program s popisem trasy a zajímavostí, které mohou na trase vidět a plánek trasy.

Rádi zajistíme pro Vaše hosty občerstvení po skončení programu v některé z přilehlých příjemných hospůdek či historických krčem, popř. uvítací přípitek před zahájením programu či raut-ceny na vyžádání. 

Aktuelles • Aktuálně

Gespensternacht und Geistergeschichten - nächtliche Führungen in České Budějovice vom 08.06.-28.09.2006

Das Programm wird regelmäßig donnerstags vom 08.06. bis zum 28.09. um 19.00 und um 20.30 Uhr im historischen Stadtzentrum durchgeführt. Der Treffpunkt ist in der Hroznová-Straße bei der Galerie "Na Dvorku" (100 Meter vom Schwarzen Turm entfernt). Termine im Jahre 2006: Auf Tschechisch: Juni: 08.06. und 15.06.2006 Juli: 06.07.2006 August: 03.08. und 10.08.2006 September: 14.09. und 28.09.2006 Auf Englisch: Juni: 22.06 und 29.06.2006 August: 17.08.2006 September: 07.09.2006 Auf Deutsch: Juli: 13.07., 20.07. und 27.07.2006 August: 24.08. und 31.08.2006 Geschlossene Gruppen – Termine nach individueller Vereinbarung sind jederzeit möglich. Preise für die deutsche oder englische Darstellung: Erwachsene: 12.00 EUR, Kind bis 15 Jahre: 10.00 EUR, Familieneintrittsgeld: 21,- EUR Minimale Teilnehmeranzahl: 30 Personen

Strašidelné noční prohlídky v Českých Budějovicích v roce 2006: 08.06.-28.09.

Program bude probíhat pravidelně od 08.06. do 28.09.2006 každý čtvrtek od 19.00 a 20.30 hodin. Sraz je v Hroznové ulici č.8 u Galerie Na Dvorku (100 m od Černé věže). Termíny prohlídek v roce 2006: V češtině: červen: 08.06. a 15.06.2006 červenec: 06.07.2006 srpen: 03.08. a 10.08.2006 září: 14.09.a 28.09.2006 V angličtině: červen: 22.06 a 29.06.2006 srpen: 17.08.2006 září: 07.09. a 21.09.2006 V němčině: červenec: 13.07., 20.07. a 27.07.2006 srpen: 24.08. a 31.08.2006 Pro ucelené skupiny možnost zajistit i jiné termíny. Ceny vstupného pro české provedení jsou: Dospělý: 190,- Kč, Dítě do 15 let: 140,- Kč, Rodinné vstupné: 620,- Kč (2 dospělí + 2 děti) Minimální počet účastníků: 30 osob

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB