Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Klangfarben e.V. 
  •  
  • Hirtenstr. 8 
  • 93059 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Klangfarben e.V. ist ein freier Kulturträger, der schon seit über 15 Jahren erfolgreich existiert, und das ohne Subventionen. Wir organisieren Kurse auf den Gebieten Musik, Bildende Kunst, Künstlerberatung, Tanz, Theater und Handwerk, Konzerte und Events. Unser Spezialgebiet ist dabei die Weltmusik. Die Reihe Klangfarben Europas ist fester Bestandteil unserer Arbeit und stellt das Spektrum innovativer europäischer Musik vor.
Klangfarben e.V. (Barvy zvuku, registrovaný spolek) je nezávislý nositel kultury, který existuje úspěšně již přes 15 let a to bez subvencí. Organizujeme kurzy v oblasti hudby, výtvarného umění, poradenství pro umělce, tanec, divadlo a řemesla, koncerty a akce. Naší specializovanou oblastí je přitom světová hudba. Řada koncertů Barvy zvuků Evropy je pevnou součístí naší práce a představuje spektrum inovativní evropské hudby.

Info • Info

Konzertreihe Klangfarben Europas mit der französischen Gruppe "Bratsch" 

Die französische Gruppe "Bratsch" steht für europäische Musik der "Tziganes". Ihr Konzept erlaubt ihnen eine musikalische Reise durch unseren Erdteil. Mal osteuropäisch-feurig, mal mit Rembetiko Einflüssen, mal melancholisch-jiddisch. Musik, die wie das leben sein kann: ernst und listig, voller Freude und Schmerz - in jedem Fall aber voller Hingabe und Leidenschaft. 

Řada koncertů Barvy zvuků Evropy s francouzskou skupinou "Bratsch" 

Francouzská skupina "Bratsch" se věnuje převážně evropské hudbě cikánů (Tziganes). Její koncepce jim dovoluje muzikální cestování naší částí kontinentu. Někdy je východoevropsky ohnivá, někdy jsou v ní znatelné vlivy rembetika (regionálního hudebního žánru z Řecka), někdy je melancholicky židovská. Hudba, která může být jako život: vážná a lstivá, plna radosti a bolesti - v každém případě ale plna odevzdání a vášně. 
Rendert Time: 0,077 Sek. | Speicherverbrauch: 3,61 MB / 3,90 MB