Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Konzervatoř Plzeň 
  •  
  • Kopeckého sady 10 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Im Jahre 2005 fand das erste Treffen statt. Die größte Persönlichkeit bei den Kursleitern in 2005 war der Meister Ruggiero Ricci, der in den Kursen in der dritten und vierten Woche unterrichtete.
V roce 2005 se konal první ročník. Největší osobností kurzů v roce 2005 byl mistr Ruggiero Ricci, který pedagogicky působil na kurzech ve třetím a čtvrtém týdnu.

Info • Info

Internationale Musikakademie Pilsen - Sommerkurse 

Die Internationale Musikakademie Pilsen bietet internationale Kurse in der Violin- und Kammermusik, die am Pilsner Konservatorium im Juli stattfinden. Die Teilnehmer können einen beliebigen Zeitraum mit der Mindestdauer von einer Woche auswählen. Die gesamte Länge der Kurse beträgt vier Wochen. Hauptverantwortlicher ist Stephen Shipps, Professor für Violine an der University of Michigan. Mitverantwortlicher ist Professor Pavel Prantl vom Pilsner Konservatoriums.

Die Kurse werden von erfahrenen tschechischen sowie ausländischen Lektoren (z. B. V. Snítil, P. Prantl, J. Žigmund, M. Vilímec, S. Shipps, G. Back) geleitet. Die größte Persönlichkeit der Kursleiter im Jahre 2005 war Meister Ruggiero Ricci. Eine andere bedeutende Lektorin ist die Professorin des Pilsner Konservatoriums Radka Beranová, die schon seit vielen Jahren durch ihre sehr erfolgreiche pädagogische Tätigkeit bekannt ist. Jedem Studenten steht ein Korrepetitor zur Verfügung. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren die Studenten bei regelmäßigen Konzerten, die besten von ihnen beim festlichen Abschlusskonzert.

Das Kursprogramm wird von verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen ergänzt. Für die Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer wird entsprechend der Ausschreibung gesorgt. Für das Jahr 2006 ist die Erweiterung um einen Klaviermeisterkurs geplant. 

Mezinárodní hudební akademie Plzeň 

Mezinárodní hudební akademie Plzeň jsou mezinárodní kurzy houslové a komorní hry, které se konají na Konzervatoři v Plzni v červenci. Účastníci si mohou vybrat libovolný termín v nejméně týdenním rozsahu. Celková délka kurzů činí 4 týdny. Hlavním organizátorem je Stephen Shipps, profesor houslové hry na University of Michigan, spoluorganizátorem je profesor plzeňské konzervatoře Pavel Prantl.

Kurzy vedou zkušení lektoři čeští i zahraniční (např. V. Snítil, P. Prantl, J. Žigmund, M. Vilímec, S.Shipps, G.Back). Největší osobností kurzů v roce 2005 byl mistr Ruggiero Ricci, který pedagogicky působil na kurzech ve třetím a čtvrtém týdnu. Další významnou lektorkou je profesorka Konzervatoře Plzeň Radka Beranová, která je již mnoho let známa svou velmi úspěšnou pedagogickou prací. Každý student má k dispozici korepetitora. Výsledky své práce studenti prezentují na pravidelných koncertech, ti nejlepší na závěrečném slavnostním koncertě.

Program kurzu je zpestřen kulturními a společenskými akcemi. Účastníkům kurzu je zajištěno ubytování a strava podle požadavků uvedených v přihlášce. Pro rok 2006 se předpokládá rozšíření o klavírní mistrovský kurz. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB