Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Anymous art, nezávislé sdružení autorů 
 •  
 • Kyjevská 36 
 • 326 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Anymous performance - Internationales Festival der Aktionskunst Pilsen 

 • Projekt Finanzierung:
 • Sonstige geförderte Projekte
 •  
 • Projekt Thema:
 • Kultur
 •  
 • Projekt Budget (gesamt):
 • Kleinprojekt
Anymous Art ist eine unabhängige Gemeinschaft von Kulturschaffenden und Autoren, die als eine Initiative von Bürgern 1997 gegründet wurde. Ihr Hauptziel ist die Unterstützung junger Künstler bei der Verwirklichung von gemeinsamen künstlerischen, schöpferischen und kulturellen Projekten. Zu diesem Zweck veranstaltet und organisiert Anymous Art Ausstellungen, Kunstveranstaltungen, Performances und multimediale Projektionen, womit sie zum gegenseitigen schöpferischen Dialog der beteiligten Künstler beitragen will, vor allem auf dem Gebiet moderner und schöpferischen Ideen. Anymous Performance - das internationale Festival der Actionkunst in Pilsen, ist ein künstlerisches Projekt, das sich auf die Präsentation von Actionkunst in den Pilsner Straßen konzentriert. Es findet regelmäßig seit dem Jahr 2000 statt. Das Festival wird von Anymous Art als ein gemeinschaftliches Ereignis der Künstlergruppe Anymous und gleichzeitig als eine auf Kommunikation mit anderen Künstlern orientierte Veranstaltung organisiert. Die Künstler treten anonym auf. Das Projekt ruft bisher immer großes Medieninteresse hervor. Das Ziel des Festivals der Actionkunst ist die Verfremdung des öffentlichen Raumes mittels Visualisierung, Satire und verschiedenen Formen der Intervention... 

Anymous performance - Mezinárodní festival akčního umění Plzeň 

 • Financování projektu:
 • Ostatní financované projekty
 •  
 • Téma projektu:
 • Kultura
 •  
 • Rozpočet projektu (celkem):
 • Malé projekty
Anymous art, nezávislé sdružení autorů, bylo jako občanské sdružení založeno v roce 1997. Jeho hlavním cílem je podpora mladých umělců při uskutečňování společných uměleckých, tvůrčích a kulturních projektů. Za tím účelem sdružení pořádá a organizuje výstavy, umělecké akce, performance, multimediální projekce, čímž se snaží napomoci vzájemnému tvůrčímu dialogu zúčastněných tvůrců, zejména na poli moderních tvůrčích metod. Anymous performance - mezinárodní festival akčního umění Plzeň, je umělecký projekt zaměřený na prezentaci akčního umění v ulicích města Plzně. Probíhá pravidelně od roku 2000. Festival pořádá Anymous art, nezávislé sdružení autorů jako komunitní událost umělecké skupiny Anymous a současně jako akci zaměřenou na komunikaci s ostatními tvůrci. Umělci vystupují v anonymitě. Projekt se těší tradičnímu zájmu médií. Akce si berou za cíl ozvláštnění veřejného prostoru formou vizualizací, satiry a nejrůznějších intervencí... 
Rendert Time: 0,080 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,90 MB