Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Hans Eibauer (Projekt- und Redaktionsleitung), Anne Gierlach (1. Vorsitzende)
 •  
 • Tel. +49(0)9674 - 924878
 • Fax +49(0)9674 - 913067
 • eMail Hans.Eibauer@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
Am 19.11.04 wurde der Verein "Bavaria Bohemia e.V" von 36 Gründungsmitglieder aus Bayern und Tschechien gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in 92539 Schönsee, steht allen Bürgerinnen und Bürgern grenzüberschreitend offen.
19.11.04 byl 36 zakládajícími členy z Bavorska a České republiky založen spolek "Bavaria Bohemia o.p.s.". Spolek má sídlo v D-92539 Schönsee a je bez ohledu na hranice otevřený všem občanům.
 • Západočeské muzeum v Plzni (Westböhmisches Museum in Pilsen) 
 •  
 • Kopeckého sady 2 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bavaria Bohemia e.V. 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Vereins stehen die Förderung des Kulturlebens und die Völkerverständigung zwischen Bayern und Tschechien mit Schwerpunkt in den benachbarten Grenzregionen. Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist es, das in Schönsee im Frühjahr 2006 seiner Bestimmung übergebene CENTRUM BAVARIA BOHEMIA zu führen und mit Leben zu erfüllen. Das Engagement des Vereins zielt vor allem darauf ab, - zur guten Nachbarschaft zwischen den bayerischen und tschechischen Grenzregionen und damit zur Völkerverständigung beizutragen, - mit Kulturveranstaltungen in den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Theater, Fotografie, Film und Architektur das Kulturleben zu bereichern, - die Bewohner und Besucher der Grenzregionen für Kultur zu begeistern, - breit gefächerte Informationen über das Kulturleben in beiden Grenzregionen zu verbreiten, - die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zu beleben, die Sprachbarriere abzubauen und - die Pflege und Anbahnung von kulturellen und partnerschaftlichen Kontakten zu fördern. Die Aufgaben des Vereins sind hierbei insbesondere - Kulturinteressierte über das Kulturangebot auf beiden Seiten der Grenze zweisprachig zu informieren, - durch geeignete Projekte zur stärkeren grenzüberschreitenden Vernetzung des Kulturangebots und von partnerschaftlichen Initiativen beizutragen, - Partner zu gewinnen, die den grenzüberschreitenden kulturellen Austausch und die kulturelle Zusammenarbeit fördern, - jungen Menschen, Kulturinteressierten, Multiplikatoren und Touristen den Zugang zum Kulturleben des jeweiligen Nachbarlands zu erleichtern, - das von der Stadt Schönsee im Jahr 2006 fertig gestellte CENTRUM BAVARIA BOHEMIA als Kulturdrehscheibe der Grenzregionen zu führen, - kulturelle und grenzüberschreitende Projekte in der Region "Oberviechtacher & Schönseer Land" auf den Weg zu bringen und zu begleiten. In den Vorstand des Vereins wurden bei der Mitgliederversammlung im November 2008 folgende Personen für zwei Jahre gewählt: Anne Gierlach, Winklarn , 1. Vors. Wolfgang Kunert, München, 2. Vors. Karel Smutny, Klenči nad Čerchovem, 3. Vors. Kamila Spichtinger, Oberviechtach, Schriftführerin Richard Brunner, Dieterskirchen, Schatzmeister Annemarie Irlbacher, Schönsee, Beisitzerin Vlado Dobrik, Pilsen, Beisitzer Birgit Höcherl, Schönsee, Beisitzerin Dana Hažmuková, Hutthurm, Beisitzerin Klaus Hofbauer, Cham, Beisitzer Robert Baumann, Schönsee/Gaisthal, Kassenprüfer Josef Ebenhöch, Weiding, Kassenprüfer 

Bavaria Bohemia o.p.s 

Hlavním předmětem činnosti spolku je podpora kulturního života a porozumění mezi národy, Bavorskem a Českou republikou, zejména sousedních regionů. Jedním z hlavních úkolů spolku bude vést a uvést v život již započatou stavbu objektu CENTRUM BAVARIA BOHEMIA v Schönsee. Aktivity spolku se zaměřují zejména na: - dobré sousedství mezi bavorským a českým pohraničím a přínos k porozumění národů, - obohacení kulturního života kulturními akcemi z oblasti umění, hudby, tance, literatury, divadla, fotografie, filmu a architektury, - nadchnutí obyvatel a návštěvníků pohraničí pro kulturu, - šíření obsáhlých informací o kulturním životě obou pohraničních oblastí, - oživení přeshraniční kulturní spolupráce, odbourání jazykové bariéry, - podporu, péči a navázání kulturních a partnerských vztahů. Úkoly spolku je zejména: - dvoujazyčná informovanost zájemců o kulturu o kulturních nabídkách na obou stranách hranice, - posílení přeshraničního propojení kulturních nabídek a partnerských iniciativ vhodnými projekty, - získávání partnerů na podporu přeshraniční kulturní výměny a kulturní spolupráce, - usnadnit mladým lidem, zájemcům o kulturu, pořadatelům a turistům přístup ke kulturnímu životu sousední země, - vést v současné době v Schönsee rekonstruované a v roce 2006 uvedené do provozu CENTRUM BAVARIA BOHEMIA jako skutečné středisko kulturního života pohraničí, - realizovat a doprovázet kulturní a přeshraniční projekty v ovlasti "Oberviechtacher & Schönseer Land". Do představenstva spolku byli na členské schůzi v listopadu 2008 na dva roky zvoleni následující členové: Anne Gierlach, Winklarn , 1. předsedkýně Wolfgang Kunert, München, 2. předseda Karel Smutny, Klenči nad Čerchovem, 3. předseda Kamila Spichtinger, Oberviechtach, zapisovatelka Richard Brunner, Dieterskirchen, polkadník Annemarie Irlbacher, Schönsee, člen před. Vlado Dobrik, Pilsen, člen před. Birgit Höcherl, Schönsee, člen před. Dana Hažmuková, Hutthurm, člen před. Klaus Hofbauer, Cham, člen před. Robert Baumann, Schönsee/Gaisthal, auditor Josef Ebenhöch, Weiding, auditor 

Aktuelles • Aktuálně

Projekt-Information "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic"

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Laufzeit: 01.11.2008 – 31.10.2011 Die Aktivitäten, die ab dem 01.11.2008 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee durchgeführt werden, stehen unter dem Titel "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic". Ziel des neuen dreijährigen, EU-geförderten Projektes ist es, den Austausch zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen zu intensivieren, Kooperationen und grenzüberschreitende kulturelle Präsentationen anzuregen und damit das Interesse der Öffentlichkeit auf das Nachbarland zu lenken.

Informace o projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic"

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic INTERREG / Cíl 3 - Projekt časové období: 01.11.2008 – 31.10.2011 Aktivity, které od 01.11.2008 probíhají v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, jsou realizovány pod názvem "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic". Cílem nového, tříletého projektu, který byl podpořen z prostředků Evropské unie, je zintenzivnění výměny mezi bavorskými a českými sousedními regiony, podnícení spolupráce a přeshraniční kulturní prezentace za účelem zvýšení zájmu veřejnosti o sousední zemi.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 4,11 MB