Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stiftung "Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen" 
  •  
  • Basilikaplatz 2 
  • 95652 Waldsassen 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Die Stiftung "Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen", kurz KuBZ, wurde im Jahr 1998 gegründet. Prof. Dr.-Ing. Dr. phil. h.c. Clemens Geißler hatte, ebenfalls 1998, ein Konzept für das geplante "Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen" erstellt. Anschließend wurde im November 1998 im Beisein der Frau Staatsministerin Monika Hohlmeier eine Stiftung errichtet.
Nadace "Středisko kultury a setkávání opatství Waldsassen", krátce KuBZ, byla založena v roce 1998. Prof. Dr.-Ing. Dr.phil.h.c. Clemens Geissler sestavil, rovněž v roce 1998, koncept pro plánované "Středisko kultury a setkávání opatství Waldsassen". Poté byla zřízena nadace v listopadu 1998 za přítomnosti paní ministryně Moniky Hohlmeier.

Info • Info

Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen (KuBZ) 

Im Kloster ist ein Kultur- und Begegnungszentrum geplant. Die Stiftung "Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen" soll das vom Kloster in Auftrag gegebene Nutzungs- und Sanierungskonzept umsetzen. Ein Arbeits- und Demonstrationsmodell zur besseren Veranschaulichung des zukünftigen Kultur- und Begegnungszentrum wurde bereits angefertigt.

Für die Umsetzung dieses Stiftungszwecks werden die ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Klosters, welche unter Denkmalschutz stehen, zur Verfügung gestellt. Damit sollen geschaffen werden: - ein Zentrum für Meditation, Heilfasten - ein Zentrum für Musik - ein Zentrum für Umwelt / Bewahrung der Schöpfung - diverse andere Kursangebote - die Errichtung eines Klosterladens Jetzt geht es darum, die Finanzierung des Projekts zu sichern: 6,45 Mio Eur für den 1. KuBZ-Bauabschnitt ca. 8 Mio Eur für den 2. KuBZ-Bauabschnitt Die Stiftung hofft, dass die Gesamtfinanzierung zustandekommt, denn davon hängt -unter anderem- auch die Zukunftsfähigkeit der Abtei ab, welche nur durch regelmäßige Einnahmen sichergestellt werden kann.

Ging es früher den Zisterziensern um Landerschließung und -bewirtschaftung in Verbindung mit Heilsdienst am Menschen (ora et labora), so sind heute - die Bewahrung der Schöpfung - die Sinnvermittlung für suchende Menschen - die Verständigung und Versöhnung die vorrangigen Zukunftsaufgaben des Klosters Waldsassen. 

Středisko kultury a setkávání, opatství Waldsassen (KuBZ) 

V klášteře je plánováno kulturní a setkávací centrum. Nadace "Středisko kultury a setkávání opatství Waldsassen" má uskutečnit koncept o využití a sanaci, který byl zadán klášterem. Již byl zhotoven pracovní a ukázkový model pro lepší znázornění budoucího střediska kultury a setkávání.

Pro uskutečnění tohoto účelu nadace budou dány k dispozici bývalé hospodářské budovy kláštera, které jsou pod památkovou ochranou. Tím se má vytvořit: - centrum pro meditace, léčebný půst - centrum hudby - centrum životního prostředí / zachování tvorby - různé jiné nabídky kurzů - zřízení klášterního obchodu Nyní jde o finanční zajištění projektu: 6,45 mil. Eur pro první stavební etapu KuBZ ca. 8 mil. eur pro druhou stavební etapu KuBZ Nadace doufá, že celé financování bude uskutečněno, protože na tom mimo jiné závisí budoucnost opatství, která může být zajištěna pouze pravidelnými příjmy.

Šlo-li dříve cisterciánům o rozvoj země a hospodaření ve spojení s bohoslužbami (ora et labora), jsou dnes prvořadými úkoly kláštera Waldsassen: - zachování tvorby - zprostředkování smyslu života pro hledající - porozumění a usmíření. 

Aktuelles • Aktuálně

"Ein Traum ist in Erfüllung gegangen"

Neuer Festsaal im Kloster ist das "Sahnehäubchen" des zweiten Sanierungsabschnitts. "Mit diesem Festsaal ist für mich und Frau Ministerin ein Lieblingskind geboren worden", sagte Äbtissin Laetitia Fech Mitte April 2003 vor über 200 Gästen in der neuen Aula der Mädchenrealschule. Vier Jahre lang sei um diesen Saal gerungen worden, sagte die Äbtissin in ihrer Ansprache vor vielen Gästen – überwiegend Mitglieder des Vereins der "Freunde des Klosters Waldsassen".

Die Äbtissin gab ihrer Freude Ausdruck, dass der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung des Klosters sowie die neue Aula als "Sahnehäubchen" nun vollendet ist – mit großartiger Unterstützung von Kultusministerin Monika Hohlmeier. "Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte die Äbtissin: Schule und Abtei hätten nun endlich einen Raum, in dem man wirklich feiern kann. Denn im ganzen Komplex habe es bislang wirklich keinen Raum für Veranstaltungen mit mehr als 20 Personen gegeben.

"Sen se naplnil"

Nový slavnostní sál v klášteře je jakousi "třešničkou na dortu" druhé etapy sanace. "Tímto slavnostním sálem se pro mě a pro paní ministryni narodilo milované dítě", řekla abatyše Laetitia Fech v polovině dubna 2003 před více než 200 hosty v nové aule dívčí reálné školy. Po čtyři roky se o tento sál bojovalo, řekla abatyše ve svém projevu před mnoha hosty - převážně členy spolku "Přátelé kláštera Waldsassen".

Abatyše projevila radost, že druhá stavební etapa generální sanace kláštera jakož i nová aula jako "třešňička na dortu" nyní byla plně dokončena - s velkou podporou paní ministryně kultury Moniky Hohlmeier. "Naplnil se sen", řekla abatyše: škola a opatství mají nyní konečně prostor, ve kterém mohou opravdu slavit. Protože v celém komplexu až dosud nebyl skutečně žádný prostor pro pořádání akcí pro více než 20 lidí.
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB