Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Volksschule Tiefenbach 
 •  
 • Sonnenstr. 32 
 • 93464 Tiefenbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Langjährige aktive Zusammenarbeit seit 1991. Wer hätte am Beginn der Kontakte 1991 gedacht, dass sich die Freundschaft zwischen den Schulen so lange halten würde? Im Gegenteil, die Kontakte haben sich ständig erweitert.
Dlouholetá aktivní spolupráce od roku 1991 Kdo by si to byl na počátku kontaktů v roce 1991 pomyslel, že přátelství mezi školami se tak dlouho udrží? Opak se stal pravdou, kontakty se trvale rozšiřovaly.
 • Základní škola Štěnovice (Volksschule) 
 •  
 • Čižická 344 
 • 332 09 Štěnovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Tiefenbach - Štěnovice: Volksschule Tiefenbach und Základní škola Štěnovice 

Die Schüler und Lehrer der Partnerschulen treffen sich regelmäßig bei Schulfesten, wobei man sich immer auf die Gastbeiträge freut. Begeistert war man von den musikalischen Beiträgen, aber auch von den sportlichen Vergleichen und Wettspielen. Etliche Videoaufzeichnungen, DVDs und Präsentation sind im Laufe der Zeit entstanden. Besonders interessierte und begabte Schüler beider Schulen durften auch das Bildungsangebot der Jugendbildungsstätte in Waldmünchen nutzen, um gemeinsam in den Bereichen Video, Audio, Internet oder Presse Kenntnisse auszutauschen und zu vertiefen. Mit dem Erlernen der tschechischen Sprache hapert es allerdings immer noch. Die Lehrkräfte aus Stenovice spielen für die deutschen Lehrer und Schüler aber perfekte Dolmetscher.

Motor der Freundschaft ist Rektor Petr Liška, der mit den Schulleitern aus Tiefenbach (Rektor Hans Dirscherl, Rektor Johann Strasser, Rektor Helmut Hausner und jetzt Rektor Anton Münch) beste Zusammenarbeit pflegt. Neben vielen privaten Freundschaften haben sich auch Kontakte zwischen den Gemeinden gebildet, wobei die Bürgermeister Müller und Wallner regelmäßig an den gemeinsamen Treffen teilnehmen und ihre Erfahrungen aus kommunaler Sicht austauschen. Auch der Elternbeirat der Volksschule Tiefenbach unterstützt die gemeinsamen Unternehmungen immer großzügig und beteiligt sich an den gegenseitigen Besuchen. Es gibt ja oft viel zu tun, um die Gäste zu versorgen.

Besonders auffallend ist die Gastfreundschaft, die uns in Stenovice immer zuteil wird. Was hier geboten wird, ist wirklich großartig. Als im Jahre 2004 die EU-Osterweiterung anstand, war man sich einig, dass die beiden Schulen diese schon lange vollzogen haben und erfolgreich praktizieren. Man hofft für die Zukunft, durch viele gemeinsame Aktionen kultureller, sportlicher und privater Art positive Akzente für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzen zu können. Erfolgreiche Schulpartnerschaft seit über 10 Jahren! 

Štěnovice - Tiefenbach: Základní škola Štěnovice a Volksschule Tiefenbach 

Žáci a učitelé partnerských škol se setkávají pravidelně při školních oslavách, přičemž se vždy těší na příspěvky hostů. Nadšení vyvolávají hudební vystoupení, ale také sportovní soutěže a hry. Během té doby vznikla řada videozáznamů, DVD a prezentací. Zvlášť zainteresovaní a nadaní žáci obou škol mohli využít vzdělávací nabídky Vzdělávacího zařízení mládeže ve Waldmünchenu, aby si společně vyměnili poznatky a prohloubili vědomosti v oblastech video, audio, internet nebo tisk. S učením se českého jazyka to ovšem pořád ještě skřípe ("hapruje"). Učitelský personál ze Štěnovic hraje ale pro německé učitele a žáky roli perfektních tlumočníků.

Motor přátelství představuje ředitel Petr Liška, který s vedením školy v Tiefenbachu (rektor Hans Dirscherl, rektor Johann Strasser, rektor Helmut Hausner a teď rektor Anton Münch) udržuje tu nejlepší spolupráci. Vedle mnoha soukromých přátelství se vytvořily také kontakty mezi obcemi, přičemž starostové Müller a Wallner se pravidelně účastní společných setkání a vyměňují si zkušenosti z komunální práce. Rovněž rodičovské sdružení Základní školy v Tiefenbachu podporuje společné akce vždy velkoryse a podílí se na vzájemných návštěvách. Vždyť práce s péčí o hosty je vždy dost.

Zvlášť nápadné je pohostinství, které nám vždy poskytují ve Štěnovicích. To, co je zde nabízeno, je opravdu velkolepé. Když se v roce 2004 blížilo rozšíření EU na východ, byli jsme jednotní v názoru, že obě školy toto již dávno uskutečnili a úspěšně to praktikují. Doufáme pro budoucnost, že přeshraniční spolupráci budeme moci dát mnoha společnými akcemi kulturní, sportovní a soukromé povahy pozitivní akcenty. Úspěšné partnerství škol již přes 10 let! 

Aktuelles • Aktuálně

Die Besonderheiten im Schulleben - gemeinsame Ski- und Radwochen

Als Besonderheiten im Schulleben gelten mittlerweile die jährlich ge-meinsam praktizierten Ski- und Radwochen im Böhmerwald, wobei die Sportmöglichkeiten beiderseits der Grenze genutzt werden. Spicak und Arber bieten das ideale Terrain für abwechslungsreichen Wintersport, während die auf etwa 100 Meter gelegene Hochfläche um Kvilda Ausgangspunkt für anspruchsvolle Mountainbiketouren ist. Neben dem Sport spielt vor allem auch das Kennenlernen der Natur eine wichtige Rolle, man denke nur an das Waldsterben rund um den Lusen.

Zvláštnosti v životě školy – společné týdny lyžování a cyklistiky

Jako zvláštnost v životě škol platí mezičasem každoročně pořádané týdny lyžování a cyklistiky na Šumavě, přičemž se využívají sportovní možnosti na obou stranách hranice. Špičák a Arber nabízí ideální terén pro rozmanité zimní sportování, zatím co náhorní plošina kolem Kvildy v nadmořské výšce kolem 1000 m je východiskem pro náročné túry horských kol. Vedle sportu hraje důležitou roli především také poznávání přírody, mysl se soustřeďuje jen na umírání lesa kolem Lusenu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,087 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB