Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • KULTURJAM 
 •  
 • Opernstraße 5 
 • 95444 Bayreuth 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky
 • KULTURJAM 
 •  
 • Riegrova 17 
 • 306 14 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Musikbrücke Bayreuth - Pilsen 

Im Rahmen des deutsch-tschechischen Projekts KULTURJAM bilden grenzüberschreitende Begegnungen von Jugendorchestern aus Oberfranken und Pilsen eine weitere Musikbrücke 2015.

Dank einer Initiative des Bezirksjugendringes Oberfranken, des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem, des Nordbayerischen Musikbundes Kreisverband Bayreuth und des Jugendblasorchesters Bad Berneck wird im Landkreis Bayreuth momentan ein lange gehegter Wunsch umgesetzt. Ein Jugendkreisorchester des Landkreises Bayreuth befindet sich im Aufbau. Hintergrund sind intensive Kontakte mit Jugendorganisationen aus Tschechien, die schon seit mehreren Jahren gepflegt werden. Ziel ist es, Proben mit Jugendlichen aus beiden Ländern auszurichten und die Ergebnisse in gemeinsamen Abschlusskonzerten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 wird sich die Zusammenarbeit durch ein gemeinsames Probenwochenende in Pottenstein und Konzerte in Pilsen mit insgesamt ca. 100 jungen Musikerinnen und Musikern intensivieren.

Termine:

Freitag, 10.04.15 bis Sonntag, 12.04.15
Gemeinsames Probenwochenende des Kreisorchesters Bayreuth und des Junior Orchesters Pilsen   
Schullandheim Pottenstein

Sonntag, 26.04.15, 11 Uhr
Auftritt des Kreisorchesters Bayreuth
zur Eröffnung des bayerisch-tschechischen Kunst-, Kultur- und Begegnungsfestes "Blumen für Pilsen"
auf dem Hauptplatz (náměstí Republiky) in Pilsen

Sonntag, 26.04.15, 17 Uhr
Gemeinsames Konzert des Kreisorchesters Bayreuth und des Junior Orchesters Pilsen im Kulturhaus Peklo in Pilsen


Kreisorchester Bayreuth
Das Kreisjugendorchester Bayreuth ist ein neues Orchester, das seit 2015 existiert. Auslöser für die Gründung war der lang gehegte Wunsch des Jugendblasorchesters Bad Berneck mit den tschechischen Nachbarn ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Am Anfang stand die schwierige Aufgabe, ein passendes tschechisches Orchester zu finden. Das passende Gegenstück wurde schließlich mit dem Junior Orchester Pilsen gefunden. Unter der Leitung von Andreas Hein trafen sich junge Musiker beider Orchestern des Landkreises Bayreuth bereits drei Mal, um gemeinsam zu musizieren. Der erste öffentliche Auftritt des Kreisorchesters ist beim Fest "Blumen für Pilsen" zu erleben. Langfristiges Ziel des Kreisorchesters Bayreuth ist es, gemeinsam mit anderen Orchestern in ganz Europa aufzutreten.

Das Junior Orchester Pilsen wurde 1999 von drei Musiklehrern der Bedřich-Smetana Kunstschule gegründet. Die ursprüngliche Anzahl von 30 Musikerinnen und Musiker stieg im Laufe der Jahre auf 60 Jugendliche an. Die Proben des Orchesters besuchen nicht nur Schüler der Bedřich-Smetana Kunstschule, sondern auch anderer Kunstschulen in Pilsen und der Umgebung. Das Repertoire des Junior Orchesters wird von den vertretenden Instrumenten bestimmt und enthält nicht nur Pop-Stücke, Film- und Musicalmelodien, sondern auch Blasmusik. Das Orchester ist bereits in Deutschland, Polen, Italien, Schweden und Frankreich aufgetreten.
Dirigent des Junior Orchester Pilsen ist Jan Bodnar. Weitere Informationen www.bbkult.netDie Konzerte sind Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung auf bayerischer Seite erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.    

Hudební most Bayreuth - Plzeň 

V rámci česko-německého projektu KULTURJAM tvoří přeshraniční setkání mládežnických orchestrů z Horních Frank a Plzně další Hudební most 2015.

Díky iniciativě Krajského kruhu mládeže Horní Franky, Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, Severobavorského hudebního svazu a Mládežnického dechového orchestru Bad Berneck se může realizovat dlouho vytoužené přání. Ve výstavbě je totiž Mládežnický orchestr okresu Bayreuth. Na pozadí vzniku stojí intenzivní kontakty s mládežnickými organizacemi z České republiky, které trvají již několik let. Cílem je pořádat zkoušky obou mládežnických souborů a jejich výsledky prezentovat veřejnosti v rámci společných závěrečných koncertů. V roce Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 se tato spolupráce posílí díky společnému víkendu v bavorském Pottensteinu a díky koncertům v Plzni, kde se setká kolem sta mladých muzikantů.

Termíny:

Pátek 10. 4. 2015 až neděle 12. 4. 2015
Společný víkend s hudebními zkouškami Krajského orchestru Bayreuth společně s Junior orchestru Plzeň   
Škola v přírodě Pottenstein

Neděle 26. 4. 2015, 11 hodin
Koncert Krajského orchestru Bayreuth
u příležitosti zahájení česko-bavorské umělecké a kulturní slavnosti "Květiny pro Plzeň" na náměstí Republiky v Plzni

Neděle 26. 4. 2015, 17 hodin
Společný koncert Krajského orchestru Bayreuth  a Junior orchestru Plzeň v Kulturním domě Peklo v Plzni


Krajský orchestr Bayreuth
Krajský orchestr Bayreuth je novým orchestrem, který byl založel roku 2015. Původní myšlenkou byla snaha Mládežnického orchestru Bad Berneck spojit se s podobným českým orchestrem a uspořádat společné vystoupení. Než se našel podobný orchestr – v tomto případě Junior Orchestr Plzeň, uplynulo několik let. Letos tyto snahy vrcholí nejen založením Krajského orchestru Bayreuth, ale i společnými zkouškami muzikantů ze všech orchestrů v kraji a především prvním veřejným vystoupením, které se uskuteční v rámci slavnosti "Květiny pro Plzeň". Cílem krajského orchestru je navázat na tuto přeshraniční spolupráci a vystupovat i s jinými orchestry v celé Evropě.

Junior orchestr Plzeň byl založen v roce 1999 třemi učiteli hudby ze Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Původní počet třiceti hudebníků narostl v průběhu let na šedesát žáků. Zkoušky orchestru navštěvují nejen žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, nýbrž také žáci jiných uměleckých škol z Plzně a okolí. Repertoár orchestru je určován zastoupenými nástroji a zahrnuje nejen popovou hudbu, filmové a muzikálové melodie, ale i hudbu dechovou. Orchestr již vystupoval v Německu, Polsku, Itálii, Švédsku a Francii.
Dirigentem Junior orchestru je Jan Bodnár. 
Další informace: www.bbkult.netKoncerty jsou součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015. 

Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.

Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Město Řezno | Plzeň 2015, o. p. s. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,92 MB