Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sepekov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Písek

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 28,52 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.345 (01.01.2012)

Sepekov

Sepekov (Sepekau) ist ein Marktflecken 5 km südöstlich von Milevsko (Mühlhausen) im Bezirk Písek in Südböhmen und wird vom Milevský Potok (Milevský-Bach) durchflossen.

Sepekov

Sepekov je městys ležící 5 km jihovýchodně od Milevska v okrese Písek, kraj Jihočeský. Sepekovem protéká Milevský potok.

Geschichte • Historie

Sepekov

Die Gemeinde Sepekov gehört zu den ältesten im Bezirk Písek. Die Gegend um Sepekov war schon in der Bronze- und Eisenzeit besiedelt, wovon eine Hügelgrab-Begräbnisstätte im Chlum-Wald, im Sepekover Hügelland und im Čábelky-Wald zeugt. Ursprünglich nannten sich die Besitzer der heutigen Gemeinde und Umgebung Herren von Skalice (ein nahegelegener Berg - angeblich der Ort der ersten Besiedlung).

Aus erhaltenen Dokumenten wird deutlich, dass der Sohn von Witiko von Prčice 1194 Sepekov als Erbe erhielt. Fortan nannt er sich Witiko von Sepekov. Die erste schriftliche Erwähnung Sepekovs fällt in das Jahr 1243. Das erste Wahrzeichen Sepekovs war die gotische Kirche St. Nikolaus. Der Ruhm der 1733 geweihten Sepekover Kirche der hl. Jungfrau Maria verbreitete sich rasch, nachdem einige Wunderheilungen bekannt wurden. An eine erinnert noch heute die Kapelle "Na Pokloništi".

Die Gemeindechronik besteht seit 1914, davor war sie in der Pfarrchronik enthalten. Bis 1484 hielten die Herren von Rosenberg den Ort, dann verkauften sie ihn an Zdeslav von Sternberg. 1530 gehörte Sepekov zur Herrschaft Bechyně und als 1569 Heinrich (Jindřich) von Schwanberg die Herrschaft Bechyně an Peter Wok von Rosenberg verkaufte, verblieb Sepekov bei Milevsko. Zusammen mit Milevsko ging der Schwanberger Besitz an die Herren von Hodějov über. Nach der Konfiszierung des Hodějover Besitzes nach der Schlacht am Weißen Berg wurde er am 23.1.1623 dem Prämonstratenserkloster in Strahov zum Geschenk gemacht.

Sepekov

Obec Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné, o čemž svědčí mohylová pohřebiště v lese Chlumu, na sepekovských Vrších nebo v lese Čábelky. Původně se držitelé dnešní obce a okolí nazývali pány ze Skalice (nedaleký vrch s údajným prvním osídlením).

Z dochovaných dokumentů se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. 1194 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r. 1243. Dřívější dominantou Sepekova byl gotický kostel sv. Mikuláše. Věhlas sepekovského kostela Panny Marie vysvěceného roku 1733 se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení. Jedno z nich se připomíná kapličkou „Na Pokloništi“.

Kronika obce je psána od roku 1914, do této doby byla součástí farní kroniky. Do roku 1484 byli držiteli Rožmberkové, kdy panství prodali Zdeslavovi ze Šternberka. V roce 1530 patříval Sepekov k panství Bechyňskému a když v roce 1569 prodal Jindřich ze Švamberka panství bechyňské Petru Vokovi, zůstal Sepekov při Milevsku. Spolu s Milevskem přešel majetek od Švamberků na pány z Hodějova a po konfiskaci majetku Hodějovských po bitvě na Bílé Hoře 23. 1. 1623 přešel darem k panství kláštera premonstrátského na Strahově.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sepekov 
 •  
 • Sepekov 174 
 • 39851  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,840 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,77 MB