Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sedlice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 30,51 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.328 (01.01.2012)

Sedlice

Die Stadt Sedlice liegt im nordwestlichen Teil der Region Südböhmen, im Bezirk (Okres) Strakonice, etwa 5 Kilometer südöstlich der Stadt Blatná. Ihr historischer Stadtkern ist seit 2003 als städtische Denkmalzone ("městská památková zóna") geschützt.

Sedlice

Sedlice je město ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice, asi 5 km jihovýchodně od města Blatná. Její historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou zónou.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Sedlice

In schriftlichen Quellen wird Sedlice (Sedlecz) in den Jahren 1352-1399 unter den Siedlungen des Dekanats Bozeň angeführt. Die Ortschaft war damals im Besitz der Bavor von Strakonice. Wilhelm von Strakonice wird 1358 als Patron der Kirche in Sedlice genannt, die bereits im 14. Jarhhundert Pfarrkirche war. 1404 verkaufte Břeněk von Strakonice die Sedlicer Güter, insgesamt drei Meierhöfe mit Kirchenrecht, an Vojtěch, Jan und Lipolt von Kraselova.

In der Zeit der Hussitenkriege blieb Sedlice, ähnlich wie das gesamte Gebiet Blatensko von den Folgen der Kampfhandlungen verschont. Vermutlich ab Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte Sedlice Nikolaus Kaplirz de Sulewicz. 1539, als Sedlice Adam Řepický  ze Sudoměře gehörte, wurde es zum Städchen erhoben. Es erhielt ein Stadtwappen und das Siegelrecht. Zur gleichen Zeit verlieh König Ferdinand I. Sedlice das Recht zur Abhaltung eines (Jahr-)Marktes.

Die wirtschaftliche Entwicklung im 16. Jahrhundert war mit dem Regiegroßgrundbesitz, dem ritterlichen und dem städtischen Großgrundbesitz eng verbunden. Adam Řepický überlebte seine Kinder, er starb 1551 und seine Schwester Kateřina, die mit Zdeňko von Sternberg verheiratet war, übernahm Sedlice mit dem gesamten Besitz. Danach besaß vermutlich ihr Sohn Adam Sedlice bis 1623.

Die Festung in Sedlice von 1404 wurde von den von Sternbergs in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einem Renaissanceschloss mit rechteckigem Wassergraben umgebaut.

Sedlice

V písemných pramenech je osada Sedlice (Sedlecz) uváděna v letech 1352 - 1399 mezi sídlišti bozeňského děkanátu. Majitelem Sedlice byl rod Bavorů ze Strakonic.   Vilém ze Strakonic je v roce 1358 připomínán jako patron kostela v Sedlici, který byl již ve 14.  století farním. V roce 1404 prodal Břeněk ze Strakonic sedlické zboží, to je tři popluží s dvorem a s podacím kostelním právem, Vojtěchovi, Janovi a Lipoltovi z Kraselova.

V době husitských válek zůstala Sedlice, podobně jako celé Blatensko, ušetřena válečných pohrom. Pravděpodobně od poloviny 15. století patřila Sedlice Mikuláši Kaplířovi ze Sulevic. V době, kdy byl majitelem Adam Řepický ze Sudoměře, byla Sedlice v roce 1539 povýšena na  městečko. Sedličtí současně získali městský znak a právo pečetit zeleným voskem. Současně obdrželi sedličtí od krále Ferdinanda I. právo trhů (jarmarku).

Hospodářský rozvoj v 16. století byl spojen s existencí režijního, rytířského a městského velkostatku. Adam Řepický přežil své děti, zemřel v roce 1551 a Sedlici s veškerým majetkem převzala jeho sestra Kateřina, provdaná za Zdeňka ze Šternberka. Později pak zřejmě Sedlici vlastnil její syn Adam až do roku 1623.

Tvrz v Sedlici, postavená po roce 1404, byla Šternberky přestavěna v  2. polovině 16. století na renesanční zámeček v obdélníku vodního příkopu.


Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sedlice 
 •  
 • náměstí T. G. Masaryka 28 
 • 38732  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 1,068 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,78 MB