Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Mirotice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Písek

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 25,53 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.210 (01.01.2012)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Frauenkappelen

Mirotice

Die Stadt Mirotice liegt in der malerischen südböhmischen Landschaft, die der Landsmann Mikoláš Aleš vielleicht am schönsten gerühmt hat. Die reiche Geschichte der Stadt ist mit einer Vielzahl an Natur- und Kulturdenkmälern verbunden.

Mirotice

Město Mirotice se nachází v malebné jihočeské krajině, kterou snad nejvíce proslavil zdejší rodák - Mikoláš Aleš. Bohatá historie Miroticka se snoubí s množstvím přírodních i kulturních památek. 

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Mirotice

Die erste Erwähnung des Ortes ist die Erwähnung der Kirche St Ägidius aus dem Jahr 1254. Schon damals wurde Mirotice zur Königsstadt der Přemysliden. Bis zur Errichtung der Dekanatskirche in Písek war es das bedeutendste geistliche Zentrum der Region. Seine Bedeutung wurde durch seine Lage an der Königsroute verstärkt.

In den folgenden Jahrhunderten gelangte Mirotice zur Blüte. Es entstand ein städtisches Spital und 1569 erhielt die Stadt das Braurecht. Zunächst gehörte es zur Herrschaft Rosental und später zur Herrschaft Zvíkov (Klingenberg).

Anfang des 17. Jahrhunderts und mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt durch einige Einfälle zersört und verfiel. Gegen Ende des Jahrhunderts begann sie aber wieder anzuwachsen. In neuerer Zeit war für die Geschichte und das Antlitz der Stadt besonders der Zweite Weltkrieg prägend. Am 28. April 1945 lagerte eine Einheit der deutschen Wehrmacht mit Flugabwehrgeschützen und einer Kolonne deutscher Zivilflüchtlinge (sog. národní hosti) in der Stadt (genauer: auf dem Hauptplatz und in den angrenzenden Straßenzügen). Am Morgen des 29. April näherten sich amerikanische Jagdflieger. Durch das Feuergefecht und die Bombardierung wurden einige Gebäude zerstört. Ein weiterer amerikanischer Luftangriff erfolgte am Nachmittag. Die deutsche Einheit wurde dabei vernichtet, aber auch 27 Häuser brannten nieder oder wurden anderweitig zerstört und 57 weitere wurden größtenteils schwer beschädigt.

Vollkommen zerstört wurde zum Beispiel die sogenannte Alšovna - ein Gut, das der Adelsfamilie Aleš bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte, bevor es aus finanziellen Gründen abgestoßen werden musste. 11 EinwohnerInnen kamen ums Leben, die Zahl der getöteten deutschen Soldaten und Zivilisten ist nicht bekannt.

Mirotice

První zmínkou o obci je zmínka o kostelu sv. Jiljí z roku 1254. Již v té době se Mirotice staly přemyslovským královským městem. Do výstavby děkanského kostela v Písku byly nejvýznamnějším duchovním centrem v oblasti. Jejich význam umocňovalo to, že ležely na Královské stezce.

V dalších stoletích Mirotice vzkvétaly. Vznikl zde městský špitál a roku 1569 získaly i právo várečné (výroba piva). Patřily nejdříve k rožmitálskému a později ke zvíkovskému panství.

Na počátku 17. století a začátkem třicetileté války bylo město poničeno několika vpády vojsk a upadalo. Koncem století se však začaly znovu vzmáhat. Z novodobých dějin zasáhla do historie a vzhledu města především druhá světová válka. Dne 28. dubna 1945 zde (resp. na náměstí a v přilehlých ulicích) zastavil německý vojenský kontingent včetně dvou polopásových vozidel se čtyřhlavňovými kanony a kolona německých civilních uprchlíků (tzv. národních hostů). 29. dubna ráno je zde objevila americká stíhací letadla (tzv. hloubkaři). Při vzájemném ostřelování a bombardování bylo zničeno několik budov. Další americký nálet přišel v poledne. Německý kontingent byl při něm zničen, ale vyhořelo nebo jinak bylo zničeno 27 domů a dalších 57 bylo většinou těžce poškozeno.

Zcela zničena byla např. tzv. Alšovna – statek, který patřil rodu Alšů do poloviny 19. století, než jej musel Alšův otec z finančních důvodů opustit. Zahynulo 11 místních obyvatel, počet mrtvých německých vojáků a civilistů není znám.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Mirotice 
 •  
 • Náměstí Mikoláše Alše 18 
 • 398 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,905 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB