Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Ledenice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: České Budějovice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 34,55 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.361 (01.01.2012)

Ledenice

Der Marktflecken Ledenice befindet sich 12 km südöstlich von České Budějovice (Budweis). Zur Gemeinde gehören die Ortschaften Růžov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny und Zborov. Im Ort haben unter anderem eine Tischlerberufsschule, eine Kunstgrundschule, die Möbelproduktionsgenossen-
schaft "Ledenický nábytek" und eine Reihe privater Tischlereien ihren Sitz. Das Wahrzeichen der Gemeinde ist die Pfarrkirche St. Laurentius, die noch vor 1300 entstanden ist. In unmittelbarer Nähe der Grundschule steht ein Steinpranger aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Ledenice

Městys Ledenice se nachází 12 km jihovýchodně od Č.Budějovic. K obci přísluší osady Růžov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny, Zborov. Sídlí zde mimo jiné truhlářské učiliště, základní umělecká škola, výrobní družstvo Ledenický nábytek a řada soukromých truhlářů. Dominantou obce je farní kostel sv. Vavřince, který vznikl před rokem 1300. V blízkosti základní školy stojí kamenný pranýř pocházející z 2. pol. 17. století.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Ledenice

Eine Begräbnisstätte mit Grabhügeln auf dem Vápenický kopec (Hügel) etwa 1,7 km südlich von Ledenice weist eine Besiedelung des Gebiets bereits im 8. und 9. Jahrhundert nach. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde hier eine Feste angelegt. Die Bezeichnung "Hrad" (Burg) für einige Flurstücke im Bereich der Gemeinde erinnert an die verschwundene Burg "Landstein", die nach den Hussitenkriegen verwahrloste. Die Gemeinde selbst wurde 1278 erstmals erwähnt und war zu dieser Zeit im Besitz der Witigonen.

Ledenice wurde vor 1398 zur Kleinstadt erhoben und erhielt als Wappen die silberne Rose aus dem Wappen der Herren von Landstein. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gelangte das Städtchen unter die Herrschaft von Třeboň (Wittingau). Die Rosenberger erhielten eine Reihe wichtiger Vorrechte, so unter anderem das Braurecht. Nach dem Tod Peter Woks (1611) ging die Herrschaft nach kurzer Zeit auf das Adelsgeschlecht Schwanberg über.

Die Konfiszierung der Besitzungen nach der Niederlage der aufständischen böhmischen Stände am Weißen Berg und die Zeit des dreißigjährigen Krieges machten das Leben der EinwohnerInnen Ledenices sehr beschwerlich. So behielt Ledenice bis ins 18. Jahrhundert hinein seine mittelalterliche Ausdehnung. Eine bauliche Entwicklung ist erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spürbar. Gaslaternen erleuchteten die Stadt erstmals 1904, die Elektrifizierung erfolgte 20 Jahre später. Zu größtem Ruhm verhalf der Stadt die zweihundertjährige namhafte Tischlereitradition, die seit 1830 belegt ist. Damals setzte sich das Handwerk neben der saisonal vorwiegenden landwirtschaftlichen Produktion durch.

Durch das reichhaltige natürliche Angebot, die Erfahrung der Arbeiter aus Wien und die handwerkliche Geschicklichkeit ist Ledenice als Stadt der Meistertischler berühmt geworden. 

Ledenice

Osídlení oblasti již v 8. a 9. století dokazuje mohylové pohřebiště na Vápenickém kopci asi 1,7 km jižně od Ledenic. Kolem poloviny 13. století zde byla založena tvrz. Název několika zemědělských usedlostí v části obce "Hrad" připomíná zaniklý hrad zvaný Landštejn, zpustlý za husitských válek. Samotná osada je zmiňována 1278 jako součást majetku rodu Vítkovců.

Na městečko byly Ledenice povýšeny před rokem 1398 a do znaku dostaly stříbrnou růži z erbu pánů z Landštejna. Počátkem 15. století se staly součástí třeboňského panství. Od Rožmberků obdržely řadu významných výsad, mimo jiné právo vařit pivo. Po smrti Petra Voka (+1611) zdědil panství na krátkou dobu rod Švamberků.

Konfiskace majetku po porážce stavovského povstání na Bílé Hoře a období třicetileté války těžce poznamenaly život obyvatel Ledenic. Středověký rozsah si tak Ledenice podržely až do 18. století. Stavební rozvoj je patrný až na konci 18. a v 1. polovině 19. století. Plynové lampy poprvé městečko osvětlily roku 1904, elektřina byla zavedena o dvacet let později. Největší věhlas městečku přinesla vynikající dvousetletá truhlářská tradice, doložená od roku 1830. V té době se nové řemeslo prosadilo vedle sezónně převažující zemědělské výroby.

Díky přírodnímu bohatství, zkušenostem dělníků z Vídně a řemeslné zručnost se proslavily Ledenice - městečko truhlářských mistrů.
 

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Ledenice 
 •  
 • Náměstí 89 
 • 373 11  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 1,139 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB