Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kájov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 46,43 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.499 (31.12.2006)

Kájov

Der Ortsname leitet sich vermutlich von dem Vornamen Kaj her und bezeichnete den Hof, der einer Person diesen Namens gehörte. Eine ältere Auslegung ging von dem Verb "kát se" (büßen) aus und interpretierte den Ortsnamen als Bezeichnung eines Bußortes, an dem Büßende ihre Sünden bereuen, da der Legende nach ein Pilger an dieser Stelle eine kleine hölzerne Kirche gegründet hatte, zu der viele Pilger kamen, um dort Buße zu tun.

Kájov

Název obce je zřejmě odvozen od osobního jména Káj a znamená dvůr, patřící osobě tohoto jména. Starší výklad však vycházel ze slova "kát se" a označoval tak kající místo, kde kajícníci litují svých hříchů, neboť podle legendy založil na tomto místě jakýsi poustevník dřevěný kostelík, kam přicházelo mnoho poutníků vykonat pokání.
     

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kájov

Jahrhundertelang war Kájov ein recht einsamer Wallfahrtsort, was seine Bedeutung aber keinesfalls schmälerte. Von Beginn an war Kájov Sitz der Kirchenverwaltung für das gesamte Umland. Die erste Erwähnung der Pfarrei stammt aus dem Jahre 1263. (In diesem Jahr stiftete Přemysl Otakar I. dem Kloster Goldenkron in dessen Gründungsurkunde den Meierhof Kájov und die Orte Křenov, Kladný und Záhorkov. Zur Pfarrei Kájov gehörte auch eine Schule, ein Gasthaus und eine Wohnung für den Totengräber. Nach und nach kamen zu dieser Ansammlung von Gebäuden Wohnungen für Angehörige der Pfarrei hinzu, in den 1930er Jahren auch die Häuser der Arbeiter, die in der Papierfabrik in Větřní (Nový Křenov-Straße) arbeiteten.

Während des 2. Weltkrieges und in der ersten Zeit nach dem Krieg war die Bautätigkeit in Kájov stark eingeschränkt, danach wurden in mehreren Wellen Einfamilienhäuser erbaut, besonders intensiv in den vergangenen 6 Jahren. Ein ganzes Netz neuer Straßen entstand. Die Gemeinde besitzt ein Gemeindeamt (das auch als Zentralverwaltung für 8 weitere Ortschaften fungiert), ein Postamt, eine Grundschule (bis Klassenstufe 5) und einen Kindergarten, zwei Gemischtwarenhandlungen, einige Restaurants, verschiedene Betriebe und einige Dienstleistungsunternehmen. Nach Kájov verkehren mehrere Buslinien verschiedener Verkehrsunternehmen, eine Bahnanbindung besteht ebenfalls.

Kájov

Po celá staletí byl Kájov poutním místem více méně osamělým. To mu ovšem neubíralo na významu. Od počátku býval sídlem farní správy širokého okolí. První zmínka o kájovské farnosti pochází z roku 1263. (V tomto roce v zakládací listině kláštera ve Zlaté Koruně Přemysl Otakar I. daruje tomuto klášteru poplužní dvůr Kájov s Křenovem, Kladným a Záhorkovem.) Při kájovské faře byla dále škola, hostinec, obydlí hrobníka. Postupně k těmto několika budovám přibývala obydlí farníků, dále pak ve 30. letech tohoto století i domky dělníků, kteří docházeli za prací do papírny ve Větřní (ul. Nový Křenov).

Po určitém stavebním útlumu během 2. sv. války a brzy po ní se v Kájově v určitých intervalech postavily řady rodinných domů a tento vývoj se v posledních 6 letech ještě zrychlil. Vzniká celá síť nových ulic. Obec má svůj úřad (vykonává centrální správu pro dalších 8 osad), poštovní úřad, 1. stupeň základní školy a mateřskou školu, dvě prodejny smíšeného zboží, několik restaurací, síť podniků a některé další služby. Do Kájova jezdí autobusy několika linek různých dopravců, vede sem železnice.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kájov 
 •  
 • Kájovská 100 
 • 382 21  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 1,041 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB