Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kozojedy 
 •  
 • Náměstí Osvobození 35 
 • 331 41 Kralovice 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 22,97 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 640 (02.12.2008)

Kozojedy

Die Gemeinde Kozojedy liegt 7 km südöstlich von Kralovice. In administrativer Gemeindeverwaltung sind auch Ortschaften Borek, Břízsko, Lednice und Robčice. Das Dorf Kozojedy ist Bestandteil der Mikroregion Dolní Střela. Dominante des Dorfes bildet die auf einer Erhebung über dem Bach von Kozojedy stehende Barockkirche St. Nikolaus. Die ursprüngliche mittelalterliche Kirche wurde im Jahre 1727 vermutlich nach dem Entwurf von Architekten B. Santini im Hochgotik-Stil umgebaut. In der Kirche befindet sich eine kleine Holzstatue von Jungfrau Maria mit Kind, als Jungfrau Maria von Kozojedy genannt. In der Gemeinde ist eine Reihe von Vereinen aktiv: Kulturverein Kozojedy, Freiwillige Feuerwehr und der Jagdverein. Der Kulturverein Kozojedy entstand im Jahr 2000 und zählt 90 Mitglieder. Der Verein setzt sich als Ziel die Entwicklung des Kulturlebens in Kozojedy und die Erneuerung und Pflege der kulturellen Traditionen. Touristen können folgende Denkmäler in der Gemeinde-Umgebung besuchen: Kloster Plasy, Schloss Manětín, Schloss Zbiroh.

Kozojedy

Obec Kozojedy leží 7 km jihovýchodně od Kralovic. V administrativní správě obce jsou osady Borek, Břízsko, Lednice a Robčice. Ves je součástí Mikroregionu Dolní Střela. Dominantu vsi tvoří barokní kostel sv. Mikuláše umístěný na vyvýšeném místě nad Kozojedským potokem. Původní středověky kostel byl v roce 1727 přestavěn do vrcholně barokní podoby pravděpodobně podle návrhu architekta J. B. Santiniho. V kostele je umístěna drobná dřevěná socha Panny Marie s děckem, zvaná Kozojedská. V obci působí řada spolků: Kulturní spolek Kozojedy, Spolek dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení. Kulturní spolek Kozojedy vznikl v roce 2000 a čítá 90 členů. Spolek si klade za úkol rozvoj kulturního života v Kozojedech a obnovu kulturních tradic. Turisté mohou navštívit v okolí obce tyto památky: Klášter Plasy, Zámek Manětín, Zámek Zbiroh.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kozojedy

Kozojedy wurde schriftlich zum ersten Mal im Jahre 1352 erwähnt. Die Entwicklung der Gemeinde war mit naher Burg Krašov und ihrem Herrengut eng verbunden. Der König Vladislav II. Jagiellon erhob Kozojedy 1514 zum Städtchen einschließlich Wappenprivilegium. 1529 kaufte das Städtchen von den Vormündern des minderjährigen Jetřich Bezdružický jr. von Kolowrat Mikuláš Sviták aus Landštejn für 3250 Schocks. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wird Kozojedy wieder als Dorf erwähnt. Im Jahre 1678 verkaufte Norbert Adolf Miseroni aus Lison das ganze Herrengut von Krašov einschl. Kozojedy dem Kloster Plasy in dessen Besitz es war bis zur Auflösung des Klosters.

Kozojedy

Kozojedy jsou prvně písemně připomínány roku 1352, vývoj obce je spojen s blízkým hradem Krašov a jeho panstvím. Král Vladislav II. Jagelonský povýšil roku 1514 Kozojedy na městečko včetně znakového privilegia. V roce 1529 koupil od poručníků nezletilého Jetřicha Bezdružického ml. z Kolovrat městečko Mikuláš Sviták z Landštejna za 3250 kop. Po třicetileté válce byly Kozojedy opět uváděny jako ves. Roku 1678 prodal Norbert Adolf Miseroni z Lisonu celé krašovské panství včetně Kozojed plaskému klášteru, v jehož majetku byly až do zrušení kláštera.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kozojedy 
 •  
 • Kozojedy 100 
 • 331 41  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Das ganze Jahr über von Mo-Fr: 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr (Juli - August) Sa: 09.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po celý rok Po-Pá: 09.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin (červenec-srpen) So: 09.00-12.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB