Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vyšší Brod 
 •  
 • Náměstí 104 
 • 382 73 Vyšší Brod 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 69,72 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.551 (01.01.2012)

Vyšší Brod

Das Städtchen Vyšší Brod liegt etwa 25 km südlich von Český Krumlov im Landkreis gleichen Namens, auf dem rechten Ufer des Flusses Moldau im Dreischeiden-Bergland auf 571 m ü.NN.. Es ist ein beliebtes Touristenzentrum des Lipno-Gebietes und beliebter Ausgangspunkt der Wassersportler beim Befahren des Flusses Moldau. Das bedeutendste Denkmal des Städtchens ist das gotische Kloster, das am westlichen Rand der Gemeinde oberhalb des Flusses Moldau steht. Im Kloster ist das Postmuseum mit interessanten Expositionen untergebracht.

Am oberen Ende des lang gestreckten Stadtplatzes steht die Pfarrkirche des Hl. Bartholomäus, die zeitgleich mit dem Kloster im Jahr 1259 gegründet wurde. Zur Zeit der Hussitenkriege wurde die Kirche zerstört und erst im 16. Jahrhundert erneuert. Das Rathausgebäude stammt aus dem Jahr 1525, sein gegenwärtiges neogotisches Bild ist auf das Jahr 1883 datiert. Im kleinen Park auf dem Stadtplatz wurde im Jahr 1737 der Brunnen mit der Statue des Hl. Florians gebaut. Der Pranger mit der Statue der Hl. Barbara ist ein Original aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In der Umgebung der Stadt können Touristen z.B. folgende Touristenziele besuchen: die Natur- Sehenswürdigkeit Čertova stěna (Teufelswand), Die Burgruine Vítkův kámenn und die Burg von Rosenbergs.

Vyšší Brod

Městečko Vyšší Brod leží asi 25 km jižně od Českého Krumlova ve stejnojmenném okrese na pravém břehu řeky Vltavy v Trojmezné hornatině v nadmořské výšce 571 m. Je oblíbeným turistickým centrem lipenské oblasti a obvyklým východiskem vodáků při sjíždění řeky Vltavy. Nejvýznamnější památkou městečka je gotický klášter, který stojí na západním okraji obce nad řekou Vltavou. V klášteře je umístěno Poštovní muzeum se zajímavými expozicemi.

Na horním konci protáhlého náměstí stojí farní kostel svatého Bartoloměje, který byl založen současně s klášterem roku 1259. V období husitských válek byl kostel zničen, obnoven byl až v 16. století. Budova bývalé radnice pochází z roku 1525, její současná neogotická podoba je z roku 1883. V parčíku na náměstí byla v roce 1737 postavena kašna se sochou svatého Floriána. Pranýř se sochou svaté Barbory je původní z druhé poloviny 16. století. V okolí města mohou turisté navštívit např. tyto turistické cíle: přírodní památku Čertova stěna, zříceninu hradu Vítkův kámen a Hrad Rožmberk.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Vyšší Brod

Eine Siedlung an der Stelle der Stadt entstand im 12. Jahrhundert und gehörte zur Herrschaft der Rosenbergs. Im Jahr 1259 gründete hier Vok I. von Rosenberg das Zisterzienser Kloster und schenkte ihm diese Siedlung. Den Status der Stadt erwarb Vyšší Brod durch das Dekret von Kaiser Franz Josef I. im Jahr 1870. Die meisten Einwohner bis 1945 waren Deutsche.

Nach ihrer Aussiedlung wurde die Stadt neu besiedelt. Im Jahr 1959 wurde südlich der Stadt der Eiserne Vorhang errichtet. Hinter ihm bliebaen nur wenige Einwohner in den Dörfchen Studánky a Dolní Drkolná zurück. Nach der Grenzöffnung im Jahr 1989 stieg die Bedeutung der Stadt stark, denn von dort führt die direkte Straße zum Grenzübergang Studánky/Bad Leonfelden.

Vyšší Brod

Osada na místě města vznikla ve 12. století a náležela k Rožmberskému panství. V roce 1259 zde Vok I. z Rožmberka založil cisterciácký klášter a osadu mu daroval. Status města Vyšší Brod obdržel na základě dekretu císaře Františka Josefa I. v roce 1870. Většina obyvatel byla do roku 1945 německé národnosti, po odsunu došlo k dosídlení převážně nepůvodním obyvatelstvem.

V roce 1959 byla na jih od města vytvořena železná opona, za níž zůstalo jen malé množství obyvatel ve vesničkách Studánky a Dolní Drkolná. Po otevření hranic v roce 1989 význam města silně vzrostl, neboť odtud vede přímá silnice na silniční hraniční přechod Studánky/Bad Leonfelden.

Wirtschaft • Hospodářství

Vyšší Brod

In Vyšší Brod sind folgende Firmen aktiv: Lesy Vyšší Brod, Ag - Holznutzung und - Verarbeitung Bäckerei Vyšší Brod - Produktion von Bäckererzeugnissen AGROWALD GmbH - Service-Zentrum für Forst- und Landwirtschaft sowie Jagdwesen.

Vyšší Brod

Ve Vyšším Brodě působí tyto firmy: Lesy Vyšší Brod, a.s. - těžba a zpracování dřeva, Pekárna Vyšší Brod - výroba pekárenských výrobků, AGROWALD s.r.o. - středisko služeb pro lesnictví, zemědělství a myslivost.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vyšší Brod 
 •  
 • Míru 250 
 • 382 73  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,80 MB