Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Trhové Sviny 
 •  
 • Žižkovo náměstí 117 
 • 374 01 Trhové Sviny 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: České Budějovice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 15,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 4.734 (03.03.2008)

Trhové Sviny

Trhové Sviny ist eine malerische südböhmische Stadt, die sich entlang des Zusammenflusses der Flüsse Sviny und Farsky, ca. 20 km südwestlich von Budweis, erstreckt. Im Stadtzentrum gibt es einige schöne historische Denkmäler. Dank dessen wurde das Zentrum von Trhové Sviny als städtisches Denkmalensemble erklärt. Auf dem Stadtplatz steht das ursprünglich im Renaissancestil gebaute Rathaus aus dem Jahr 1554, dessen heutige Gestalt auf das Jahr 1845 zurück geht. Den Stadtplatz schmückt ein Brunnen aus dem Jahr 1864 und eine Barocksäule mit der Statue des Heiligen Johann von Nepomuk aus dem Jahr 1722.

Dominate der Stadt ist die ursprünglich frühgotische Kirche Mariä Himmelfahrt, die auf Ende des 13. Jahrhunderts datiert wird. Auf dem Geburtshaus von Emil Hácha, Präsidenten des Protektorats Böhmen und Mähren, ist eine Gedenktafel und Büste angebracht. In der Stadt finden wir Bibliothek, Kino, kleineren Konzertsaal und Kulturhaus mit Theatersaal. Alljährlich im August findet hier ein Festival der Blasmusik mit der Kapelle Karel Valdauf statt. Etwa 1 km südwestlich von der Stadt befindet sich das technische Denkmal Bušek-Hammerwerk aus dem Jahre 1780. Es handelt sich um einen gut erhaltenen Hammer mit Wohngebäude, ehemaliger Mühle und Eingangstor. Für Touristen steht ein Lehrpfad bereit, der die Besucher mit Sehenswürdigkeiten der Natur und Heimatkunde dieses Gebiets bekannt macht.

Trhové Sviny

Trhové Sviny jsou malebné jihočeské město rozkládající se na soutoku Svinenského a Farského potoka asi 20 km jihovýchodně od Českých Budějovic. V centru města je několik pěkných historických památek a díky tomu bylo centrum Trhových Svin vyhlášeno městskou památkovou zónou. Na náměstí stojí původně renesanční radnice z roku 1554, jejíž dnešní podoba je z roku 1845. Náměstí zdobí kašna z roku 1864 a barokní sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1722.

Dominantou města je původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, pocházející z konce 13. století. Na rodném domě Emila Háchy, prezidenta Protektorátu Čechy a Morava, je umístěna jeho pamětní deska a busta. Ve městě najdeme knihovnu, kino, menší koncertní sál a kulturní dům s divadelním sálem. Každoročně v srpnu se zde koná Festival dechových hudeb Karla Valdaufa. Asi 1 km jihozápadně od města se nachází technická památka Buškův hamr z roku 1780. Jedná se o dochovaný hamr s obytnou budovou, bývalým mlýnem a vjezdovou bránou. Pro turisty je připravena naučná stezka Trhosvinsko, která seznamuje návštěvníky s přírodními a vlastivědnými zajímavostmi této oblasti.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Trhové Sviny

Die ursprüngliche Siedlung Sviny wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts am Vitoraz-Handelsweg, unterhalb der Burg Sviny (manchmal auch Svinice genannt) gegründet. Zum ersten Mal wird das Dorf in den Jahren 1260 - 1281 als Besitz Ojíř von Sviny erwähnt. Seit 1329 gehört Sviny bereits auf Dauer zur Herrschaft Nove Hrady (Deutsch Gratzen). Im Jahr 1420 eroberten die Hussiten die Stadt und brannten sie mit der Burg nieder. Die Burg verfiel zusehends, bis Ende des 16. Jahrhunderts wurden die Überreste zu Bauzwecken verwendet. Im 15. Jahrhundert erhielt die Stadt das Marktrecht und seit dieser Zeit wird sie Trhové Sviny (tschechisch Trh = Markt) genannt. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts begann in der Stadt die Knopfproduktion.

Trhové Sviny

Původní osada Sviny byla založena v polovině 13. století při obchodní Vitorazské stezce pod hradem Sviny (někdy též zvaným Svinice). Poprvé je ves připomínána v letech 1260 - 1281 jako majetek Ojíře ze Svin. Od roku 1329 patřily Sviny již trvale k panství novohradskému. V roce 1420 město dobyli husité a vypálili jej i s hradem. Ten pak postupně spěl k zániku, až koncem 16. století byly jeho pozůstatky rozebrány na stavby. V 15. století získalo město právo trhu a od té doby se nazývá Trhové Sviny. V 60. letech 19. století se ve městě začalo s výrobou knoflíků.

Wirtschaft • Hospodářství

Trhové Sviny

In der Stadt sind folgende Firmen aktiv: Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. - Forstwesen, Trust-TS, spol. s r.o - Tischlerei, Tepelné hospodářství města Trhové Sviny s.r.o. - Wärmeerzeugung, Dangen, spol. s r.o. - Vrkauf von Schnittholz.

Trhové Sviny

Ve městě působí tyto firmy: Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. - lesnictví, Trust-TS, spol. s r.o - truhlářství, Tepelné hospodářství města Trhové Sviny s.r.o. - výroba tepla, Dangen, spol. s r.o. - prodej řeziva.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Trhové Sviny 
 •  
 • Žižkovo nám. 32 
 • 374 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 08.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr Sa: 08.00-11.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 08.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin So: 08.00-11.00 hodin
Rendert Time: 0,863 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB