Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Horní Planá 
 •  
 • Náměstí 8 
 • 382 26 Horní Planá 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 99,25 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.291 (04.02.2008)

Horní Planá

Die Stadt Horní Planá liegt auf am linken Ufer des Lipno Sees im Naturschutzgebiet Šumava etwa 20 km südwestlich von Český Krumlov. Zu der Stadt Horní Planá gehören folgende umliegende Ortschaften: Zvonková, Bližší Lhota, Hoery, Pernek, Maňava, Jelm, Hodňov, Olšina, Žlábek, Hůrka, Karlovy Dvory und Jenišov. Am oberen Rand des Stadtplatzes befindet sich die Kirche St. Margarete. Der wertvolle, ursprünglich gotische Bau stammt aus der zweiten Hälfte des 13.Jahrhunderts. Er verfügt über eine reiche Barock-Ausstattung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die figuralen Renaissance-Malereien sind auf Zeitraum 1530 – 1580 datiert.

Das Kirchendoppelschiff ist durch ein Kreuzgewölbe überspannt, das Presbyterium ist tonnengewölbt. In Horní Planá wurde der Dichter und Schriftsteller Adalbert Stifter geboren. In der Gemeinde wurde seine Statue enthüllt und in seinem Geburtshaus wurde ein kleines Museum eröffnet, das an den berühmten Schriftsteller erinnert. Zurzeit ist Horní Planá ein sich schnell entwickelndes Tourismus Zentrum. Lipno See und National Park Šumava bieten ausgezeichnete Bedingungen für viele Wassersportarten, Wanderungen zu Fuß und mit dem Rad. Im Winter gibt es gut gepflegte Loipen, die Ski-Zentren auf dem Kramolin oder am Hochficht in Österreich sind gut ausgebaut. Ein schönes Wintererlebnis bietet das Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Lipno-Stausee.

Horní Planá

Město Horní Planá leží na levém břehu Lipenského jezera v Chráněné krajinné oblasti Šumava asi 20 km jihozápadně od Českého Krumlova. Pod město Horní Planá spadají tyto okolní osady: Zvonková, Bližší Lhota, Hory, Pernek, Maňava, Jelm, Hodňov, Olšina, Žlábek, Hůrka, Karlovy Dvory a Jenišov. Na horním okraji náměstí stojí kostel svaté Markéty. Hodnotná, původně gotická stavba pochází z druhé poloviny 13. století. Oplývá cenným barokním vybavením ze 17. a 18. století, renesanční figurální malby na stěnách pocházejí z let 1530 - 1580.

Kostelní dvoulodí je sklenuto křížovou klenbou, presbytář je sklenut valeně. V Horní Plané se narodil básník a spisovatel Adalbert Stifter. V obci byla odhalena jeho socha a v jeho rodném domku bylo zřízeno malé muzeum připomínající spisovatelovu osobnost. Od domu vede asi 6 km dlouhá naučná stezka. V současnosti je Horní Planá rychle se rozvíjejícím turistickým střediskem. Lipenská nádrž a Národní park Šumava nabízejí výborné podmínky pro vodní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku. V zimě jsou k dispozici upravené běžecké stopy a lyžařská střediska na Kramolíně či Hochfichtu v Rakousku. Příjemným zážitkem je bruslení na zamrzlé přehradě.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Horní Planá

Die ursprüngliche Ansiedlung gründeten in 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts die Mönche aus dem Kloster Zlatá Koruna (Goldene Krone). Im Jahr 1349 hat Karl IV. Horní Planá zum Markt erhoben. Im Laufe der Hussitenkriege wurde Horní Planá Bestandteil der Krumauer Herrschaft.

Bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der Stadt hatte im Mittelalter die gute Lage am Handelsweg von Böhmen nach Österreich, später die Errichtung des Schwarzenberger Holz-Flößkanals und der Ausbau der Eisenbahn. Horní Planá hat bereits seit dem 15. Jahrhundert ein Stadtwappen - einen Bären mit Rosenberger Rose in seinen Pratzen. Im 20. Jahrhundert, nach dem Aufstauen des Lipno-Stausees, wurde Horní Planá ein bekanntes Tourismuszentrum am neu entstandenen Erholungsgebiet.

Horní Planá

Původní osadu založili v 1. polovině 14. století mniši z kláštera Zlatá Koruna. V roce 1349 povýšil Karel IV. Horní Planou na městys. V průběhu husitských válek se Horní Planá stala součástí českokrumlovského panství.

Významný vliv na rozvoj města měla ve středověku dobrá poloha při obchodní stezce z Čech do Rakouska, později pak výstavba Schwarzenberského plavebního kanálu a výstavba železnice. Horní Planá již od 15. století užívá i městský znak – medvěda s rožmberskou růží v tlapách. Ve 20. století se stala Horní Planá po napuštění Lipenské přehradní nádrže známým turistickým centrem nově vzniklé rekreační oblasti.

Wirtschaft • Hospodářství

Horní Planá

Die Stadt hat viele touristische Unternehmen. Weiter sind in der Stadt folgende Firmen ansässig: Vojenské lesy a statky ČR - Forstunternehmen, AGRO Šumava, GmbH - Landwirtschaft - pflanzliche und tierische Produktion.

Horní Planá

Město se orientuje na podnikání v cestovním ruchu. Ve městě působí tyto firmy: Vojenské lesy a statky ČR - lesnictví, AGRO Šumava, s.r.o. - zemědělství - rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Horní Planá 
 •  
 • Náměstí 54 
 • 382 26  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 1,064 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB