Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dačice 
 •  
 • Palackého nám. 1/I 
 • 380 01 Dačice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 6.711,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.840 (08.10.2007)

Dačice

Die Stadt Dačice liegt an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren, am Oberlauf des Flusses Moravská Dyje, etwa 10 km südlich von Telč im Bezirk Jindřichův Hradec. Der historische Stadtkern wurde zur städtischen Denkmalschutzzone erklärt.

Die Dominante der Stadt ist der mächtige, in den Jahren 1586 - 1592 oberhalb des Stadtplatzes erbaute Renaissance-Turm. Er befindet sich in der Nähe der klassizistisch-barocken St. Laurentius-Kirche, die anstelle einer romanischen Vorgängerkirche erbaut wurde.

Am Stadtplatz ist auch das ehemalige Rathaus gelegen - ein Renaissance-Gebäude aus dem Jahre 1559 mit barocker Kuppel. Heute wird das sog. Alte Schloss als Rathaus genutzt. Es wurde in den Jahren 1572 - 1579 im Stil italienischer Renaissance-Paläste am nördlichen Stadtrand errichtet. Oberhalb des Platzes, in der Nähe der St. Laurentius-Kirche, steht das im Empirestil erbaute Neue Schloss, das kurz nach der Fertigstellung des Alten Schlosses entstand. Im Südflügel des Gebäudes ist das Stadtmuseum und eine Galerie untergebracht.

Zum barocken Franziskanerkloster, das in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts gegründet wurde, gehört die einschiffige Kirche des Hl. Antonius von Padua. Auf dem Platz vor dem Schloss befindet sich die sog. "Loreta" - eine barocke Mariensäule aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts - und ein Brunnen im Empirestil aus der Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts. Unweit der St. Laurentius-Kirche steht ein würfelförmiges Denkmal, das an die weltweit erstmalige Herstellung von Würfelzucker erinnert.

Dačice

Město Dačice leží na samé hranici Čech a Moravy na horním toku Moravské Dyje asi 10 km jižně od Telče v okrese Jindřichův Hradec. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Dominantou Dačic je mohutná renesanční věž vystavěná nad náměstím v letech 1586 - 1592. Ta přiléhá k barokně-klasicistnímu kostelu svatého Vavřince, který byl postaven v místech původního románského kostela.

Na náměstí stojí také bývalá radnice, renesanční budova z roku 1559 s barokní kopulí. Dnes slouží jako radnice tzv. Starý zámek. Byl vystavěn ve stylu italských renesančních paláců v letech 1572 - 1579 na severním okraji náměstí. Nad náměstím poblíž kostela svatého Vavřince stojí empírový Nový zámek, který vznikl jen krátce po dokončení Starého zámku. V jižním křídle Nového zámku je umístěno městské muzeum a galerie.

K baroknímu františkánskému klášteru, který byl založen v 60. letech 17. století, patří jednolodní kostel svatého Antonína Paduánského. Před zámkem na náměstí stojí tzv. Loreta, barokní mariánský sloup z první poloviny 18. století, a empírová kašna ze začátku století devatenáctého. U kostela svatého Vavřince je památník ve tvaru kostky připomínající vyrobení prvního kostkového cukru na světě.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Dačice

Bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts fand die Gemeinde mit ihrer Kirche erstmals schriftliche Erwähnung - als Besitz Konrad Ottos von Znaim. Der Ort war damals ein wichtiges Kolonisierungszentrum im Gebiet des Oberlaufs der Thaya (Dyje). In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erwarben die Herren von Hradec den Ort und gründeten dort - an der Kreuzung zweier bedeutender Handelswege - eine neue Stadt mit ausgedehntem, dreieckigem Marktplatz. Den größten Aufschwung erlebte Dačice zur Regierungszeit Krajířs von Krajek im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als der Ort zum Zentrum eines großen, bis nach Znaim reichenden Gebiets wurde.

Dačice

První zmínky o obci s kostelem se datují již do první poloviny 12. století jako o majetku Konráda Oty Znojemského. Tehdy byla důležitým kolonizačním střediskem horního Podyjí. V druhé polovině 14. století získali ves do majetku páni z Hradce, kteří tu na křižovatce dvou významných obchodních cest založili nové město s rozlehlým náměstím ve tvaru trojúhelníka. Největšího významu dosáhly Dačice za vlády Krajířů z Krajku v 16. a na počátku 17. století, kdy byly střediskem velké oblasti sahající až ke Znojmu.

Wirtschaft • Hospodářství

Dačice

Die Stadt war in der Vergangenheit für ihre Zuckerindustrie weltberühmt. Im Jahr 1841 wurde hier (nach der Erfindung durch J. K. Rada) der weltweit erste Würfelzucker produziert.

In Dačice sind folgende Firmen tätig: Elmaro Dačice - Montage von Mess- und Regeltechnik, Elektroinstallationen, Montage von Blitzableitern, Lufttechnik, Kabel-Heizsystemen, Zentralstaubsaugern und Solarpaneelen, Centropen Dačice, a.s. - traditionsreicher Hersteller von Schreibwaren, Městské lesy Dačice, s.r.o. - Holzgewinnung und -verkauf, Pokorný Dačice - Formenproduktion für Kunststoffeinspritzungen und Pressen von Kunststoffteilen.

Dačice

Město bylo v minulosti světově proslulé cukrovarnickou výrobou, neboť v roce 1841 zde byl poprvé na světě (podle vynálezu J. K. Rada) vyroben kostkový cukr.

V Dačicích působí tyto firmy: Elmaro Dačice - montáž měřicí a regulační techniky, montáže elektroinstalací a hromosvodů, vzduchotechniky, kabelových topných systémů, centrálních vysavačů a solárních panelů. Centropen Dačice, a.s. - tradiční výrobce psacích potřeb. Městské lesy Dačice, s.r.o. - těžba a prodej dřeva, Pokorný Dačice - výroba forem pro vstřikování plastů a lisování dílů z umělých hmot.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dačice 
 •  
 • Krajířova 27 
 • 380 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB