Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Týn nad Vltavou 
 •  
 • Náměstí Míru 37 
 • 375 01 Týn nad Vltavou 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: České Budějovice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 43,03 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 8.150 (01.01.2012)

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou liegt an der Moldau unweit ihres Zusammenflusses mit dem Fluss Lužnice, am Anfang des Orlitzer Stausees. Die Stadt befindet sich 30 km nördlich von České Budějovice 356 m üNN. Die Stadt wurde rund um den Stadtplatz, auf dem bis heute einige Renaissance-Bürgerhäuser erhalten geblieben sind, gebaut. In ihrem westlichen Teil steht das ursprünglich im Renaissance-Stil gebaute Rathaus, das nach dem Brand im Jahre 1699 im Stil des südböhmischen Volksbarock umgebaut wurde.

Die Nordseite des Stadtlatzes schließt das Frühbarock-Bischofsschloss aus dem Jahre 1699 ab. In seinen Räumen ist das Stadtmuseum mit seinen Expositionen untergebracht: Geschichte der Region, Moldawit, Flößerei, Schiffbau und Puppenmacherei. Von weiteren Kultureinrichtungen in der Stadt sind die Stadtgalerie Art Klub, Kino und Stadtbibliothek zu nennen. die bedeutende Dominante auf dem Stadtplatz ist die frühgotische St. Jakob Kirche aus dem Jahre 1279. Ein interessanter Barockbau ist die St. Veit Friedhof-Kirche.

Zu den technischen Denkmälern gehört die Stahlbrücke über Moldau in der Nachbarschaft der heute benutzten Straßenbrücke. Die Stadt kann sich mit einer Rarität, einem drehbaren Zuschauerraum im Theater rühmen. Die Theatergesellschaft Vltavan veranstaltet hier ihre Vorstellungen, die alljährlich den ganzen Sommer von tausenden Zuschauern besucht werden. Die Stadtgalerie Art Klub veranstaltet im Sommer „Vltavotýnské výtvarné dvorky“, eine Gruppenausstellung von 60 Künstlern der freien und angewandten Kunst mit int. Teilnahme.

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou leží na řece Vltavě nedaleko jejího soutoku s řekou Lužnicí na počátku vzdutí Orlické přehradní nádrže. Nachází se 30 km severně od okresního města Českých Budějovic v nadmořské výšce 356 m. Město bylo založeno okolo pravidelného náměstí, na němž zůstalo do současnosti zachováno několik renesančních měšťanských domů. V jeho západní části stojí radnice, původně renesanční, přestavěná po požáru v roce 1796 ve stylu jihočeského lidového baroka.

Severní stranu náměstí uzavírá raně barokní arcibiskupský zámek z roku 1699. V jeho prostorách je umístěno Městské muzeum s expozicemi: Historie Vltavotýnska, vltavíny, vorařství, loďařství a loutkařství. Z dalších kulturních zařízení ve městě jmenujme Městskou galerii Art Club, kino a Městskou knihovnu. Významnou dominantou náměstí je raně gotický kostel svatého Jakuba z roku 1279. Zajímavou barokní stavbou je hřbitovní kostel svatého Víta.

Technickou památkou je ocelový most překlenující Vltavu v sousedství dnes užívaného silníčního mostu. Město se může také pochlubit raritou - otáčivým hledištěm. Divadelní společnost Vltavan zde pořádá svá představení, která každoročně po celou letní sezónu navštěvují tisíce diváků. Městská galerie Art Club pořádá v letní sezóně Vltavotýnské výtvarné dvorky, což je kolektivní výstava 60 výtvarných umělců volného a užitého umění se zahraniční účastí.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Týn nad Vltavou

Tyn nad Vltavou ist eine der ältesten Siedlungen in Südböhmen. Die rste schriftliche Erwähnung über Ihre Existenz stammt aus dem Jahre 1229. Mit dem Namen „Tyn“ wurden die umzäunten Plätze vor der Städtegründung bezeichnet. Bereits im 12. Jahrhundert war hier ein befestigter Hof der Prager Bischöfe, unterhalb dessen eine Markt- und Pfarrgemeinde mit zwei Kirchen , sog. Alte Týn, bestand, die am Ende der 80. Jahre des 13. Jahrhundert niederbrennte.

Damals wurden auf dem Ort des Hofes auch eine Steinburg und eine neue Stadt, Neue Týn genannt, gegründet. Im Jahre 1609 wurde Tyn vom Kaiser Rudolf II. zur königlichen Stadt erhöht. Der Dreißigjährige Krieg hat die erfolgreiche Entwicklung der Stadt angehalten, sie wurde mehrmals durch Brände schwer beschädigt und zweimal geplündert. Ihr größter Aufschwung kam erst nach dem Jahre 1945.

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou je jedním z nejstarších sídlišť v jižních Čechách. První písemná zmínka o existenci Týna nad Vltavou pochází z roku 1229. Názvem "týn" byla označována plotem hrazená místa před zakládáním měst. Už ve 12. století tu byl opevněný dvorec pražských biskupů, pod nímž existovala trhová a farní osada se dvěma kostely (tzv. Starý Týn), jež byla koncem osmdesátých let 13. století vypálena.

Tehdy byl také na místě dvorce založen kamenný hrad a založeno nové město zvané Nový Týn. V roce 1609 povýšil císař Rudolf II. Týn na královské město. Třicetiletá válka zastavila rozvoj úspěšně se vyvíjejícího města, které bylo několikrát vážně poškozeno požárem a dvakrát vydrancováno. Jeho největší rozmach tak nastal až po roce 1945.

Wirtschaft • Hospodářství

Týn nad Vltavou

Angesichts der hervorragenden Bedingungen für Erholung, konzentrieren sich private Gewerbeunternehmen vor allem auf den Tourismus. Bedeutende Firmen: Wienerberger Ziegelindustrie, AG - Ziegelproduktion, Sance Týn nad Vltavou, GmbH - Verkauf von gastronomischen Einrichtungen und Kaffeemaschinen Turmix, VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AG - Wärme- und Wasserdistribution, Vltavotýnská realitní, GmbH - Verwaltung von Wohnungen und anderen Objekten der Stadt.

Týn nad Vltavou

Vzhledem k vynikajícím rekreačním podmínkám se občané města zaměřují především na podnikání v oblasti cestovního ruchu. Význammé firmy: Wienerberger cihlářský průmysl,a.s - výroba cihel, Šance Týn nad Vltavou, s.r.o. - prodej gastronomických provozů, prodej kávovarů Turmix, VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. - rozvody tepla a vody, Vltavotýnská realitní,s.r.o. - správa bytového fondu a nebytových prostorů města Horšovský Týn.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Týn nad Vltavou 
 •  
 • náměstí Míru 2 
 • 375 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB