Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vimperk 
 •  
 • Náměstí Svobody 42 
 • 385 01 Vimperk 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 80,03 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.873 (31.12.2011)

Vimperk

Vimperk wird oft "Das Tor in den Böhmerwald" oder auch "Die Stadt unter Boubín" genannt. Die Stadt ist der Sitz des Naturschutzgebietes und des Nationalparks Šumava. Vimperk erstreckt sich im Tal des Flusses Volyňka, 16 km nordwestlich von der Stadt Prachatice entfernt. Die Dominante der Stadt bildet das in den Jahren 1622 - 1624 anstelle der ursprünglichen Burg gebaute Renaissanceschloss. An die Burgbefestigung schloss das Stadtmauersystem aus der Zeit nach dem Jahre 1479 an.

Neben einigen in der Gänze erhaltenen Abschnitten sind bis heute auch sechs walzenförmige Basteien und sog. Schwarzes Tor erhalten geblieben. Am östlichen Rand des Stadtplatzes mit zwei Brunnen aus dem 18. Jahrhundert steht die ursprünglich frühgotische Kirche der Maria Heimsuchung, einer der ältesten Bauten der Stadt. Vor der Kirche steht der spätgotische städtische Glockenturm aus der Zeit um das Jahr 1500, neu errichtet im Jahre 1909. Im Stadtzentrum sind einige Fachwerkhäuser mit Halbwalmdächern aus dem 17. und 18. Jahrhundert erhalten geblieben. Touristen können das Museum von Vimperk und das Minimuseum des goldenen Weges besuchen. Vimperk kann sich auch mit Kultur- und Sportveranstaltungen rühmen.

Von der Lage her ist Vimperk für Touristen und Radfahrer ideal. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.vimperk.cz.

Vimperk

Vimperk bývá často nazýván "bránou Šumavy" nebo také "městem pod Boubínem". Město je sídlem správy Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Vimperk se rozkládá v údolí řeky Volyňky 16 km severozápadně od okresního města Prachatice. Dominantou města je renesanční zámek vybudovaný v letech 1622 - 1624 na místě původního hradu. Na opevnění hradu navazoval hradební systém města z doby po roce 1479.

Kromě několika celistvých úseků se z něho dochovalo do současnosti také šest válcových bašt a tzv. Černá brána. Na východním okraji náměstí se dvěma kašnami z 18. století stojí původně raně gotický kostel Navštívení Panny Marie, jedna z nejstarších staveb města. Před kostelem je pozdně gotická městská zvonice z doby okolo roku 1500, nově upravená v roce 1909. V centru města se dochovalo několik hrázděných srubových domů s polovalbovými střechami ze 17. a 18. století. Turisté mohou navštívit Vimperské muzeum a Minimuzeum Zlaté stezky. Vimperk se může pochlubit také kulturními a sportovními akcemi.

Vzhledem ke své poloze je Vimperk ideální jak pro turisty, tak pro cyklisty. Podrobné informace naleznete na www.vimperk.cz.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Vimperk

Die Geschichte der Stadt reicht bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, als hier eine Burg zum Schutz der Goldenen Straße gebaut wurde. Die bereits im Jahr 1263 schriftlich erwähnte Burgstätte profitierte aus ihrer vorteilhaften Lage an der Handelsstrecke und im Jahr 1359 war sie bereits Markt. In der Zeit der Hussitenkriege wurde Vimperk durch Hussiten eingenommen und niedergebrannt.

Vimperk wurde im Jahr 1479 zur Stadt erhoben, mit manchen Privilegien der königlichen Städte bedacht und befestigt. Im Jahr 1619 versuchte das Heer der böhmischen Stände erfolglos die Stadt zu erobern. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Stadt durch umfangreiche Brände heimgesucht, und ihr großer Teil beträchtlich beschädigt. Bei dem letzten großen Brand im Jahr 1904 brannte beinahe ganzer Stadtplatz nieder.

Vimperk

Historie města sahá až do poloviny 13. století, kdy zde byl postaven hrad založený k ochraně Zlaté stezky. Podhradí, poprvé připomínané již v roce 1263, těžilo ze své výhodné polohy na obchodní trase a v roce 1359 bylo již městečkem. V období husitských válek byl Vimperk roku 1423 dobyt a vypálen husity.

Městem se stal v roce 1479, kdy byl také obdařen mnoha výsadami královských měst a opevněn. V roce 1619 bylo město neúspěšně dobýváno stavovským vojskem. V 17. a 19. století jej postihly rozsáhlé požáry, při nichž byla značně poškozena jeho velká část. Při posledním velkém požáru v roce 1904 vyhořelo téměř celé náměstí.

Wirtschaft • Hospodářství

Vimperk

Die Stadt hat sich durch Glasindustrie und Buchdruck, später durch Textilindustrie, Elektronik und Möbelindustrie ihren Namen gemacht. Zurzeit sind hier boomende Unternehmen Rohde und Schwarz, Vimperská masna (Fleischprodukte), Glasfabrik Vimperk und einige kleinere Druckereien tätig.

Vimperk

Město proslulo sklářstvím a knihtiskem, později textilním průmyslem, elektronikou a průmyslem nábytkářským. V současnosti zde působí rozvíjející se podniky Rohde a Schwarz, Vimperská masna, Sklárny Vimperk a několik malých tiskáren.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vimperk 
 •  
 • Steinbrenerova 6 
 • 385 17  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Juni - September: Mo-Fr: 09.00-11.30 und 12.00-18.00 Uhr, Sa: 10.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr, So: 10.00-12.00 und 12.30-14.00 Uhr
  Oktober - Mai: Mo-Fr: 09.00-11.30 und 12.00-16.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • červen - září: po-pá: 09.00-11.30 a 12.00-18.00 h, so: 10.00-12.00 a 12.30-16.00 h, ne: 10.00-12.00 a 12.30-14.00 h
  říjen - květen: po-pá: 09.00-11.30 a 12.00-16.00 h
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,69 MB