Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Jindřichův Hradec 
 •  
 • Panská 136/I 
 • 377 01 Jindřichův Hradec 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 74,27 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 21.853 (01.01.2012)

Jindřichův Hradec

Die malerische Stadt mit ungefähr 23.000 Einwohnern liegt in südöstlichem Böhmen am Fluss Nežárka, 55 km nordöstlich von České Budějovice (Budweis) und 25 km nördlichder Grenze mit Österreich. Die Stadt liegt in 478 m Höhe über dem Meeresspiegel. Im Stadtzentrum befindet sich der See Vajgar. Jindřichův Hradec gehört zu den bedeutenden tschechischen Denkmalensembles mit wunderschöner Natur. Im Jahre 1994 wurde in der Stadt als Zweigstelle der Südböhmischen Universität die Managementfakultät gegründet, die im Jahre 1998 durch die Ökonomische Hochschule in Prag übernommen wurde.

Kultur:
Neben der staatlichen Burg mit Schloss, das drei Besichtigungsrouten und die Besichtigung des Schwarzen Turmes (Černá věž) bietet, können Gäste in Jindřichův Hradec das Museum der Region Jindřichův Hradec (Muzeum Jindřichohradecka) und das Nationalmuseum der Fotografie (Národní muzeum fotografie) besuchen. In der Stadt finden verschiedene Kulturveranstaltungen statt z.B. das Folkmusikfestival Folkrose. Weiter gibt es hier einige Galerien, Kulturhaus usw. Sport: Für Sportsfreunde bietet Jindřichův Hradec Eisstadion, Fußballplatz, Schwimmhalle, Tennis- und Volleyballplätze und Schwimmbad. Sehenswürdigkeiten in der Umgebung: Erwähnenswert ist die Stadt Slavonice (Zlabings) mit wunderschönen Bürgerhäusern, weiter das Schloss Červená Lhota, die Burg Landštejn. Es sind auch die Naturschönheiten von Böhmisch Kanada und des Naturschutzgebietes Třeboňsko (die Teichlandschaft um Wittingau) hervorzuheben. Die Besucher sollten sich auch die Stadt Telč (Teltsch) nicht entgehen lassen.

Jindřichův Hradec

Malebné město s přibližně 23.000 obyvateli leží v jihovýchodních Čechách při řece Nežárce, 55 km severovýchodně od Českých Budějovic a 25 km severně od hranic s Rakouskem. Leží ve výšce 478 m nad mořem. V centru města se nachází rekreační rybník Vajgar. Město patří k významným českým památkám s velmi krásnou přírodou. V roce 1994 byla založena ve městě pobočka Jihočeské univerzity - Fakulta managementu, kterou v roce 1998 převzala VŠE v Praze.

Kultura:
Kromě státního hradu a zámku, který nabízí tři prohlídkové trasy a prohlídku Černé věže, můžete v Jindřichově Hradci navštívit: Muzeum Jindřichohradecka, Národní muzeum fotografie. Ve městě se konají různé kulturní akce např. Folková růže - folkový festival a dále je zde několik galerií, kulturní dům atd. Sport: Pro sportovní vyžití nabízí Jindřichův Hradec zimní stadion, fotbalové hřiště, krytý plavecký bazén, tenisové a volejbalové kurty, plovárnu. Zajímavosti v okolí: Určitě stojí za to upozornit na město Slavonice s překrásnými měšťanskými domy. Dále zámek Červená lhota, hrad Landštejn a vyzdvihnout přírodní krásy České Kanady a chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Zvláštní upozornění potom patří k městu Telč.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Jindřichův Hradec

Heinrich I., der älteste Sohn von Vítek von Prčice – der Gründer des Geschlechts der Herren von Hradec, besaß die Herrschaft im Jahre 1220. Aus diesem Jahre ist der älteste schriftliche Bericht über Hradec erhalten. Am Ort der Burgstätte baute Heinrich eine gotische Burg. In der Vorburg entstand dann in der Hälfte des 13. Jh. die Stadt, die sich aus der ursprünglichen handwerklich-geschäftlichen Siedlung entwickelte.

Die Stadt bekam ihren Namen nach Heinrich (Jindřich). Die goldene Rose im blauen Feld, im Jahre 1483 durch zwei Königslöwen und die Initiale W mit Krone (das Privilegium des Königs Wladislaus II.) ergänzt, steht bis heute im Stadtwappen. Die Stadt besaßen dann drei Feudalhäuser: bis zum Jahre 1604 die Herren von Hradec, bis zum Jahre 1639 die Slawaten und als letzte die Czerníns.

Jindřichův Hradec

Jindřich I., nejstarší syn Vítka z Prčic - zakladatel rodu pánů z Hradce vlastnil jindřichohradecké panství roku 1220. Z tohoto roku je dochována nejstarší písemná zpráva o Hradci. Na místě hradiska postavil Jindřich gotický hrad. V podhradí pak vzniklo v pol. 13.st. město, které se vyvinulo z původní řemeslnicko-obchodní osady.

Město dostalo svůj název právě po Jindřichovi. Zlatá růže v modrém poli roku 1483 doplněná o dva královské lvy a iniciálu W s korunkou (privilegium krále Vladislav II.) je dodnes ve znaku města. V držení města se pak vystřídaly tři feudální rody: do roku 1604 Páni z Hradce, Slavatové do roku 1693 a Černínové jako poslední.

Wirtschaft • Hospodářství

Jindřichův Hradec

In der Stadt sind vertreten: Textilindustrie (Jitka,a.s. - Produktion von Webwaren für Arbeit und Freizeit), Lebensmittelindustrie (Fruko Schulz - ehemals Fruta), Maschinenbau und Holzverarbeitung. Große Bedeutung wird dem Tourismus zugeschrieben. Das Stadtzentrum mit einem der größten Schlösser steht unter Ensembleschutz.

Jindřichův Hradec

Ve městě je zastoupen průmysl textilní (podnik Jitka,a.s. - výroba tkanin pro práci i volný čas), potravinářský (Fruko Schulz - bývalá Fruta), strojírenský a dřevozpracující. Velký význam má turistický ruch - centrum města s jedním z našich největších zámků je městskou památkovou rezervací.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Jindřichův Hradec 
 •  
 • Klášterská 135/II 
 • 377 22  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,962 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,82 MB